Prečo mi môj Boh cez Lauru nechce dať svoju Božiu pomoc?

28.03.2014 00:12

Prečo mi môj Boh cez Lauru nechce dať svoju Božiu pomoc?

Prečo ma Laura nechce prijať? 

Veď ja Ťa drahý Bože tak veľmi milujem a modlím sa k Tebe každý deň. Prečo Bože?

Ty by si mojej duši Bože určite nikdy pomoc neodmietol dať, lebo si môj Boh a tá najčistejšia a najsilnejšia láska tohoto celého sveta. Zlá a vinná je tá, ktorá pochybujem že má dar od Teba Bože a to je Laura!

Milí čitatelia. Chcem Vám v tomto svojom príspevku objasniť tú skutočnosť, prečo nie každému kto sa ku mne objednáva pošle Pán Boh cez môj duševný príjem liečebnú pomoc. Môj Boh mi povedal, že mojou úlohou okrem iného je tu na zemi bojovať proti zlu a odkrývať duševné schybenia ľudí, aby sa z nich mohli poučiť a kráčať správnou cestou svojim životom. Nikto z nich to však nechce pochopiť. Mnohí z takýchto Bohom odmietnutých ľudí ma začínajú považovať za zlého človeka a bezcharakternú ženu, ktorá keby naozaj komunikovala s Bohom ako odvážne hlása, tak by určite ako odpoveď na ich prosbu k Bohu nedostala odmietnutie pomoci od Boha. Skoro všetci sa pýtajú, že prečo? Veď každý jeden kto sa ku mne objednáva tvrdí, že verí v Boha a Boha aj nesmierne miluje. Prečo by mu teda Boh odmietol dať pomoc? Veď Boh je predsa tá najčistejšia a najväčšia láska na celom svete? Tak prečo??? Komunikuje tá Laura naozaj s Bohom!? Viete ja nikdy neovplyvním Božiu odpoveď a dobre viete, že človeka nemusím ani vidieť a ani poznať a dokážem od nášho láskavého Boha prijať aj napriek tejto svojej nevedomosti pre každého mne neznámeho vždy tú najsprávnejšiu diagnostiku a vždy tú najsprávnejšiu liečebnú pomoc, pokiaľ ju Boh dotyčnému človeku chce poslať. Keby som si mala riadiť tento dar ja sama a bola by každá pomoc pre druhých odovzdávaná odo mňa ako od liečiteľa, ktorý svoje schopnosti nezískal darom od Boha ale naštudoval z kníh a rôznymi kurzami, všetkým by som odovzdávala liečebné a iné rady bez rozdielu či si to zaslúžia alebo nie a verím, že ľudia by ma vtedy milovali ako dobrú a uznávanú liečiteľku, ktorá vždy a každému pomôže. To by ste ma ľúbili všetci, keby som vaše telá nielen uzdravovala, ale by som bola k Vám neúprimná a uštedrovala by som Vám len slová mojich poklôn k Vašemu menu, obdaruvávala Vás len lichôtkami a Vami očakávajúcimi predpoveďami, takými aké by ste chceli z mojich vedmovských úst počuť. To by som mala lásky a uznania od Vás všetkých. S nikým z mojich pacientov by som nemala žiadne problémy, žiadne konflikty vždy by odo mňa všetci počuli len to, čo by počuť chceli a mojim stálym úsmevom nikdy nehasnúcim z mojej tváre by boli pri každej svojej návšteve u mňa obdarení. Takáto liečiteľka a vedma by som mala byť v predstavách mnohých z Vás. Ja by som rada aj takáto k Vám všetkým bola, ale Boh mi káže každému povedať pravdu aj keď ho to bude bolieť, aj za tú cenu že už ma za túto vypočutú Božiu pravdu nikdy nenavštívi a nebude počítaný mojou dušou ako stály a verný klient. Ani jeden z Vás by moju prácu nechcel vykonávať. Tomu verte. Celú moju liečiteľskú prax sa často stretávam s ľudským opovrhnutím a kritikou mojich pacientov, ktorí keď sa uzdravujú a ulepšuje sa im ich celý život ďakujú Bohu a aj mne, ale keď príde čas keď ich Boh cez moju dušu poúča a odkrýva ich duševné nedostatky, ktoré by mali napraviť, vtedy sa postavia skoro všetci do jedného na zadné a