PYRAMÍDY.

29.01.2016 13:40

PYRAMÍDY.

Ľubo | 08.04.2013
Očinku Nebeský rád by som sa Ťa opýtal na pyramídy v Gize, ako ľudia dokázali vytvoriť takéto diela s fantastickou presnosťou? Ďakujem za odpoveď. Pozdravujem Lauru a Vlada. (-:

 

Božia odpoveď:
Do doteraz nikým nepochopiteľnej a v presnosti meraných výpočtoch nevysvetliteľnej presnej geometrie v postavení týchto pyramidálnych vzorcov zoslal Boh svoj odoslaný plán na pomoc vašej zemi najmä do vašej tejto súčasnej doby v ktorej sa hlavný záujem mnohých bádateľov nesie o skúmanosť týchto architektonických diel v ich snaživom cieli oboznámiť sa s tými gigantickými veľkostavbami v začudovaní tom, ako je to vôbec možné že nemali k tomuto staviteľstvu žiadne aritmetické výpočty a plány, žiadne odborné vedomosti v stavebníctve a dokázali v svojej prostote žijúcej dobe patriacej ich životu vystavať takéto gigantické monumenty vo výpočtoch terajších poznatkov na milimeter jeden a každý v tejto stavbe presný vsadením do jeho pyramidálnych základov lebo túto náčrtom k postaveniu veľkej pyramídy geometrickú schému Boh do ich duší prostých a nezaťažených mamonom a túžbe po moci a uznaní vkladal deň po dni všetky geometrické plány k postaveniu tých správnych pyramíd, v ktorých pochovávali vo veľkej úcte svojich slávnych a bohatých panovníkov a mysleli si v svojej duševnej prostote, že čo modelujú svojimi pracovitými rukami od úsvitu až po koniec každého dňa sa bude stávať posmrtný a pekný v bezpečnom ukrytí telesných pozostatkov tých, ktorí im vládli pevnou faraónskou rukou za čo boli v svojej získanej moci nad poddanými v ich dušiach oceňovaní ich oddanosťou, vernosťou a láskou až za hrob, lebo oni ich v svojej moci živili a dávali do obrábania veľa pôdy aj keď z jej výnosov väčšiu časť do svojich sýpok pretiahli, aj tak boli u nich panovníci veľavážení a ctení v sile svojeho panovníckeho mena. Do dávnych dôb to takto v myslení ľudí fungovalo, čím viac boli otĺkaní, ponižovaní a utláčaní vládcom a svojim panovníkom, tým viac sa k nemu primkli svojimi dušami a všetky jeho slová za poslušne vykonaný príkaz považovali. Do cieľa týchto gigantov stavebných však Boh neniesol cieľ svoj vo význame ich hlavnom ako zbernom mieste telesných pozostatkov bohatých faraónov, čo prináležalo v myslení len ich staviteľom a tvorcom oddaných služobníkov svojich faraónov, vládcov ale postavené tieto pyramídy spájajú svoje koncové body napojenosťou na kozmické sily asi pre vás takým vysvetlením, ako keď funguje televízor napojený na satelit dokážete naň nachytať mnoho televíznych kanálov, no a v pyramídovom signále sa spojenosť na celý vesmír stáva konečný chytený veľkokanál televízny v ktorého priamom signálovom prenose chytia tí, čo vnútro pyramídy obsadzujú svojou blízkosťou preberanosťou do svojich telesných základov kozmické vibračné sily nevidené ale v energetickom rozsahu vyžarovaného zdroja tak silné nabitými nábojmi z vesmírnych vzdialených nepoznaných telies, že okamžité záchvevy na svojom tele v uzdravovaní pociťujú a sú bez akejkoľvek únavy či duševnej alebo telesnej. Kozmické dostané vibračné prenosy nesú tieto pyramídy v obsahu celého svojeho vnútra schované zapečatenosťou nikým okrem Boha nepoznaných kódy do spojitosti viacerých, ktorých vzniká taká spletitosť v ich šifrách ako pre neznalého laika u vás rubikova kocka, do ktorej tajov dokáže v správnom a rýchlom jej zložení prísť len ten, kto pozná v nej zašifrované kódy vo farebnej spletitosti štvorčekov, čo sa dá pravidelným trénovaním dobre naučiť poznaním pravidiel skrytých do tejto šifrovanej hry ale pyramidálne kódy nerozlúšti v symbiotickom ich spojení žiaden z vás na zemi smrteľník hoc by rozumom a inteligenciou