Prečo ma chce niekto prekliať, alebo ma už preklial?

12.04.2015 21:16

Prečo ma chce buď niekto prekliať, alebo ma už niekto preklial? Môžem za to ja sama?

Gabriela

Pani Laura ja by som sa chcela spýtať nášho Otecka Pána Boha, prečo mám v poslednej dobe problémy s tým, že ma chce buď niekto prekliať, alebo ma už niekto preklial? Môžem za to ja sama? Robím niečo zle?  Ďakujem Vám moc za váš čas a aj za to všetko, čo pre nás robíte.

 

Božia odpoveď:

Ku tomuto neustálemu duševnému prenasledovaniu temným zlom, dostáva hlavnú príčinu zosilnenosť duševných tvojich snáh, čo najviac a čo najúprimnejšie milovať svojeho pre tvoju poznanosť láskavého Otca Boha, čo temnota okamžite svojim ňuchom zavoňala ako na jej mocenský dosah k tebe nebezpečie, lebo už tvoju dušu zo svojej područnej moci stratila tým, že ľúbiš svojeho mocného Boha nad všetko zlato tohoto sveta postavené v lákavosti ich snáh pred tvoju tvár, aby v odlesku jeho žiarivého lesku tvoja duša o Božej existenčnosti zapochybovala a zamenila svoju pravú vieru v Boha za tie pozemské drahé klenoty, za ktorých vidinou celý váš svet uteká v cieli ich získanosti, čo sa v snahách zla pre tvoju dušu kladených nástrah zviesť tvoje duševné kroky do nesprávnej cesty nepodarilo a začala bojovať tými zbraňami ktoré vlastní cez duševné zlo tých ľudí, ktorých do tvojej životnej kráčanej cesty postaví tým cieľom, aby ti spôsobovali v živote len bolesť a každodenné trápenie zlým svojim slovom, či činom snahy kliatobným, čoho sa však tvoja duša láskavá obávať ako nebezpečia nemusí, lebo tvoja duša len Boha uctieva a Bohu slúži do každého dňa, čo v tvojich zásluhách tvoj Boh odmení zastavenosťou všetkých kliatobných želaní prúdiacich k tvojej duši od ľudí zlých okamžikom vždy včasným, aby nepocítila nikdy duša tvoja viac už ich bolestnú dotykovosť, keď Boh tvoju dušu miluje a ochraňuje každý deň a z nabratia dušou kliatobnej záťaže sa duša moja neobávaj, lebo ak budú tvoje duševné kroky v smere takej životnej cesty kráčané, po akej v tejto dobe idú, Bohom vždy chránené do každého dňa pred každou nástrahou temného zla budú. Do láskavej tejto otázky odoslal odpoveď samotný Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.