ROGER FEDERER.

17.04.2016 23:01

ROGER FEDERER.

Peter | 18.01.2015

Drahý Otče. Dúfam, že sa na mňa nenahneváš, za túto moju otázku. Ty vieš ako po športovej stránke obdivujem švajčiarskeho tenistu Rogera Federera. Túžim však vedieť, aká je jeho duša v Tvojom Božom pohľade. Bol to Tvoj úmysel, dať mu tak nesmierny športový talent? Napriek získanej športovej svetovej sláve, zarobeným veľkým peniazom z vyhratých turnajov sa zdá, že sa teší nesmiernemu rodinnému šťastiu a sála z neho naďalej pokoj, pokora a dobrota bez hviezdnych pozemských manierov. Ešte raz mi Otče môj nebeský odpusť, ak som Ťa touto mojou zvedavou otázkou urazil, ale strašne túžim vedieť Tvoje úmysly s Rogerom Federerom na zemi. Má nám ukazovať pokoru napriek získanej celosvetovej sláve?

 

Božia odpoveď:

Dostanosť získanosti takéhoto obrovského tenisového talentu sa od Boha duši tohoto v tejto dobe veľmi už slávneho človeka požehnala, do detských ešte túžobných jeho záujmov byť dobrým a profesionálnym športovcom a žiadna skrytá túžba v hĺbke jeho duše vložená v už produktívnom jeho športovom ambicióznom veku, nebola cielená do získaného pre svoje vlastníctvo mať obrovský majetok a nikdy neubúdajúci mamon, o čo sa duša tohoto človeka v svojich snívaných tajných snoch snažila, bolo ukázať svetu čo najlepší svoj športový výkon v získaných výhrach nad silou každého súpera, s ktorým o víťazstvo čestne, zaslúžene a poctivo vždy bojoval tvrdým a pravidelným každodenným športovým výcvikom. Za výslednosť všetkých svojich výhier na zápasoch sa pričinil vždy len on sám svojim drilom a lopotou a za žiadnou výhrou nikdy nepočítal získaný finančný mamon, nakoľko sa nikdy nestal jeho otrokom svojim neustále rastúcim žiadnym návykom, keď sa pre jeho pohľad najväčšou odmenou do ktorej odovzdanosti dostával cítenosť nesmierneho šťastia stávala každá jedna jeho na kurte výhra, ktorej získanosť by nemenil za žiadne veľké peniaze, čo pre túto dušu do cítenej jej skromnosti a oslnivom lesku slávy, ktorého žiarivosť silná jeho dobrotu duše nikdy tak neoslepila, aby jej duševné vnútro zašpinila, znamená odmena od Boha získaná obrovským nadelením talentu, dobrým životným cíteným šťastím, oddanou a láskavou manželkou postavenou k jeho boku, zdravými deťmi a nesmierne veľkým bohatstvom a oslnivou slávou k jeho športovým úspechom za dobrotu a skromnosť duše jeho, do ktorej ani na okamih nevstúpilo zlo, aby jej duševné vnútro pokazilo a začiernilo, nakoľko vedelo že v jeho postavení má duša človeka do skazenosti veľmi blízko ťažiť zo svojej slávy a opíjať sa získaným veľkým bohatstvom pod skazeným charakterom, čo však do splnenia zlo nedostalo, keď dobro v jeho duši vždy nad jeho pokušeniami zvíťazilo a on vždy konal opačne ako satan k jeho duši zlým myslením vnášal, čo bolo jeho duši zlom nepočuteľným hlasom vnášané príkazom vždy odrážať do nesplniteľnosti tohoto vnuknutia, lebo cítil že daná myšlienka podľa Boha nie je správna do konania, v ktorom cítil veľmi veľa zla a netušiac, že ako moc nahneval satana, všetky zlé príkazné slová dobrými a šľachetnými skutkami nahrádzal, čím sa výslednosťou týchto celoživotných dobrých počinov Bohu láskavou dušou stal a odmenený bol obrovským talentom, nemalým bohatstvom a slávou v svetskom svete do vrcholu čoho dostal od Boha požehnanosť dobrého a láskavého manželstva, čo sa pre neho vždy stávala tá najväčšia a ničím nenahraditeľná priorita, keď pre lásku svojej rodiny, by sa ochotne aj všetkých svojich športových aktivít bez ľútosti dokázal vzdať, lebo láska sa jeho duši stáva tá najväčšia sila, ktorá jeho životu zmysel jediná dáva. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 

  • Peter T. | 19.01.2015

    Ďakujem Otče Bože za Tvoju odpoveď. Je milión dôležitejších vecí vo svete, ale nech nie len ja som sa utvrdil v tom, čo som si celé roky sledovania kariéry Rogera Federera o ňom myslel, ale najmä si, želám Otče Bože, aby príbeh tohto velikána športu dal nezabudnuteľný príklad pre všetkých čitateľov tejto Tvojej Božej stránky, že dobrá a čistá duša, aj pod útokmi satana vo svetle reflektorov na športovom vrchole slávy, s obrovským finančným zárobkom a celosvetovým obdivom, je stále dušou poctivou a spravodlivou na kurte v zápasoch, dušou láskavou a milujúcou k rodine, no najmä dušou pokornou, skromnou a napriek útokom satana vernou Tebe Otče Bože. Tušil som Otče, že ho miluješ a veľmi si ma potešil a som Ti vďačný za Tvoju odpoveď, lebo Rogerovi veľmi prajem Tvoju priazeň a v srdci som si ju želal, aby to tak bolo. Zhrniem to asi takto:-) Celých 12 rokov som si pri sledovaní zápasov Rogera Federera hovorieval, že som žil v ére Federera ako najlepšieho tenistu všetkých čias, no dnes už viem, že som žil v dobe Rogera Federera - duše Tebou Bože milovanou a zároveň celým svetským svetom obdivovanou a uznávanou, topiacou sa v bohatstve a sláve pokorne a so skromnosťou v srdci. Pani Laura, aj Vám srdečne ďakujem. Za Váš čas, ochotu a znovu prejavenú lásku v podobe vynaloženej Vašej energie pre mňa. Ste úžasná aj s našim nebeským Otcom. Som Váš veľký dlžník Laura.