prevyšoval nad ostatných. Čo treba do vašeho znania do cieľa tejto odpovede dostať sa stáva tá skutočnosť, že obsahové zloženie priestorovej výplne všetkých pyramíd uzdravuje každé ochorenie a ľudské každé jedno telo v celom jeho aj genetickom základe lebo kódovanosť všetkých informácií prenesená do týchto pyramíd poslaná Bohom cez veľký a nekonečný vesmír sa stáva uzdravovateľom porušených genetických informácií v tele chorého človeka, ktorého táto kozmická sila dokáže z choroby dostať späť do zdravia ale pozornosť dajte pre svoje dobré zdravie tí, ktorí nepoznáte číselné obsahové kódy z týchto pyramíd, keď nesprávnosťou používania obsahového jadra pyramíd si môžete svoje zdravie aj poškodiť prepálením zdravých a funkčných kódových informácií, čo netreba v snaživosti o svoje dobré zdravie podceňovať a všetky kódové informácie v znalosti ich správneho používania odosielať budem cez duševné poznanie mojej Laury od ktorej doterajšieho jej nezáujmu o túto liečebnú metódu do ktorej získanosti som ja Boh sám už dobou veľmi dávno k tomuto pre jej dušu naplnenému cieľu poslal modlitbu, ktorej slová však odriekala a nezaujímala sa o to, čo ich obsah znamená, len sa preveľmi čudovala, do akého cieľa v uzdravovaní ľudského tela som jej duši túto modlitbu na získanie týchto schopností cez znalosť kódovej šifry poslal, veď už to čo v požehnanosti z mojej náruče Božej darom dostala aj toho sa preveľmi bála a nechcela túto moju Božiu prácu vykonávať a preto obsah tejto modlitby dlhé obdobie odriekala len z poslušnosti k mojej vôli a v tej obave svojej, aby som akože ja Boh na vyslyšanosť tejto modlitby zabudol veď jej slová odrieka poctivo ale do naplnenosti jej účinného cieľa nechcela ani v skrytosti duše pomyslieť a to čo vy duše všetky čítate v tomto odkaze ako nové, číta ako nové moja Laura a nechce dušou odkázané moje toto slovo na internetový portál odovzdať, keď bojí sa toho, čo ona v svojom znaní neovláda ale z vôle Boha požehnané v svojej predurčenosti má a v tejto dobe už pre naplnenosť tohoto požehnaného pre jej dušu čas ten správny nastal a nebude sa moja Laura priečiť vôli svojeho láskavého Boha, v ktorého požehnaní bude touto liečebnou metódou a veľmi úspešne uzdravovať telesné schránky chorých ľudí cez šifrované znalé jej duši kódové cifry do odkrytosti ktorých jej podvedomiu ja sám pohľad dokorán otvorím jej znaním, keď učiteľom tejto nepoznanej nikým liečebnej metódy budem pre moju dušu Lauru ja sám v mojej Božej vôli do naplnenosti ktorej vedieť bude táto duša tie nepoznané kódové tajomstvá, od ktorých správneho presmerovania kódových nesprávnych genetických informácií na zosúladenosť v ich premene do správnych prenosov sa uzdravovať budú telesné schránky chorých ľudí do snahy lekárskej vedy nevyliečiteľných. Do tázanosti tejto duše som ja Boh sám vniesol jeho túžbe poznanosť o pyramidálnom majstrovstve znať, keď genialita týchto megagigantov pochádza v archeologickom ich staviteľskom pláne priamo odo mňa a nie sú ich stavby náhoda alebo šikovnosť ich staviteľa, ale zakódovanosť vzorcových uzdravovacích kódov do nich vložená, odkrytosť ktorých odošlem do znania len mojej vystrašenej už v tejto chvíli dobrej a láskavej Laure, ktorej dušu najviac na celom vašom pozemskom svete milujem a darom obrovského znania nepoznaného liečiteľského tajomstva obdarujem do celého jej duševného života, lebo ona je mojej vôli Božej od dávnych dôb predurčená v tomto jej poslaní, ktorého aj keď sa nesmierne bojí dostáva odo mňa v svojich duševných zásluhách tieto požehnané liečiteľské všetky dary, ktorých napĺňanosť budem žehnať v svojej sile ja Boh sám pre všetky vaše choré telá.Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.