Aleluja len Tebe Otče Bože jedinému patrí.

22.06.2015 14:37

Aleluja len Tebe Otče Bože jedinému patrí.

Laura | 22.06.2015

Milí čitatelia, ozývam sa k celému katolíckemu svetu a najmä Slovensku, ktoré učenie katolíckej cirkvi položilo na chrbát. Nikdy nebudem mlčať ako by si to mnohí priali a nikdy nezaprem Bohom odkázané Božie pravdy mojej duši pre Vás všetkých. Celé Slovensko je zmanipulované a ovládané katolíckou cirkvou. Kňazi, ktorí znásilnia nevinné dieťa sú oslobodení trestu a vinné je zneužité dieťa. Všetci ich katolícki fanúšikovia chránia sexuálny chtíč a zvrhlosť svojeho kňaza. Hanba Vám všetkým vy katolíci, ste jedna hlúpa banda tupcov, ktorá vie, ale nechce rozpoznať zlo od dobra. Veď načo? Znásilním dieťa a všetci môj skutok omluvia. Omluvia hlúpi a sfanatizovaní ľudia, ale Boh určite nie! Budete horieť navždy v pekle vy katolícke monštrá a trosky, podliehajúce sexu ale akému, zvrhlému. Pán Boh mojej duši písal, že režisér pornofilmov by sa od Vás učiť mohol. Fuj hanba!!! Aj keď kážete vy katolícki kňazi na svojich omšiach svojim tupým a zblbnutým veriacim ovciam dajte si pozor na diabla, lebo prišiel na túto zem ako falošný Boží prorok a volá sa LAURA a mnohí veriaci sa boja, čo len na túto moju stránku vstúpiť a nazrieť do nej, lebo budú mať ťažký hriech na svojej duši, Boh vašu úskočnosť vidí a kto je diablom posadnutý do slova a do písmena si ty katolícka cirkev. Vedieš všetky duše do zatratenia a bojíš sa, aby tvoje konto nevyschlo. Hanbi sa! Ísť proti Bohu, len aby som sa mala dobre ja celá katolícka cirkev, znásiľňovala bez potrestania a brániť sa budem tým, že slúžim Bohu. Vy FARIZEJI! Kto vás tomuto duševnému svinstvu naučil. Ja Laura som pre teba katolícka cirkev veľkým ohrozením a najschodnejšia cesta pre tvoju obranu je vyhlásiť, že som diabol a satanom vedená. Ale mňa tvoja moc na lopatky nikdy nepoloží. A vieš prečo? Lebo som prorok Boží a Bohu jedinému slúžim a slúžiť verne vždy budem každý deň. Môj hlas neutíchne na internete pokiaľ ma v tichosti vy katolícka banda nezlikvidujete, ale s istotou viem, že som Boží posledný prorok na túto skazenú zem poslaný a moju oddanosť k Bohu nikdy nezastavíte osočovaním. Ak ma odstránite, čomu neverím tak Boh iného ďalšieho proroka na túto skazenú zem pošle. Bolí ma to veľmi, to vaše ohováranie, klamala by som keby som povedala, že nie, ale moja úloha od Pána Boha duši mojej dostaná je tá, že mám odkázať svetu celému že BOH je, bol a vždy bude len jediným Pánom Bohom a nikdy nie Ježiš Kristus, čomu vy tupci duševní všetci veríte. Pre celý váš svet za jeho záchranu a za tieto hlásania položím aj svoj život. Najľahšia cesta pre vás vy katolícke monštrá je označiť moju dušu za diabla! Boh určite káže znásiľňovať nevinné obete a diabol učí k láske k Bohu! Som rada že sa ma bojíte a bojte sa Boha a aj mňa Božieho posledného proroka. Upracem vaše duše v sile môjho postu do nikdy akceptovateľnosti vašich katolíckych právd nikým na tejto zemi. Aj keď som žena, proroci boli vždy muži, nebojím sa vás a budem vás utĺkať Božími pravdami, vaše verné ovečky vám budem jednu po druhej odoberať a vaše kontá budú prázdne. Nikto vám do zvonca neprilepší za vašu sexuálnu zhýralosť. Štát sa ťa bojí, lebo si veľmoc. Ja sa ťa nebojím! Boh mojej duši odkázal do písma, že svet žiadne náboženstvo a ani cirkev nepotrebuje! Načo si tu! Aby si sobášila, pochovávala v mene svojom a pritom zároveň znásiľňovala nevinné deti? HANBI SA TY KATOLÍCKA KREATÚRA. Môj hlas nikdy neumlčíš, lebo na rozdiel od teba verím v Boha a slúžiť Jeho veľkolepému Menu budem až do svojej smrti. Smrad za tvojim zánikom ukončím v svojom poste Božieho proroka a ver tomu, že toto naplniť dokážem, lebo za mojim postom stojí sám Pán Boh a za tvojim diabol.