už nie Boh, ale zlá Laura ich duše kritizuje. Čo si to vôbec tá chudera dovoľuje! Opíšem Vám z posledného obdobia len zopár prípadov, ktoré si čerstvo pamätám, ktorým Pán Boh odmietol dať pomoc a viacerí z nich boli takí, ktorí ma navštevovali obdobie aj niekoľkých rokov. Viete, Boh je láska ale zároveň je aj spravodlivý. Keď nás chce dostať z tej nesprávne kráčanej životnej cesty, tak čo si myslíte, že ako nás na ňu v krokoch nasmeruje? Tým že nám bude požehnávať dobré zdravie a každé do života potešenie o ktoré ho v svojich vrúcnych modlitbách prosíme? Určite nie. Takýmto spôsobom dobrého a spokojného žitia bez akýchkoľvek problémov, by sme určite nikdy neprišli na svoje chyby a nikdy by sme sa nesnažili o ich nápravu, lebo by sme nevedeli že nekonáme v svojom živote správne. Preto nás Pán Boh smeruje k našej duševnej náprave hlavne cez naše utrpenie, v ktorom sa zamýšľame keď je dosť silné a dlho trvajúce, že za čo to máme. Veď Boha milujeme, modlíme sa k nemu. Tak čo sa stalo, že musíme takto trpieť. Nie všetkých, ale mnohých z takýchto duševných trpiteľov nasmeruje Boh ku mne a odkryje im ich duševné schybenie. Každá jedna takáto duša u mňa počúva so zatajeným dychom o svojich skrytých schybeniach, ktoré by mala naprávať tak ako od nej chce Boh. Odprevadená na ceste domov, však otočí svoj dusený hnev nie na Boha lebo Boha sa bojí, ale na Lauru. To je tá najľahšia a najbezpečnejšia cesta pre nich, aby svoje nedostatky sami pred sebou ospravedlnili, lebo žiadna Laura ich nemá právo súdiť. To môže len Boh ale Jeho tvár však nevidia. Takže ako kritizovaný ostáva len zlá a neprajná Laura, ktorá sa za meno Boha len skrýva. Snáď ste milí čitatelia pochopili, čo som Vám chcela v týchto slovách osvetliť a niesť do povšimnutia. Darmo, že človek je uzdravený, všetky problémy s ktorými ma predtým navštívil má do svojej spokojnosti vyriešené. Kritiku od Boha ani jeden cez moje ústa neprijme. Málokto sa dokáže zamyslieť nad tým a povedať si aha, čo mi týmto slovom, ktoré sa mi moc nepáči Boh chce povedať a chybu si priznať. Čo by som mal v tomto odkaze od Boha pochopiť a napraviť. Všetci z Vás u mňa tvrdia, že tu nič nie je náhoda. Každé jedno prečo má odpoveď preto, lebo. A to lebo nikto z Vás nechce prijať hoc aj odpoveď vo svojej duši pozná. Jednoduchšia cesta pre všetkých je napadnúť slovne a nenávisťou duše tú, ktorá zo svojich úst tieto zlé mne počuteľné slová vypustila. Tak jej treba a naložíme na jej chrbát koľko sa len dá svojej zlosti a osočovania. Aj keď mi už veľakrát v živote dobrými radami od Boha pomohla, ale nemôže si predsa táto chudera dovoliť ma kritizovať. Čo si to vôbec ku mne dovoľuje a prijať ma musí, lebo je to jej liečiteľská povinnosť ako prísľub lekárskej prísahy. Keď ona Bohu slúži tak je povinná prijať každého, lebo Boh je láska a Boh nás miluje všetkých a všetkým nám hriešnym dokáže ihneď odpustiť. Takto rozmýšľajú mnohí z Vás, ktorým Pán Boh odmietol poslať cez moju dušu pomoc. A nechápu, že je to za niečo nesprávne v ich živote, čím ich Boh chce cez túto ukážku odmietnutia svojej Božej pomoci dostať do pochopenia ich životného schybenia. Tu Vám opíšem len jeden a to posledný prípad kde Pán Boh odmietol poskytnúť svoju pomoc človeku, ktorého chcel nasmerovať do správnej životnej cesty. Mnohí ľudia to doteraz nevedia pochopiť a rozdýchať. A najmä mne to nikdy a navždy nedokážu zabudnúť.

