Prečo sa Tatry nesú živelnosťou živlov kráse strácané apokalyptickou svojou premenou.

04.02.2020 11:37

Prečo sa Tatry nesú živelnosťou živlov kráse strácané apokalyptickou svojou premenou.

24.05.2013 

Bohatstvo prekrásnej prírody celých Tatier prestalo slúžiť v svojej kráse pohľadu prostých pracujúcich slovenských ľudí, do lona ktorej oni však nemajú ani najmenšiu šancu z finančného nedostatku toto kráľovstvo zvané Tatry navštíviť, lebo sa nestávajú pre nikoho chudobnejšieho dostupné a pre bohatých sa stali už častými ich návštevami okukané a nezaujímavé oproti ďalekým morským krásam, čo znamená že stratili naplnenosť svoju, ktorú sám Boh do nich vložil do cieľa prebúdzať šťastný pohľad v unavených a strápených životom dušiach, lebo biznis dostal svoj podpis nad ich zvučnosť tatranského zvučného mena a tí čo túto tatranskú usadlosť riadia započítavajú do svojich kás aj jednotlivé úsmevy jednotlivého turistického návštevníka. Veď keby mohli spoplatniť v užívaní tohoto územia aj žijúce zverstvo v ňom, tak by boli celé Tatry bez zveriny a zasádzajúc stromčeky počítajú v predstihu k možnostiam jeho za ako rýchlo vyrastie, aby turista pri svojej návšteve platil platby vyššie, veď všetko čosi stojí a na tomto myslení vedúceho menežérstva v Tatrách začala sa rozrastať divoká burina zvaná chamtivosť a nenažranosť večne ich prázdneho mešca, ktorého obsah keby sa do videnej pravdy vysypal, pokryl by mnoho územia tatranského plesa a všetky živelné pohromy v oblasti Tatier sa nikdy nezastavia v svojom ich živelnom z času na čas plienení, až pokiaľ nepríde v zmenenom myslení riadiacich tatranských pracovníkov a veľkých vo funkciách zvierat tá doba, kedy môcť bude prísť na dovolenku do Tatier aj zrobený od práce chudák so svojou rodinou, keď nebude pre jeho hladné hrdlo jedna porcia tatranského menu nedostupná v príchode svojom fantázia, ktorá položením na tatranský slávny stôl dostane celú jeho rodinu úverom nesplatiteľným na kolená a do žiadneho konca nechystám ja Boh sám živelnosť apokalyptických tatranských popráv zastaviť, čo nasadia, dôjde k spätnej skaze úhynom všetkého čo v svojich cieľoch budú majetníci budovať do zvýšených svojich finančných sýpok. Toto ich dušiam sľubujem ja Boh sám v týchto varovných slovách, že až tou dobou sa zastavovať ničenie ich krásnej prírody bude, keď zveľaďovať lono tejto tatranskej prírody bude ich čistý úmysel voči nielen prírode ale aj voči slovenskej chudobe ich sebeckému pohľadu nezaujímavej. No čo zveľaďovať budú, padne späť do zeme v svojom úhyne, lebo Boh sám nemôže viac na chamtivosť organizátorov a správcov tatranskej prírody už pozerať a bude ich takým nádelom spravodlivosti Božej odmeňovať, akou čistou pohnútkou svoj funkčný zámer budú smerovať do cieľa prosperity a oživenosti celých Tatier. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.