Kristus nebol a nikdy Bohom nebude. Boh pre celý náš svet je jediný Pán Boh! Aleluja len Tebe Otče Bože jedinému patrí a patriť vždy bude chvála len Tebe jedinému. Katolícka cirkev maj strach pred tou silou, ktorú duši mojej požehnal sám Boh. Ty si sama s cirkevnýmí platobnými ovcami a za mojou dušou stojí samotný Pán Boh, TVORCA CELÉHO VESMÍRU. Ja sa nebojím ani krátkym okamihom, ale ty asi áno keď Boží posledný prorok Bohom na túto zem poslaný je tvojim najsilnejším nepriateľom! PREČO??? Čoho sa bojíte? Toho pochopenia vašeho, že Kristus nie je Boh? Neumlčíš moju dušu nikdy v hlásaniach Božích právd, že Ježiš Kristus nikdy nebol Boh. Aj keď som sama na celom svete s týmito hlásaniami, Božiu pravdu a samotného Pána Boha nikdy nezapriem, len aby som vám katolíci bola sympatická. Som Boží posledný prorok a  budem bojovať za práva Pána Boha každý deň a kto je satan a diablom riadený, to si ty katolícka cirkev. Zruš svoje mocenstvo a nasmeruj duše ľudí, aby verili v jediného Pána Boha. Možno zmyješ svoj karmický trest z duše svojej a Bohu sa možno zaľúbiš. KATOLÍCKA CIRKEV, ODPÁĽ SA V SVOJOM FARIZEJSKOM UČENÍ Z TOHOTO SVETA!!!

Boh ťa tu na zemi nechce. Vyhlasujem pred Bohom, že ja Laura sa Boha nikdy nevzdám a budem bojovať proti skazenosti katolíckej cirkvi až do svojho skonu! Je to moja úloha pre túto nevereckú zem! Koľko duší hľadalo Boha a kvôli tvojmu farizejstvu ho nenašlo. Si vinná katolícka cirkev. Že sa nehanbíš oblbovať duše nevinných. Tvoj honosný talár svieti až do pekla. Vy katolíckej viere oddané hviezdy, čítajte túto Božiu stránku a pochopte, že Boh existuje a je len jeden, bez prívlastkov ktoré mu nadelila katolícka cirkev! 

 

Komentáre:

 • Erika | 22.06. 2015

  Laura - Boží prorok, NÁDHERNE napísané. Laura-bojujúca v mene Boha. Myslia si, že nik ich nevidí v tých ich zverstvách, čo páchajú. Hnusáci farizejskí, dobre vedia kde je pravda. Rozum sa mi zastavuje.Verím, že vyhráme. Katolícka cirkev - Boh je vládcom nad všetkým, dobre to vieš. Ach neverecká zem, presne ako napísala Laura.

 • Ľubo | 22.06.2015

  Treba si uvedomiť jednu vec a to že Laura by sa vôbec nemusela zaoberať cirkvou a jej prehreškami. Vôbec by nemusela nikoho riešiť a mohla si žiť pokojný nikým nerušený život bez stresu a urážok od svojich oponentov a závistlivcov, ale to nemôže urobiť, lebo by tým prestala pomáhať hlavne ľudstvu, aby sa prebralo a pochopilo všetky odkazy ktoré nám chce Pán BOH odovzdať. Takže už prestaňte konečne žiť v omyle a pochopte Božie odkazy, lebo ide o veľa. Čím skôr to cirkevní zblúdenci pochopia a uveria odkazom Božím, tým lepšie pre celú civilizáciu. Ešte raz opakujem, že Laura tu nie je náhodou, ale je vyvolená Bohom na záchranu tohto zhlúpnutého zarputilého a rokmi zavádzaného sveta. Nie je na tom nič ťažké- pochopiť to. Tak nám Pán BOH pomáhaj.