 

Posledný prípad odmietnutej Božej pomoci:

Chcela sa ku mne objednať žena, ktorá chodila na kurz anjelského písma a ktorej na tomto kurze povedali, že bude mať dar liečenia chorých. Táto žena mi aj písala na stránku do rubriky opýtajte sa Boha svoju otázku, či je to naozaj pravda, že má dar liečenia. Ja som túto jej otázku vymazala, nakoľko odpoveď na tému o anjeloch a anjelskom písme som už od Boha prijala a publikovala s odkazom pre ňu, aby si prečítala pozornejšie stránku. Potom mi zakrátko táto istá žena položila svoju otázku k Bohu do rubriky „Diagnostika od Boha.“ Pýtala sa Boha, prečo dlhé roky trpí na astmu. Odpoveď Božia znela, že má kliatbu na duši. Objednala sa ku mne s prosbou o Božiu pomoc. Dostala termín návštevy a ja som začala pre ňu prijímať odpoveď od Pána Boha. Napísala som si na biely papier jej meno a priezvisko, vek a miesto jej bydliska. Odpoveď bola pre mňa prekvapujúca ale nie prvá tohoto znenia. Boh jej odmietol odovzdať pomoc na zbavenie kliatby. Bolo mi odkázané pre túto ženu, že tak veľmi verí „anjelistickým lektorkám“, že by sa nikdy dobrovoľne svojeho „daru“ nevzdala ani napriek varovaniam od Boha. Že jej vôbec nebude vadiť aj keď má tento dar od diabla, len aby si svoje túžby splnila. Určite si na tejto stránke prečítala o anjelskom písme aké je zradné a jeho podstata spočíva v komunikácii s temným svetom, ale jej išlo najviac o to, čo ju aj chápem navždy sa zbaviť kliatby na svojej duši pomocou od Boha a keď ju Boh od kliatby očistí, môže sa spokojne venovať svojim „anjelom“ a práci, ktorá jej bola anjelistickými lektorkami odporučená ako jej životný dar. Tieto jej skryté duševné úvahy môj láskavý Pán Boh už dopredu videl a preto jej odmietol poskytnúť svoju pomoc. Viete, nedá sa sedieť na dvoch koňoch ako chcela činiť táto žena. Pýtať pomoc od Boha a zároveň slúžiť temnote, o čom z tejto stránky určite dobre vedela. Tak preto jej pán Boh odmietol poskytnúť pomoc až do tej doby, pokiaľ nepochopí, že nekráča správnou životnou cestou. Samozrejme táto žena v telefóne celú Božiu pravdu poprela a to, čo jej odkázal Boh cez moju dušu do písma odmietala prijať ako pravdu  a bránila sa slovami, že ona nevie o čom hovorím. Rozhovor s ňou viedol môj manžel, ktorý všetky telefonické veci vybavuje za mňa aby mi odľahčil a mala som čas na svoju prácu. Tvrdo sa bránila Božej pravde a som presvedčená, že táto žena dobre vie kde je sever, ale byť v dnešnej dobe liečiteľom je pre človeka veľmi lukratívne povolanie ale mnoho z nich radšej pôjde ruka v ruke zlou cestou s diablom, ako by mal prijať od Boha varovanie, že táto jeho cesta ktorou chce kráčať je pre neho nesprávna podľa Boha a nebezpečná. Tejto žene to však ani trochu nevadilo a povedala, že ostala veľmi sklamaná a nechápajúca o čom jej môj manžel ako odkázané varovanie od Boha hovorí. A ja mám o ďalšieho nepriateľa viac, pretože som nezatajila Božiu pravdu a odovzdala som ju tejto mne neznámej žene. Ale čo ma v duši robí spokojnou je to, že viem že v hĺbke svojej duše táto žena určite k Božím varovným slovám chladná neostane a možno bude pre svoje duševné dobro rozmýšľať prečo jej Boh odmietol svoju pomoc odovzdať a vzdá sa dobrovoľne toho daru, ktorý je v tejto dobe pre ňu síce lákavý ale nie je pre jej dušu od Boha požehnaný. Kto chce od Boha cez moju dušu prijať akúkoľvek pomoc, či pre dušu alebo pre svoje telo, tak mi každý verí že mám dar od Boha. Keď dostanú od Boha nepriaznivú odpoveď pre seba, vinia len jedinú mňa Lauru.