Rodinné konštalácie.

01.05.2020 20:26

Rodinné konštalácie.

Alenka | 23.03.2013
Drahý pane Bože, veľmi ťa chcem poprosiť či sú Rodinné konštalácie žehnané tebou pane Bože alebo nie. Ďakujem.
 

Božia odpoveď:
Každé duševné spoločenstvo, dostané v mojej Božej vôli do žijúcej rodinnej konštalácie, sa stáva v okamihu ich duševného spojenia žehnané Bohom láskavým do toho cieľa, aby duše zoskupené v ňom mohli v svojej slobodnej vôli napĺňať všetky atribúty svojeho duševného a aj karmického postavenia v ňom, keď do mnohých rodinných komunít staviam duše najmä tie, ktoré sa stávajú v spoločnom súžití svojom karmickými dlžníkmi svojim nie v ich predstave spravodlivému ich postu v rodine nadeleným postavením, čo v uhle ich pohľadu spravodlivo nevyzerá v Božom pohľade je to spravodlivosť najväčšia pre takúto dušu, ktorá sa vo vzťahu svojeho postavenia v rodine najviac čuduje prečo jej členovia ostatného duševného rodinného spoločenstva tak preveľmi ubližujú, keď sa chová v postojoch k nim vždy dobre a snaží sa neubližovať nikomu z nich, no tento jej postoj neplatí pre jej duševný karmický základ z dávneho jej bytia v ktorom mohla byť ona tým členom, duševná zloba ktorého zasahovala svojou ničivosťou toho, kto jej dušu v súčasnom bytí v tejto rodine najviac trápi, čím sa vyplácajú staré duševné karmické dlhy, ktoré takáto čudujúca sa duša do svojeho osudového nádelu prijme v urážkach a zlobe iných členov svojej rodiny pokorne, čím si bude svoj karmický náklad na tiahe uberať alebo sa mu vzopre a niesť bude ich urážky do svojej duševnej odvety k nim v prejavoch ešte väčšej zloby akú jej ukazujú, čím si bude do väčšej tiahy nabaľovať svoju karmickú váhu. Každé spojené duševné spoločenstvo do rodinnej komunity nesie v svojom základe Boží cieľ dostaný, oddĺžením karmickej tiahy vo vzájomnej duševnej prepletenosti postavenia duší do rodín takých, aké majú v nej žiť v svojej duševnej predurčenosti cieľom Božím naplneným. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.