 • Ľudmila | 22.06.2015

  Katolícka cirkev - Tvoj hadí dych a nenásytnú zlodejskú tlamu - BOHOM poslaný - posledný BOŽÍ prorok - LAURA, navždy vymetie z tejto BOŽEJ ZEME. Tomu verím na milión percent - lebo s LAUROU je BOH-STVORITEĽ NEBA i ZEME - JEMU JEDINÉMU patrí všetko načo sa len pozrieš - tomu ver ty satanom vedená - RKC. Nášmu BOHU jedinému patrí víťazstvo.

 • Tomáš | 22.06.2015

  Pravdivé slová od pani Laury, ktoré by mali byť vypálené na prdel každého farára..., aby nezabudli kto skutočne je BOH a komu vo svojich NEbohoslužbách skutočne slúžia. Hanbím sa, že som krstený cirkvou, tiež sa hanbím za absolvované sväté prijímanie a je mi na grc ako som kedysi počúval tie farizejské jedy v tú dávnu dobu pre moje ucho prijemné hlásania. Sú to obyčajný pokryteckí hajzli, ktorí ani v Božiu spravodlivosť neveria, len o nej hlásajú, keby v ňu verili, nedokázali by konať toľko zla, bez toho aby ich svedomie sa nad tým pozastavilo a niečo zmenili, veľmi by ma zaujímalo, čo ich učia na tých seminároch a dlhoročnej chodenej škole. Znásilňovať deti? Rétoriku a klamstvá aby mohli manipulovať v mene Krista a ničiť životy? Každý kto skutočne verí v BOH-a by si mal uvedomiť, že cirkev a BOH nie je to isté. Čo znamená, že konať podľa farára a počúvať ho vo všetkom čo povie, nie je slovo Božie, ale slovo zrodené v jeho vymletej hlave a vyslovené jeho hnusnou, nenažranou a nesmierne hriešnou papuľou. Často sa modlím BOH-u aby tie slepé katolícke tváre veriace na smrť cirkvi, mohli len na chvíľku uvidieť čo sú zač tie monštrá nosiace cirkevné rúcha, keď ich po omši zhodia. Potom by len nechápavo krútili hlavou, koho slovám to len verili, veď sú len obyčajní farizeji.
  Nesmierne by som sa hanbil za oligarchickú cirkev a utiekol by som od jej kostolov čo najďalej, nedokázal by som sa, hrdo hlásiť k niečomu, tak odpornému a skorumpovanému. A je mi ľúto hlupákov, ktorý to dokážu bez ohľadu na jasne dokazateľné zločiny, ktoré sa neustále stupňujú do väčších rozmerov, pretože nikto z tých oviec si nedokáže priznať, že robili chybu a radšej svoj život dožijú v klame. Ja ďakujem BOH-u jedinému a prorokovi Laure, že som sa z tohto klamu dostal.

 • Peter a Mária | 22.06.2015

  Drahý Otčinečku nebeský, ďakujeme za silu, ktorú dávaš pani Laure a jej manželovi. Je to náš veľký vzor a aj keď je útla, o to viac má vnútornej sily a je pre nás hnacím motorom. A aj keď to ide pomalinky, ale každým dňom pribúdajú ďalší Boží bojovníci, ktorí postupne ako ľadoborec rozbúravajú katolícky ľadovec, ktorí každým dňom stráca na svojej sile. Nebojme sa bojovníci a so vzpriamenou hlavou sa pridajme k pani Laure a ako sa hovorí, kryme jej chrbát, pretože cirkev je kopa fanatických hláv, ktoré robia, čo im kážu bez uváženia. Milujeme Ťa Otče Bože a ďakujeme Ti, za silu, ktorú nám dávaš. Pani Laura, sme s vami, vaša milujúca rod. Candráková. ĎAKUJEME

 • Zuzana | 22.06.2015

  Ďakujem Ti Pane Bože, že je naša Laura opäť silná. Nič ju nezlomí ani vy hnusní farizeji, pretože za našou Laurou, posledným prorokom stojí ten najvyšší a to samotný Pán Boh. Už to konečne pochopte, že nemáte šancu. Zhoďte zo seba hriešnu sutanu a nasledujte posledného proroka a proste o odpustenie.

