Právo na spravodlivý hnev má jediný Boh.

18.10.2019 12:40

Právo na spravodlivý hnev má jediný Boh. 

Porozmýšľaj v duši svojej koho počas tvojeho života navštívil veľký tvoj hnev pre ktorý duševný smútok zasial si v duši niekoho, komu si nesmierne ublížil. Veď právo na spravodlivý hnev má jediný Boh a ani duša jedna žijúca na pozemskej zemi nedokáže v svojom duševnom postavení rozlíšiť výšku merateľnosti svojeho hnevu na dušu človeka druhého a o spravodlivosti jej vymeraného hnevu k duši druhej nedá sa v jej poslaní správne hovoriť o tom, že hnev ako jej trest pre dušu druhého je spravodlivý, nakoľko neni v jej kompetencii ako duše žijúcej na zemi toto Bohom nadelené do súdenosti nikoho takéto slovo obviny svojej na dušu druhého hodiť. Boh sa v svojej všemocnej nikým neprekonateľnej sile dostáva do pozície jediný riadiť celý váš duševný svet, ktorý vytvoril bez pomoci nikoho a preto On jediný má právo hodnotiť a súdiť všetky duševné schybenia duší všetkých v náležitom ale spravodlivom ich Božom potrestaní svojim nádelom Božej spravodlivej ruky, v ktorej dotyku nesprávne kráčajúcu dušu dostane z cesty životnej nesprávnej cez svoje údery Božie tam, kam táto duša nasmerovaná v svojich krokoch Bohom bude potrebovať do cesty na akej smer v kráčanosti Boh jej kroky navedie, v konci ktorej nebude priepastná zem do ktorej by bez Božej pomoci určite spadla ale začiatok v novom žití, ktoré Božím dotykom odovzdaného hnevu a zároveň aj pohladenia táto duša našla ako svoju spokojnosť. Keby bola tvoja duša mohla byť prítomná v svojom žití na zemi ako blízka Božej súdenosti všetkých duší, začala by obracať svoj veľký hnev k nepriateľom takou veľkostnou mierou, akú by očakávala v nadelenosti Božej spravodlivej ruky na poslednom súde svojej duše Bohom láskavým a nekonečne spravodlivým a preto kormidlujte každá jedna z vás mieru sily svojeho hnevu na všetkých nepriateľov v živote svojom, aby výška jeho silného dopadu neuvrhla na nepriateľskú dušu kliatobnú porobu, v ktorej návleku budete obe duše spoločne zdieľať dopad zlého vysloveného slova v zajatí kliatobnej náruče, obojok ktorej uschová do svojeho vnútra adresáta vašich zlých slov ale aj ich odosielateľa a budete ich ničivostnú silu zdieľať spoločne, tomu verte a príjemné pre ani jednu dušu takéto kliatobné väzenie nebude, obruče ktorého nedokáže povoliť a roztvoriť ani hnev ani láskavosť nikoho z jeho aktérov vo vnútri uväznených, ale len Boh jediný, ak bude vaša navrátená sloboda späť v jeho Božej vôli. Do žiadneho zlého myslenia neponáraj dušu ani toho najväčšieho svojeho nepriateľa, nakoľko môže byť sama tvoja duša navždy utopená v ničivostnej riave zlého svojeho zlopriania. Amen.

 

Komentáre:

  1. Katarína | 19.10.2019
    Toto je veľmi ťažká téma a ja ďakujem p. Laure, že nám to takto vysvetľuje. Naučila som sa, že právo vynášať súdy a tresty na niekoho má jedine Boh, ten si to s každým vybaví a každý dostane to čo mu patrí. Spravodlivosti neutečie.

Pridať komentár