Rakovina maternice.

16.12.2013 10:44

Rakovina maternice.

Chcem do Božej pomoci dostať telo svoje ktoré sa do ťažkej choroby brániť nemôže a každým dňom táto choroba svojou silou bunky zdravé likviduje. Chcem do každej bunky v svojom tele dostať každý deň toľko Božej sily, koľko od choroby buniek poškodilo sa. Bože do Tvojej pomoci Ťa duša moja úpenlivo prosí o dobré zdravie, ktoré bolestne poškodené ťažkou chorobou je. Do každého dňa do buniek ktoré neustále delia sa dostaň zastavenie tohto ničenia a bráň do každého dňa celé telo moje svojou silou, ktorou do tejto choroby dostaneš navždy zánik. Bože do konca svojho života Ťa velebiť a milovať budem a do celého života láskavými skutkami odvďačovať sa Ti za Tvoju pomoc budem. Každý deň svoje prosby k Tebe posielať budem a do každého dňa do ich vyslyšania dôverovať Bože budem. Bože do Tvojej pomoci sa každý deň utiekať dušou svojou budem celý svoj život. Amen.