Problémy v rodine.

19.03.2015 21:41

Problémy v rodine.

Marta

Láskavý náš Bože Otče, prosím Ťa o láskavú odpoveď prečo sú v mojej rodine (moji rodičia, súrodenci,) stále nejaké problémy, nezhody,...či medzi nami alebo so susedom? Ďakujem Ti veľmi pekne a aj pani Laure za odpoveď.

Božia odpoveď:

Kroky jednotlivých členov z tvojej blízkej rodiny zasahuje každodennou sprevádzanosťou ich duševných krokov odoslaná do celej hĺbky ich duševného jadra kliatobná duševná poroba, od naviazanosti ktorej na ich duševný chrbát svoje správanie nedokážu ovládať sami v svojej slobodnej vôli, ktorú okupáciou duše kliatobnou záťažou navždy stratili a čo sa odzrkadľuje ich duševným správaním a postojom či medzi nimi vzájomne, alebo ku tvojej rodine poukazuje na zmenené ich dobré duševné myslenie v ich právoplatnom vlastníctve získané darom od Boha, ktoré ich dušiam však odobralo zlo v naviazanej kliatobnej porobe, čo u nich predstavuje zlé správanie, do ktorého vnikli odobranosťou im patriacej slobodnej vôle satanom a každý jeden ich životný krok a prejav v správaní voči druhým a najmä svojim blízkym odovzdáva vnášanosťou našepkávaného zlého životného smeru temné zlo myšlienkami, ktorými ich duševný smer cesty riadi do cieľov svojich a oni sú presvedčení, že konajú správne a tí zlí sú ich blízki, ktorým ich šťastie a láska vadí a preto svoj hnev otočili práve do ich tvárí, aby pochopili, že nie oni kliatobnou záťažou ovládaní ale tí druhí nevinní sú zlí. A bol toto satanov plán, kde sa medzi blízkymi príbuznými ukazuje láska medzi dušami a ich súdržnosť a snaha patriť do dobrej rodiny, tak tam nanesie satan nesvár a boj o moc, nenávisť a cítené zlo medzi rodinami, aby cit lásky a vzájomnej súdržnosti navždy stratili a za každodenné hádky a nenávisť vymenili, čo vidíš aj v svojej celej blízkej rodine v ukazovaných nesvároch, ktorej kroky životnou cestou kráčané neriadi láskavý Boh, ale svojou mocou pekelné a neviditeľné zlo, ktorého cieľ nabral splnený cesty smer. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.