Príliš živé dieťa, nepočúva rodičov ani učiteľky.

16.12.2013 15:53

Príliš živé dieťa, nepočúva rodičov ani učiteľky.

Bože slovami tejto prosby Ťa láskou duše svojej prosím o pomoc, ktorú pýtam pre dušu svojho syna , keď sa stáva svojím chápaním agresiou a neprimeraným správaním voči ľudom chránený pred pocitmi svojej bezmocnosti a malosti , ktoré cíti svojou duševnou traumou z detstva prežitou. Do každého dňa Ťa Bože prosím o silu jeho duše, ktorej ochranný štít tvoriť Tvoje Božie svetlo bude žiarom svojich lúčov, ktoré spália každú agresiu a zlobu z jej hĺbky a premenia ju na cítenú lásku ku každému človeku, ktorý sa dostane do jeho blízkosti. Bože staň sa Ty sám duševnou silou syna môjho, lebo len Ty jediný dokážeš zabrániť slovám, ktoré sa z úst jeho odosielajú do trápenia druhých, a premeniť jeho správanie zlé dokážeš len Ty na príjemné vystupovanie svojou všemohúcnosťou spomedzi všetkých lekárov sveta. Amen.