Prečo má čierna na Slovensku zelenú.

14.07.2017 21:57

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt fond d écran automne hd
Prečo má čierna na Slovensku zelenú.

Kvetena|14.07.2017 21:57

Dvetisíc rokov je dlhý čas. Ako povedal jeden košický kňaz pôsobiaci vo vysokej funkcii v teologickom inštitúte, za viac ako dve desiatky storočí vraj Cirkev zažila všeličo, ale na lopatky ju položí iba máločo. Takto reagoval na medializované informácie o údajnej homosexualite bohoslovcov, študujúcich v kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach. Další cirkevný hodnostár, český kardinál Vlk na otázku ako vníma skutočnosť, že väčšina kňazov na Slovensku či v Cesku žije v obrovskom prepychu a ich ovečky nemajú veľakrát čo vložiť do úst odpovedal: Ježiš Kristus nekázal žiť v chudobe ,ale iba v pokore. Inými slovami povedané,ocitli sme sa v podobnej situácií ako naši predkovia žijúci v uplynulých storočiach, ktorí museli odvádzať Cirkvi poplatky v podobe desiatkov. Dnes sa tomu hovorí milodary,príspevky do zvončekov,prípadne ofera na opravu kostolov. Samozrejme ide o finančné príjmy, iba málokedy, alebo nikdy nekontrolované štátnymi úradníkmi. Nehovoriac o peniazoch, ktoré zo štátnej kasy uvoľňuje vláda na chod jednotlivých cirkví či náboženských spoločností. Chápadlá cirkevných chobotníc, najmä rímsko katolíckej, sú veľmi dlhé a silné. Paradoxne to vystihuje veta z jednej rozprávky : čo raz peklo schváti, to už nikdy nenavráti. Atak to funguje aj v cirkvách. Ak niečo dostanú do svojich pomyselných rúk, nikdy to už nikto nedostane späť. Je úplne jedno, či ide o fyzický alebo duševný majetok. Nehovoriac o dalšej záujmovej veci. Ak si niekto trúfne čo i len slovíčkom spomenúť a vysloviť nahlas tieto skutočnosti ,má smolu. Na hlavu odvážlivca sa okamžite zosypú hromy a blesky kňaz dotyčného verejne spranieruje počas bohoslužby, na bezbožníka zošle síru a plamene pekelné. To ,že mnohý sluhovia Boží robia to isté , len v opačnom garde, je v poriadku.Tak ako v stredoveku ked v mene Božom s krížom v jednej ruke a mečom v druhej ruke kňazi a ich prisluhovači nechali upáliť alebo inak zabiť desiatky tisíc ľudí v celej Europe. Inkvizícia ,lebo o nej je reč, bola krutá a voči nepriateľom Cirkvi neúprosná. Tu si treba položiť otázku, Nevrátili sme sa pred pätnástimi rokmi opäť do čias temného stredoveku , ked všetko čo bolo namierené proti kléru, bolo automaticky označené za bezbožné a odsúdené na odstrel . Motiváciou k napísaniu tejto knižky bol Pastoračný a evanjelizačný plán katolíckej cirkvi na Slovensku, 2001 - 2006 pod ktorým sú podpísaní biskupi Slovenska,tzn.najvyššia slovenská cirkevná hierarchia. Tento plán sa mi dostal do ruky náhodou v apríli 2004 a so záujmom som si ho prečítal. Realizáciou plánu hrozí rekatolizácia Slovenska a jej hlavnými protagonistami sú Rímskokatolícka cirkev a pravicové kresťanské strany a hnutia, ktoré v súčasnej dobe riadia tento štát. V dnešnej Slovenskej republike sa náboženská ideologia stala dôležitým oporným stlpom vlády pri ovládnutí spoločnosti. Je nesporné , že vedúci vládny činitelia a mnohý poslanci zákonodarného zboru Slovenskej republiky, umožňujú cirkvám a náboženským spoločnostiam ako odmenu za ich služby, prísť k majetkom, peniazom zo štátnej pokladnice a zúčastňovať sa na politickej moci. Ludia by si mali uvedomiť, že Cirkev vie stáročia veľmi dobre manipulovať a narábať s biedou , strachom a zúfalstvom širokých más veriaich a šikovne využívala ich nevzdelanosť, nevedomosť a vernosť cirkvi svätej. Už pred takmer dvesto rokmi slávny románopisec Henri Beyle Stendhal napísal: Všetky náboženstvá sú založené na strachu mnohých a prešibanosti niekoľkých. Dovolila som si krátky výňatok z tejto knihy : Cierna má zelenú a podtext knihy je - Pohľad za zatvorené dvere na Slovensku. Túto knihu by mali čítať hlavne tí , ktorý sa tak bijú za katolícku cirkev a sú slepí a hluchí ,lebo nechcú vidieť to zlo čo pácha katolícka cirkev . Vedome klamú , zavádzajú národ , ved ony sú pre nich len stádo oviec a baranov. Snád keby tú knihu prečítali , možno by pochopili ak už nie je neskoro , kto je jediný Boh v celom Vesmíre a kto ich vedie do zatratenia , Viete , tá kniha sa ani nedá čítať odrazu je to hrozné , ale hrozné pre tých ,ktorý idú Satanovou cestou , ved cirkev slúži Satanovi a ony sú zatracovaný . Je to na každom ako s k tomu postaví, ako to pochopí ,ale veľmi si prajem aby tú knihu prečítali . Je tam menovite napísané všetko , čo potrebuje človek vedieť . Milujme jediného najdrahšieho živého , všemocného,všadeprítomného Stvoriteľa celého Vesmíru , všetkého živého i neživého slúžme Bohu naj drahšiemu s hlbokou láskou , úctou a pokorou