 • Dana K. | 22.06.2015

  Toľko špinavosti klamstva a pretvárky vychádza na povrch o Vás vy katolícko- satanský čierny odporný smrad. Nie si väčšia katolícka cirkev a mocnejšia ako BOH ........a nikdy nebudeš. Lebo Laura je Boží prorok. POČUJEŠ? LAURA UČÍ A VEDIE NAŠE DUŠE K LÁSKE JEDINÉMU BOHU STVORITEĽOVI NEBA A ZEME. A ja milujem jediného nášho BOHA LÁSKAVÉHO A SPRAVODLIVÉHO. A vy katolícka mašinéria koho milujete? Áno, milujete mamon, zvrhlosť, klamstvo, skrývate sa za falošného boha .....mám pocit, že vaše základy sa už dávno rozpadli a váš povrch je nafúknutý silou zlou falošnou úplne skazenou. Nechutné odporné slizké úchylácke satanské monštrá....kajajte sa pred BOHOM PRED PRAVÝM BOHOM KÝM JE ČAS. BOH JE LEN JEDEN! LAURA JE POSLEDNÝ BOŽÍ PROROK!

 • miro | 23.06.2015

  Pani Laura to viete - ľudia sú zlí, nepočúvajú svoje vnútro, veria iba televízii a rozhlasu. Sú tupé stádo. Keď to raz prepukne a celý svet Vás bude poznať ako posledného a jediného Božieho proroka a v televíznych novinách povedia že je to pravda, potom sa Vám všetci začnú vtierať a chodiť za vami na kolenách s darmi. Oni sú tak sprostí a falošní, že by to dokázali. Budú Vás haniť, ale keď pravda vyjde najavo, tak sa otočia o 180 stupňov.

  Nemajú vlasné názory ani vlastný rozum! Z takýchto ľudí ste smutná? Netrápte sa, nezaslúžia si váš smútok! :-)

  Veľa šťastia, sme s Vami.

 • Júlia P. | 23.06.2015

  Naša milovaná pani Laura. Ste veľmi statočná, že sa nedáte tými darebákmi zastrašiť. Stále veria tomu, čo im cirkev už stáročia káže. Len veľmi tupé hlavy si môžu myslieť, že im to všetko prejde. Hlavne, že majú moc, peniaze, sfanatizované ovečky, ktoré sa namiesto Bohu klaňajú cirkvi a modlám. Ako môžu zabudnúť, že Boh ich vidí? Pred Ním im toto neprejde. Môžu teraz vlastniť nespočetné majetky, ovládať milióny ľudí. Ale tento život je veľmi krátky. Raz to pochopia, ale to už bude pre nich neskoro. Vysokí cirkevní hodnostári si vybrali radšej pohodlnosť a tú večnosť, ktorú strávia v pekle, namiesto skromného života v hľadaní pravdy, hľadaní Boha. Hlavu máme na to, aby sme ňou rozmýšľali, dušu a svedomie na to, aby sme cítili. Ale to oni nepoužívajú. Radšej veria tomu čo sa im predkladá. Dobrý človek hľadá odpovede. Veď existuje toľko náboženstiev na svete, toľko ľudí s iným presvedčením, ako si môžu tak zaťato tvrdiť, že práve katolíci majú pravdu. Boha môže cítiť každý človek, bez ohľadu na to v ktorej kultúre vyrastal.
  A tí, čo proti Vám pani Laura povedia také ohavné slová nemajú žiadny logický argument. Ako už bolo písané, keby ste chcela mať pokojný pohodlný život, tak sa na nich už dávno vykašlete. Veď koho by to bavilo toľko počúvať tie sprosté urážky a reči. Ale pri Vás je sám Pán Boh. Vy máte poslanie týchto ľudí privádzať na správnu cestu. Katolíkov, ateistov... všetci môžu nájsť Boha ak budú chcieť. Boh je len jeden jediný, Náš milovaný, spravodlivý. On vidí do každého jedného človeka aký je. Koľko lásky rozdáva, koľko dobrých skutkov koná a nie koľko krát pôjde do kostola a môže si žiť ďalej svoj skazený život. 
  Vieme, že Vám veľmi záleží na tom, aby ľudia našli Boha, len nie každý je schopný pochopiť. Ďakujem Bohu za Vás pani Laurinka a za Vášho manžela, že tak statočne bojujete za Božiu pravdu a dlhé roky pomáhate ľuďom. Želám Vám veľa lásky a sily do každého dňa. Nech vás Pánbožko stále ochraňuje. Boh je naša najväčšia láska.

