Prečo má čierna na Slovensku zelenú.

14.07.2017 21:57

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fond d écran automne hd
Prečo má čierna na Slovensku zelenú.

Kvetena|14.07.2017 21:57

Dvetisíc rokov je dlhý čas. Ako povedal jeden košický kňaz pôsobiaci vo vysokej funkcii v teologickom inštitúte, za viac ako dve desiatky storočí vraj Cirkev zažila všeličo, ale na lopatky ju položí iba máločo. Takto reagoval na medializované informácie o údajnej homosexualite bohoslovcov, študujúcich v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Další cirkevný hodnostár, český kardinál Vlk na otázku ako vníma skutočnosť, že väčšina kňazov na Slovensku či v Cesku žije v obrovskom prepychu a ich ovečky nemajú veľakrát čo vložiť do úst odpovedal: Ježiš Kristus nekázal žiť v chudobe ,ale iba v pokore. Inými slovami povedané,ocitli sme sa v podobnej situácií ako naši predkovia žijúci v uplynulých storočiach, ktorí museli odvádzať Cirkvi poplatky v podobe desiatkov. Dnes sa tomu hovorí milodary,príspevky do zvončekov,prípadne ofera na opravu kostolov. Samozrejme ide o finančné príjmy, iba málokedy, alebo nikdy nekontrolované štátnymi úradníkmi. Nehovoriac o peniazoch, ktoré zo štátnej kasy uvoľňuje vláda na chod jednotlivých cirkví či náboženských spoločností. Chápadlá cirkevných chobotníc, najmä rímsko katolíckej, sú veľmi dlhé a silné. Paradoxne to vystihuje veta z jednej rozprávky : čo raz peklo schváti, to už nikdy nenavráti. Atak to funguje aj v cirkvách. Ak niečo dostanú do svojich pomyselných rúk, nikdy to už nikto nedostane späť. Je úplne jedno, či ide o fyzický alebo duševný majetok. Nehovoriac o dalšej záujmovej veci. Ak si niekto trúfne čo i len slovíčkom spomenúť a vysloviť nahlas tieto skutočnosti ,má smolu. Na hlavu odvážlivca sa okamžite zosypú hromy a blesky kňaz dotyčného verejne spranieruje počas bohoslužby, na bezbožníka zošle síru a plamene pekelné. To ,že mnohý sluhovia Boží robia to isté , len v opačnom garde, je v poriadku.Tak ako v stredoveku ked v mene Božom s krížom v jednej ruke a mečom v druhej ruke kňazi a ich prisluhovači nechali upáliť alebo inak zabiť desiatky tisíc ľudí v celej Europe. Inkvizícia ,lebo o nej je reč, bola krutá a voči nepriateľom Cirkvi neúprosná. Tu si treba položiť otázku, Nevrátili sme sa pred pätnástimi rokmi opäť do čias temného stredoveku , ked všetko čo bolo namierené proti kléru, bolo automaticky označené za bezbožné a odsúdené na odstrel . Motiváciou k napísaniu tejto knižky bol Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku, 2001 - 2006 pod ktorým sú podpísaní biskupi Slovenska,tzn.najvyššia slovenská cirkevná hierarchia. Tento plán sa mi dostal do ruky náhodou v apríli 2004 a so záujmom som si ho prečítal. Realizáciou plánu hrozí rekatolizácia Slovenska a jej hlavnými protagonistami sú Rímskokatolícka cirkev a pravicové kresťanské strany a hnutia, ktoré v súčasnej dobe riadia tento štát. V dnešnej Slovenskej republike sa náboženská ideologia stala dôležitým oporným stlpom vlády pri ovládnutí spoločnosti. Je nesporné , že vedúci vládny činitelia a mnohý poslanci zákonodarného zboru Slovenskej republiky, umožňujú cirkvám a náboženským spoločnostiam ako odmenu za ich služby, prísť k majetkom, peniazom zo štátnej pokladnice a zúčastňovať sa na politickej moci. Ludia by si mali uvedomiť, že Cirkev vie stáročia veľmi dobre manipulovať a narábať s biedou , strachom a zúfalstvom širokých más veriaich a šikovne využívala ich nevzdelanosť, nevedomosť a vernosť cirkvi svätej. Už pred takmer dvesto rokmi slávny románopisec Henri Beyle Stendhal napísal: Všetky náboženstvá sú založené na strachu mnohých a prešibanosti niekoľkých. Dovolila som si krátky výňatok z tejto knihy : Cierna má zelenú a podtext knihy je - Pohľad za zatvorené dvere na Slovensku. Túto knihu by mali čítať hlavne tí , ktorý sa tak bijú za katolícku cirkev a sú slepí a hluchí ,lebo nechcú vidieť to zlo čo pácha katolícka cirkev . Vedome klamú , zavádzajú národ , ved ony sú pre nich len stádo oviec a baranov. Snád keby tú knihu prečítali , možno by pochopili ak už nie je neskoro , kto je jediný Boh v celom Vesmíre a kto ich vedie do zatratenia , Viete , tá kniha sa ani nedá čítať odrazu je to hrozné , ale hrozné pre tých ,ktorý idú Satanovou cestou , ved cirkev slúži Satanovi a ony sú zatracovaný . Je to na každom ako s k tomu postaví, ako to pochopí ,ale veľmi si prajem aby tú knihu prečítali . Je tam menovite napísané všetko , čo potrebuje človek vedieť . Milujme jediného najdrahšieho živého , všemocného,všadeprítomného Stvoriteľa celého Vesmíru , všetkého živého i neživého slúžme Bohu naj drahšiemu s hlbokou láskou , úctou a pokorou

Kontakt

045/540 1849

  • BOH VÁM RADÍ

   05.12.2018 

   Olej z austrálskeho čajovníka odnášať bude z vašeho vnútra všetky zápalové získanosti.

  • LAURA PRE VÁS

   23.11.2018 

   Charakter alebo necharakter?

 1. ĎAKUJEME TI BOŽE

  30.11.2018 

  1. Rýchla choroba

  2. Ďakujem za dobrého partnera
  3. Nový byt
  4. Zapálené očká

 2. 5. Cysta sa mi vďaka Tebe Bože stratila
 • ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

  20.11.2018 

  Moje životné rozhodnutie.