Príbeh ženy, ktorej partner sa neustále bál, že ho opustí následkom jeho predchádzajúceho sklamania v láske.

05.01.2014 15:06

Príbeh ženy, ktorej partner sa neustále bál, že ho opustí následkom jeho predchádzajúceho sklamania v láske.

Bolo to už veľmi dávno, asi desať rokov späť dozadu, keď ma navštívila s prosbou o pomoc mladá žena z východného Slovenska, ktorá pracovala v Rakúsku ako ošetrovateľka chorých ľudí a trápil ju jej vzťah. Svoj problém mi opísala asi takto. Zoznámila sa s mužom, s ktorým mala pekný vzťah a obaja sa ľúbili. To, čo ju však veľmi trápilo a umáralo bolo, že jej priateľ hoc ju mal rád, žil s ňou stále v duševnom strehu a obavách, že ho táto žena raz opustí a on sa s tým už nedokáže vyrovnať. Trápilo ju to, lebo nemali medzi sebou žiaden iný problém, ktorý by im narúšal vzťah okrem tohoto jediného a to bola nekonečná obava jej partnera z toho, že ho ona raz opustí. Tak sa dotyčný muž bál veľmi jej budúcej možnej zrady, až sa nakoniec zžil so svojimi bolestnými myšlienkami a začal im pomaly aj veriť a presviedčať túto nešťastnú ženu, že ho raz opustí. Ona toto však v svojom pláne aspoň v tom období nemala a bojovala o jeho lásku a vieru svojou láskou k nemu a každodenným presviedčaním o tom, že nemá v úmysle ho nikdy opustiť. Bohužiaľ jej slovo útechy nepomáhalo. Zabudla som povedať, že tento jej priateľ mal pred ňou vážny vzťah v ktorom ho opustila žena ktorú miloval a nedokázal sa s tým v tomto jeho životnom období vyrovnať a začal sa pomaly už každej ženy báť a považovať ju v svojom ustrašenom myslení za nepriateľa. A toto potrebovala táto žena z jeho duše odstrániť a cítiť z neho vieru v jej čistú a úprimnú lásku. Náš láskavý Pán Boh jej poslal liečivú kódovú modlitbu, ktorú som jej odovzdala a rozlúčila som sa s ňou. Nakoľko sa tejto žene pomohlo už vo viacerých osobných a zdravotných problémoch, tak chodila pomerne dosť často za mnou keď odchádzala z Rakúska domov, tak skoro vždy sa u mňa zastavila na pár slov. Povedala mi, že modlitba ktorú dostala jej pomohla v duši partnera zastaviť jeho strach z toho, že ho opustí a veľmi ďakovala láskavému Bohu a aj mne. Bola som šťastná s ňou. Vždy keď sa mi ľudia ďakujú za svoje uzdravenie či duše alebo tela, tak zopnem ruky a vrúcne ďakujem svojmu Bohu za dar, ktorým ma obdaril a za to, že každej duši vlastne pomáha Boh sám za mňa. Ja nemám tú moc niekomu zmeniť duševné myslenie alebo vrátiť mu zdravie. Ja len prijímam a zapisujem od Boha liečebné rady a postupy, čo majú ľudia urobiť, aby sa ich problém navždy odstránil. Nič iné v svojej liečiteľskej sile urobiť nedokážem pre nikoho a ani neviem. Keby za mnou nestál sám Boh, keby Boh neposielal a svojou mocou nežehnal pre ľudí všetky odkázané Božie rady, nepomohla by som ja sama nikomu, lebo moje znalosti z každej oblasti medicíny či liečiteľstva sú skoro žiadne a jediné čo poznám a viem veľmi dobre, tak to sú životné príbehy ľudí ktorých môj láskavý Pán Boh uzdravil a pamätám si aj od Boha diktované mnohé liečebné receptúry. To je všetko čo poznám a viem. Všetko pre Vás a za mňa robí samotný Pán Boh a preto nebuďme lakomí k prejavom lásky a každodennej vďaky k svojemu láskavému a dobrotivému Pánu Bohu. Ľúbme nášho Milostivého Pána Boha všetci každý deň a uctievajme a velebme len Jeho Božie meno jediné a žiadne iné. S láskou pre Vás všetkých milí čitatelia Laura
„OKREM BOHA NIE JE NIKTO HODNÝ UCTIEVANIA“

 

Božia diagnostika:
Pán Boh tejto žene poradil, lebo sa na to pýtala, ako sa má k svojemu priateľovi správať v tejto ich situácii. Boh mi odkázal toto:
„Do správania k tomuto človeku sa stať svojou láskou ukazovaná musí skrz záujem o trápenie, ktoré sa stalo tomuto človeku duševnou traumou, spôsobením príčiny jeho nedôvery k láske žien. Svojou pravou láskou sa stať môže táto žena osloboditeľom jeho uväznenej duše, ktorá sa stala silou sklamania odmietateľom každého ponúkaného citu ktorý sa jej posiela. Toto sa slovami úprimnej modlitby za pomoc jeho duši stane Bohom vyslyšané a trápenie, ktoré sa obom ukazuje touto jeho nedôverou sa skončí stopením jej do opäť navrátenej dôvery jej lásky posielanej. Každý deň sa snažiť liečiť dušu jeho prosbami k Bohu musí a skutočnou odmenou sa stane sila jeho dôvery v prejavenú lásku touto ženou. Šťastie sa ich láske ukáže, keď sa stane tejto pomoci dôverou naklonená jej sile. Len tieto slová sa stať tou najlepšou pomocou na odstránenie tejto prekážky cíteného šťastia v láske môžu.“Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.