Prečo mi hlasito praská v kĺboch a pri každom pohybe celý hrkocem?

27.03.2014 23:13

Prečo mi hlasito praská v kĺboch a pri každom pohybe celý hrkocem? 

Dávnou dobou pýtal od nášho láskavého Pána Boha vysvetlenie a zároveň aj liečebnú pomoc na tento jeho nepríjemný a jeho dušu znepokojujúci telesný problém mladý chlapec asi tak 18. ročný a to bolo hrkotanie všetkých jeho kostí v tele aj pri čo len najmenšom jeho telesnom pohybe. Božia pomoc tomuto mladíkovi pomohla. Keď si urobil poriadok vo svojej duši a prestal sa trápiť nad vecami ktoré dlhým časom jeho dušu ťažili a začal jesť doplnok výživy ktorý mu Pán Boh doporučil, tak jeho kĺby postupom času prestávali hrkotať.

 

Pán Boh mu odovzdal na vysvetlenie a pomoc túto odpoveď:

Bolo toto spôsobené duševnou slabosťou, ktorá sa duši jeho denne smútkom približuje, keď sa život jeho očiam ukazuje ako nie milý jeho predstavám. Stalo sa toto príčinou zachytávania smútku jeho duše telom, ktoré sa snaží svalovinou odľahčovať skrz zdravé bunky, ktoré sú v nej. Toto sa ale dlho svalmi odľahčuje a tie sa už začínajú stávať unavené a začínajú kostiam výživu brať, aby sa úplne nezmrštili. Slabosťou svalov a zároveň slabosťou kostí sa telo tomuto začína brániť hrkotaním kostí, aby upozornilo dušu na blížiace sa nebezpečenstvo ochorenia, ktoré sa do budúcnosti stať môže príčinou svalovej atrofie. Každý deň by tento človek svoje svaly živiť mal .........., ktorých kombinácia tomuto svalovému nedostatku sa ukazuje ako najlepšia. Láskavo sa snažiť tento pokrm aspoň dva krát v týždni zjesť musí a svaly začnú byť opäť zdraviu približované, čo následne pocítia aj kosti, ktoré sa budú zároveň vyživovať svalovinovou výživou, kým neposilnejú. Toto sa dostala tá najlepšia rada tomuto problému, ktorý bol spôsobený duševným smútkom tohoto človeka. Božie odoslané slovo bolo správnosťou zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.