 • Lucia | 23.06.2015

  Jój, milovaná láskavá pani Laurika, obetujúca sa pre ľudí, pre nás, ja som mala ten pocit, že v kostoloch trepú bludy ľuďom, lebo ľudia sa boja a čoho? Dobra? Lásky k Pánu Bohu jedinému o ktorom vieme že je jeden, takže nie je trojitý, vieme to, zo Starého zákona to vieme všetci? Tak ako možno o tom pochybovať??????????????? Milovaná láskavá pani Laurika, tie hovädá budú sa biť a prieť s Božími pravdami odkázanými nám všetkým cez Vás. Ale majú moc len preto, že ich hlupáci počúvajú a boja sa ich a toho klamstva trápneho, že ich huby nebolia tých kňazov sprostých, nemám ich rada. Jój.

  Tvrdia Vám, že satana porazil prorok Ježiš, z ktorého zrobili novodobého Boha, čo všetkým len odpúšťa a pritom drahí naši, vravia vám kňazi, že satan zavítal na Slovensko, ten istý porazený prorokom Ježišom, ako je to možné? Asi tak ako trojica jedného Pána Boha, Najmilovanejšieho. Prosím Vás, nebuďte hlúpi, nevinnej duši ubližujete a pcháte sa do zadku namyslenému farárovi, čo vašim deťom dá klamstvá len a zlo a odpúta ich od pravdivého Najmilovanejšieho najláskavejšieho najlepšieho Pána Boha, jediného tvorcu, jediného Spasiteľa. Veď milovaná láskava naša pani Laurika Miluje Pána Boha, nevidno to na stránke??? Prečo nepripustíte Boží súd, prečo nečítate Starý zákon, keď chcete byť bližšie Pánu Bohu?
  strana 522, Nehemiáš 8,9 Starý zákon.
  Potom dvadsiateho štvrtého dňa toho istého mesiaca shromaždili sa synovia Izraelovi postiac sa a súc oblečení v smútočnom rúchu drsnom a majúc zem posypanú na sebe.
  A semä Izraelovo sa boli oddelili od všetkých synov cudziny a stojac vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov. A povstanúc na svojom mieste čítali z knihy zákona Hospodina, svojeho Boha, štvrtinu dňa a štvrtinu vyznávali a klaňali sa Hospodinovi, svojmu Bohu. A povstal na vyvýšenom mieste Levitov Ješua, Banaj, Kadmiel, Šebaniáš, Bunni, Šerebiáš, Báni a Chenáni a kričali veľým hlasom k Hospodinovi, svojmu Bohu.
  A riekli Levitovia, Ješua, Kadmiel, Báni, Chašabneiáš a Petachiáš: Vstaňte, dobrorečte Hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až na veky. A nech dobrorečia menu tvojej slávy a vyvýšenému nad každé dobrorečenie a chválu. Ty si ó, Hospodine, ty si sám jediný. Ty si učinil nebesia, nebesia nebies a všetko ich vojsko, zem a všetko, co je na nej, moria a všetko, čo je v nich , a ty dávaš tomu všetkému život, a vojsko nebies sa tebe klania. Ty si Hospodine ten Boh, ktorý si si vyvolil Abrama a vyviedol si ho z Úr Chaldejov a dal si mu meno Abrahám. A našiel si jeho srdce verné pred sebou a učnil si s ním smluvu, že dáš zem Kananeja, Heteja, Amoreja, Ferezeja, Jebuzeja a Gergezeja, že ju dáš jeho semenu a uskutočnil si svoje slová, lebo ty si spravedlivý.A pohliadol si na trápenie našich otcov v Egypte a ich krik si počul pri Rudom mori. A dal si činiť znamenia a zázraky na faraonovi a na všetkých jeho sluhoch a na všetkom ľude jeho zeme, lebo si vedel, že prevádzali pýchu proti nim, a tak si si učinil meno, jako to vidieť dnes. A more si rozdelil vo dvoje pred nimi, takže prešli prostredkom mora po suchu, a tých, ktorí ich stíhali, vrhol si do hlbín ako nejaký kameň do mohutných vôd prudkých. A viedol si ich v oblakovom stĺpe vodne a v ohnivom stĺpe v noci osvecujúc im cestu, ktorou mali ísť. Potom si zostúpil na vrch Sinai a hovoril si s nimi z neba, dal si im spravedlivé súdy a ustanovenia a prikázania. A dal si im poznať sobotu svojej svätosti a prikázal si im zachovávať prikázania, ustanovenia a vyučujúci zákon skrze Mojžiša, svojho služobníka.

