Šedý zákal spôsobený poškodením sietnice.

16.12.2013 16:45

Šedý zákal spôsobený poškodením sietnice.

Bože do každého oka môjho silu svoju pošli, ktorou sietnica sa do zdravia dostávať bude. Do každého dňa svojou dušou prosiť Ťa o Tvoju  pomoc budem, lebo do zdravia očí mojich dať liek len Ty dokážeš. Bože do duše mojej svetlo svojej lásky dostaň, ktorým smútok z jej hĺbky odchádzať bude.  Odnes odo mňa stálu únavu, ktorá do života môjho slabú radosť cítiť šťastie dostáva. Odnes odo mňa starobou získané bolesti tela, ktoré do sily brániť sa im samo nedokáže. Do Tvojej lásky dušu svoju odovzdávam a každou bolesťou tela toto trápenie s pokorou duše od Teba prijímam. Láskou duše svojej do každého dňa Bohu utiekať sa touto úprimnou prosbou budem a do konca svojho života do Tvojej pomoci Bože pochybovať nikdy nebudem. Bolesťou duše svojej trápenou od života sa do Tvojej láskavej pomoci vždy s dôverou utiekať budem. Každou Tvojou pomocou do zdravia mojeho sa láskou k Tebe Bože odmeňovať budem. Amen.