Riedke vlasy, depresie, očkovanie dieťaťa, paradentóza.

26.08.2020 22:16

 

Mám riedke vlasy a slabo mi rastú.

Ľubka, 14. ročná  Pov. Bystrica

Božia odpoveď:

Stáva sa toto zapríčinené duševnou slabosťou, keď to čo ju trápi ako jej výška sa bojí do výšky jej hlavy vyrásť. Schováva si svoje trápenie s výškou tak do hĺbky svojej duše, že aj vlasy svoj rast zastavovať začali, aby splnili jej vnútorné želanie byť kratšou ženou svetu ukazovanou. Stane sa tento jej problém odstránený, keď sa sile svojej duše späť dokáže navrátiť a pochopí, že výška ktorú od prírody dostala nadelenú sa skrývať nemusí, potom sa začnú aj vlasy skôr rastu približovať. Bolo do tejto otázky dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen.

Táto slečna vo svojom veku merala viac ako 180 cm a veľmi sa bála, že bude rásť ďalej do výšky.

 

Depresie.

Eva, Rajecké Teplice

Božia odpoveď:

Stalo sa toto jej smútenie duše spôsobené ťažkým zvládaním životných situácií. Svoje trápenie dostáva denne tak silno do hĺbky duše, že tieto depresie sa ukazujú odozvou tohoto všetkého. Do každého dňa sa snažiť musí táto žena postupne zbavovať telesných ťažkostí, ktoré ju veľmi trápia a trápenie sa časom samo zastaví odnesením telesných nedostatkov ktoré ju trápia. Stane sa silou odstránenia telesných ťažkostí aj jej duša posilnená, čo bude cítiť následným odstránením depresií. Keď sa týmto slovám zamyslí, tak pochopí určite stálosť svojich smútkov podmienenú telesnými ťažkosťami, ktoré sa stávajú dôsledkom jej duševného smútku. Trápenie nad svojimi chorobami keď odovzdá Bohu s dôverou v Jeho pomoc sa stane odnesené a tiaž duše bude nahradená jej silou ktorú nadobudne. Bolo do tejto otázky dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen.

 

Dieťa hneď na druhý deň po očkovaní dostalo vysoké teploty.

Alenka, Bratislava

Božia odpoveď:

Stalo sa toto očkovanie príčinou teplôt, kedy sa telo bráni odovzdaným látkam ktoré dostalo a nepotrebuje. Stane sa táto teplota znížená, keď dokáže telo samo časom prijať tieto cudzorodé látky ako blízke svojmu telu. Len čas sám toto zastaviť môže, lebo svoju obranu tela nedokáže zastaviť žiadna náplasť rušenia jej účinkov. Keď to, čo prijalo sa aj telom prijatým stať musí a detský organizmus sa tak ľahko stáva učineniami lekárov zraňovaný svojou bezmocnosťou, že sa telo takto bráni teplotami vysokými, ktoré sa stávajú jeho jedinou záchranou. Bolo do tejto otázky dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen.

 

Paradentóza.

Peter 38. ročný, Krupina

Božia odpoveď:

Stalo sa toto ochorenie dostané jeho zubom zvýšeným tlakom v mozgových cievach spôsobené, čím sa tlakom krvi stáva tvár tak presiaknutá, že stápa silou svojou korene zubov, ktoré sa začínajú poškodzovať a tým sa zuby vykyvujú. Do tohoto problému sa začať liečiť samotný zvýšený tlak musí ako príčina, ktorá dostala jeho zuby do takéhoto poškodenia. Bolo do tejto otázky dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen.