Pred každým cvičením: Úvodný cvik nabíjajúci telo energiou

30.06.2018 14:48

ÚVODNÝ CVIK NABÍJAJÚCI TELO ENERGIOU, PRED KAŽDODENNÝM CVIČENÍM PREDPÍSANÝCH ŠTYROCH CVIKOV.

V stoji upažiť ruky dlaňami dole, vystretú pravú ruku posunúť spodným oblúkom k ľavej ruke a pritom sa jej nedotknúť. Potom krúžiť vystretými oboma rukami oblúkom ponad hlavu do prava, pravá ruka ostane upažená dlaňou hore, ľavá pokračuje bez zastavenia spodným oblúkom do ľava znova do upaženia dlaňou hore. Obidve ruky sú znova upažené dlaňami hore. V tomto upažení zotrváme a otočíme ich súčastne späť dlaňami dole a začíname ten istý pohyb znova ale do opačnej strany. To jest: ľavá ruka ide vystretá spodným oblúkom k pravej, ktorá je v upažení, bez zastavenia sa k nej pridá pravá ruka. Obidve ruky vystreté presunieme ponad hlavu do ľavej strany, ľavá ruka ostane upažená dlaňou hore, pravá bez zastavenia pokračuje vystretá spodným oblúkom do prava znova do upaženia dlaňou hore. Dlane obidvoch rúk otočíme smerom dole k zemi a začíname cvik od začiatku. Tento cvik, ktorý sa skladá z dvoch protichodných pohybov treba opakovať celý 7X. Dbajte na to, aby ruky boli pri kruhových pohyboch vždy vystreté, aby ste rukami krúžili plynulo bez zastavovania a sekaných pohybov. Jedine kde sa môže na sekundu zastaviť je pri polohe rúk, keď sú obidve upažené a otáčame ich dlaňani obrátenými k oblohe smerom k zemi. Pri pohybe rúk nad hlavou sa nadýchnete a pri krúživom pohybe spodom tela vydýchnete. Všetky cviky robte pomaly a plynule.

 

Liečivé účinky tohoto cviku:

  • Nabitie organizmu kozmickou energiou na začiatku každodenného cvičenia.

Tento cvik treba cvičiť každý deň ako prvý pred stanovenými štyrmi cvikmi. Do tej doby, kým uvediem ďalšie cviky sa skúste milí čitatelia naučiť tento cvik. Kto nebude v cvikoch niečomu rozumieť, nech sa ma nepýta na ich objasnenie cez internet e-mailami, ani do rubrík, nakoľko som pracovne veľmi vyťažená a nemám čas Vám odpovedať. Treba zavolať telefonicky, zdvihne Vám môj manžel ako vždy a keďže je menej vyťažený ako ja, vždy sa Vám bude rád a ochotne venovať.