 • Kvetena | 25.06.2015

  Jééj a ja som si myslela že budem prvá, čo budem reagovať. Tak krásne ste im to vysvetlili. Všetci a verím že ešte sa budú daľší pripájať. Tí, ktorí takto útočia sa boja a svoj strach, zakrývajú svojimi prázdnymi rečami, tak sa uspokojujú. Je to všetko Satanove dielo, čítala som, ako dokážu ľudia veľmi ublížiť slovne. Verím, ono to bolí, keď chcete čo najlepšie a ked sa nájdu takéto dubové tupé hlavy, takým môžte hovoriť čo len chcete ,. No áno majú strach, boja sa, lebo reagujú. Tak sa sami seba utvrdzujú, že to je tak ako ony hovoria. Pani Laurinka, boja sa Vás, boja sa toho čo ich čaká, zakrývajú to svojimi nádavkami a vyhrážkami, no to im nepomôže, ba práve opačne, stiahne ich to ešte viac dole, do pekelných hlbín. Ste PROROK a nik to nezmení a my všetci sme s Vami, budeme Vás chrániť a nedáme Vás, veď keď to človek číta, podotýkam človek s veľkým č, tak povie,to je sila. Pán Boh Vás vybral a dal Vám ťažkú úlohu, veď aj nám dal odkaz že vybral Vás na toto poslanie. Ste úžasný silný človek a ja verím a som presvedčená, že všetci dôjdeme s Vami Domov k nášmu Pánu BOHU. To len strach, závisť, nenávisť sebectvo, honba za majetkami, ženú ľudstvo do takýchto činov. No aj to je Satanove dielo. To všetko má na svedomí cirkev katolícka. Poznám takých, ktorí si do hrudníka búchajú ako milujú Ježiša a Máriu. Keby boli mohli tak ma asi zničia. Lebo som povedala, že katolícka cirkev má tupé ovce a barany s klapkami na očiach aby nevideli ani na pravo ani na ľavo. Určite cítia že všetko sa mení vidno to už vo svete, ľudia sú nervózny ,deti zlé česť výnimkám, všetko speje k zániku a zmene celého sveta. Je to všetko dielo Satana, všetko zlé im našepkáva, nepočúvajú hlas Boží. Na ich smolu. Prídu na to ľudia tak ako napísal myslím že Mirko alebo Daniel, nikoho nechcem uraziť, ale veľmi sa mi to páčilo, že človek by aj život dal Laurinka, keby bolo treba ,. Svet sa mení cítiť to a som veľmi rada, verím, že bude raj na zemi. Nebudú kostoly, nebudú kňazi tých nám netreba, budeme mať jediného Kráľa Pána Boha ,,budeme šťastní a tešiť sa zo všetkého čo dostaneme od Pána Boha. Tak nech sa len trasú katolíci tvrdí a hlúpi, však sa zbadajú. Vy Laurinka naša máte pri sebe ochranu najväčšiu Pána Boha. Aj nás. Hovorí sa, keď kôň kape najviac kope. Tak aj cirkev je taká. Už tej cirkvi katolíckej začína odzváňať. Nech sa tešia na ohnivý kúpeľ. Komu niet rady, tomu niet pomoci. Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. Ľúbime Vás Laurinka naša.