Rodina môjho nebohého otca mi veľmi ubližuje.

15.06.2014 00:32

Rodina môjho nebohého otca mi veľmi ubližuje.

Uvediem v príklade Božiu diagnostiku pre tento jeden konkrétny problém duševného hyenizmu voči človeku, ktorý stratil svojemu srdcu toho najbližšieho koho mal v živote veľmi rád a to bol otec jednej mladej ženy. A aby smútok jej duše za zomrelým otcom náhodou nebol malý, tak sa o jeho nárast rodinní príslušníci zomrelého postarali. Oni vlastne svojou nenávisťou a zlobou prekliali dušu svojeho najbližšieho a vinili za smrť jeho nevinnú dcéru, ktorá svojeho otca veľmi ľúbila a po jeho smrti sa tak veľmi trápila, že musela vyhľadať lekársku odbornú pomoc.
 

Božia diagnostika:
Bolo snahou tohoto obviňovania jeho rodiny zakryť vlastnú nenávisť a zlobu, ktorú počas jeho žitia duši jeho ukazovali. Stali sa prenasledovaní vlastnými výčitkami svedomia, keď sa životu jeho šťastím neukazovali svojou láskou. Stratou jeho života sa odnieslo z ich duší dosť zloby zastavenej jeho dušou a odnesenou do sféry záhrobia kam sa dostal, keď duša pútaná k zemskému povrchu je spútaním záťaže kliatbou. Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom.
 

Môj doslov:      
Rodina tohoto zomrelého človeka ho tak počas jeho života nenávidela až na jeho dušu svojim dlhodobým zlým myslením uvalila kliatbu s ktorou tento človek aj zomrel. S takouto záťažou duše sa nemohol priblížiť k Bohu a pohyboval sa ako duša blízko zeme v záhrobnej sfére. Navštevoval svoju milovanú dcéru po svojej smrti s cieľom nie ju strašiť, ale pýtať pomoc pre svoju väznenú dušu kliatobnou záťažou. Pán Boh tak zariadil pre jeho konečný duševný pokoj, že ma jeho dcéra navštívila a povedala mi, že vídava svojeho nebohého otca a keď sa jej zjaví, necíti žiaden strach, lebo počas života mali veľmi pekný vzťah medzi sebou. Len nočné návštevy jej nebohého otca ju dosť deprimovali, nakoľko mala silno narušené nervy nielen smútkom za ním, ale aj z jeho zlej rodiny, ktorá ju stále prenasledovala výčitkami, že ona môže za jeho smrť, hoc pravdou bol opak a kládli jej do života veľké prekážky. Dostala pomoc od Boha aj na ochranu svojej duše pred agresivitou rodiny jej zomrelého otca a zároveň aj pomoc pre jeho dušu v slovách Bohom nadiktovanej modlitby, aby našla konečne kľud, pokoj a mohla byť priblížená k svojemu láskavému Pánu Bohu. Všetky problémy tejto ženy náš láskavý Pán Boh odstránil cez slová modlitieb, ktoré jej na pomoc poslal a aj v svojej všemocnej sile vyslyšal. Silná a pravá viera v Boha  v duši tejto ženy celý jej život pestovaná a udržiavaná jej zachránila duševný kľud a šťastie.Táto modlitba Božím vyslyšaním veľmi pomohla už mnohým ľuďom, ktorým zomrel niekto blízky a rodinní príslušníci sa na neho vrhli v svojej zlobe ako hladné supy.