Samoupálenie.

30.04.2019 23:51

Samoupálenie.

Vlado | 12.03.2013
Otče Bože milostivý prosím ťa o tvoj Boží názor na upaľovanie sa ľudí. Zachytil som v televízii, že do tejto doby sa v Tibete upálilo 107 ľudí na protest proti čínskej okupácii a politike v Tibete. Podľa mojich vedomostí ktoré mám o tvojich zákonoch viem, že samovraždu neschvaľuješ. Ako je to v tomto prípade napr.aj Ján Palach, či tieto duše pokiaľ je to v boji za pravdu a spravodlivosť omilostíš alebo je to smrteľný hriech? Už dopredu ti Bože láskavý ďakujem za určite správnu odpoveď.
 

Božia odpoveď:
Ku odobranosti dychu života v zásahu svojom, dušu omilosteniu nepriblížim, nakoľko to čo som jej darom v svojom Božom nádele pri znovuzrodení požehnal, ani jedna nedostala právo jeho vlastníctvo si prisvojovať a narábať so svojim darom života v svojej vôli. Do každého smrteľníka, do ktorého vnesená sa stáva zodpovednosť za skončenie jeho pozemského života nie z mojej vôle, ale z jeho vlastného presvedčenia ukončiť to, na čo moci odobratia v svojom práve nemá, sa správne podľa vašeho poznania môže smrteľný hriech volať, čo aj je a v mojom Božom merítku trestov veľmi ťažko odpustiteľný a daňou samovražedníckou dušou nesmierne dlhým časom v duševnom svete napravovaným, keď takéto duše ktoré siahli po svojom pozemskom živote, posielam do zvláštnych komnát, do duševného videnia v ktorých ich dušiam obrazom premietam životné osudy v tých najkrajších chvíľach pozemského života tých, ktorých daná duša počas svojeho života nesmierne milovala a pozerá do ich očí na ich plač slzami ronenými za jeho existenčnou stratou a ten ich obraz sa ukazuje tak blízko a reálne, že takáto duša clivosťou šalie, čo len za krátkym okamihom dotykom svojej duševnej blízkosti byť pri ňom, čo však nikdy svojou spravodlivosťou Božou nedovolím, čo sa nesú pre takúto dušu tie najkrutejšie muky, oveľa horšie ako bitka akýmkoľvek spôsobom cítená, čo by takáto duša v svojom očistci veľmi rada podstúpila zámenou za dovolenie byť so svojimi najbližšími, ktorých život sa jej neustále premieta pred očami, čo v jej bolesti cítenej nesmiernej stáva sa deň po dni vykúpenie z činu, ktorého právomoc ukradla Bohu a sama si siahla na život. Bola duša vašeho oslavovaného Palacha v jeho hrdinských činoch Bohom zatratená a postavená do komnaty očistnej, keď žiaden obetný dar pre svoju vlasť tento jeho zbabelecký počin v tomto úmysle nevykonal, ale za cit nedostatku strádanej lásky v tomto jeho životnom období si svoj život odobral, čím vlastne svet vedome oklamal a s týmto poznaním aj zomieral, keď všetci tento jeho skutok oslavujete ako pomaly sviatok štátny, ale jeho duša spáchala vlastne hanebný čin, čin voči všetkým postulátom Božím, za čo je aj právoplatne na druhej strane odsúdený a odčiňuje dodnes vo vašom čase pozemskom a dlho ešte bude, nakoľko svojeho počinu neľutuje a zarputilá duša voči láske k Bohu to veru je, nakoľko akej povahovej črte podliehal v svojom celom krátkom pozemskom živote, také správanie z nej preniesol aj na svoju nesmierne tvrdohlavú dušu na druhom brehu a veľkosť svojeho zbabeleckého činu oslavuje v svojej pýche a hrdinskosti aj tu v tej komnate, kde ho okrem Boha nikto nepočuje a nečaká na svoje od Boha oslobodenie, lebo sa necíti vinnou v sebe a viní jedine Boha, ktorý za to, kde sa skrýva jediný v svojej krutosti môže a vedzte, že k takejto ukážke som vaše nevedomé duše preniesol ja Boh sám do takého sveta, ktorý v svojom živote neponímate a mnohí ani nechcete v svojom oň nezáujme, ale existuje a bude s určitosťou čakať na váš duševný príchod do obývateľnosti takej komnaty, akej priestory a obsah budú vaše duše svojimi zásluhami za životné skutky obývať. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.