Poučenie od Boha ako meditovať.

22.04.2021 18:10

Poučenie od Boha ako meditovať.

22.04.2021
Milovaný Otče viem že som už položila otázku a prosím ešte o jednu môj milovaný a to návod respektívne poučenie ako meditovať. Čítala som už dosť kníh na túto tému ale Tvoje poučenie bude na 100 percent. Ďakujem  Renata R.

 

Božia odpoveď:
Zabezpečiť svojej duši tú najlepšiu meditačnú techniku nedokáže žiaden knižný produkt do poznanosti ľudskou mysľou vymyslený, keď len Boh jediný dokáže svojou vôľou riadiť duše všetky v tejto ich meditačnej chvíli a požehnávať ich duševnému vnútru priamosť spojenia s najvyššou Jeho Božou existenciou, lebo nie ľudia tvoria svojimi snahami meditačný akt, ale Božia naplnená vôľa dopomôcť ich dušiam k duševnému pokoju a dobrému spojeniu s tým, koho vo svojom vnútri oslovujú menom Boh. Zapísanosť všetkých meditačných techník v náučných literatúrach sa stáva zavádzajúci a pre mnohé duše v ich snahách sen nesplniteľný ťaživosťou úkonov v meditačnom prevedení, nakoľko sústredenosť všetkých duší by mala byť správnosťou podľa ich autorov smerovaná do odriekaných mantrí, do počtu riadených nádychov a výdychov, čoho výsledkom sa stáva meditácia nefunkčnou a nenaplniteľnou svojim účinkom činnosťou, v ktorej duša nenachádza kľud a pokoj, ale stáva sa unavená rôznorodou vyčítanou meditačnou technikou z náučnej literatúry ktorej krédo znie: čím bude moje autorské učenie nesmierne sťažené do splnenia atribútov tej najsprávnejšej meditácie mojej, ktorú som technicky vymyslel ja sám, bude pre okolitý svet lákavá a zaujímavá a vo výsledkoch ťažko dosažiteľná, lebo tie sa nikdy nedostavia ako odmena za vašu snahu duševnú, dostať svoju dušu do správneho meditačného stavu aj napriek dodržaniu celého poctivo knižného postupu, ktorý vymysleli tí ľudia, ktorých život sa do duchovnej učenlivosti a správnej cesty neuberá ich nesprávne vykročenými krokmi do života svojeho, ktoré nesmerujú cestou správneho ich kroku a životného smeru, veď nesú svoju múdrosť nad Božiu, keď v ich duši prúdi tá myslenosť, že meditačná náuka musí byť kvalitná len vtedy, keď sa vykonáva podľa ich učenia, čo chce docieliť takýto meditačný učiteľ skoro každý. Tá najsprávnejšia a bezproblémovo zvládnutá meditácia spočíva v jednoduchosti jej vykonávania bez rozmýšľania toho, na koľko etáp mám dýchať a v akých správnych intervaloch a nakoľko zadržať v nej dych, aby bola v svojich účinkoch dobre a kvalitne učinená pre duševný základ. Nikdy v žiadnej meditácii netreba zadržiavať dych, ale dýchať plynule tak ako ste naučení, bez počítania vdychov a výdychov, vždy treba mať pokojnú myseľ, kľud od každého a od všetkého pri tomto meditačnom akte, aby duša nebola rušená žiadnym vplyvom vonkajšieho prostredia a chrbát musí byť vždy v každej meditácii vystretý, aby získavaná energia v prúdení do celého vašeho tela nebola v svojom správnom toku zastavovaná a nikdy nič od nej netreba očakávať v splnení svojich túžob ako ukázanosť vízií a rôznych skutočností ako namaľovaných do vašeho potešenia, že vaša meditácia bola účinná ak dokážete vidieť niečo, čo je pre váš vnútorný pohľad neočakávané. Práveže neočakávanosťou ničoho a tichosťou sedenia v kľude bez prichádzajúcich myšlienok a s vystretým chrbtom dokáže byť pre vaše duševné vnútro meditácia do tej najlepšej kvality zaručená jej výsledkom, ktorý bude stáť nad všetky očakávania. Každého, kto v meditácii chce cítiť a vidieť niečo neskutočné, aby mohol rozprávať svojemu okoliu ako len on nevie správne a kvalitne meditovať, čo ale pravdou nie je, lebo len tá meditácia je správne vykonaná bez akéhokoľvek očakávania rôznych videných úkazov v nej, vtedy splnila váš duševný cieľ ktorý sa nazýva tá najvýživnejšia potrava pre vaše duše a schránky telesné, keď do každej jednej meditácie každej duše vstupuje okamžite svojou blízkosťou tvoj Boh, ktorého Božie dlane hladia tvoju dušu Svetlom Jeho Božej lásky a posilňujú do takej výsostnej miery, že budú postupom času vyriešené vaše všetky zdravotné a životné problémy nečakane, lebo toto všetko vyrieši láskavý Boh pre všetky duše meditujúce do spojenosti s Božou láskavou náručou, smerujúce každou jednou napĺňanou meditáciou. Žiadna meditácia duševná náuku nepotrebuje do získaného vzdelania, nakoľko len v jednoduchosti svojeho prevedenia sa stáva nanajvýš účinná, čo znamená len v tichosti s vystretým chrbtom sedieť a nemyslieť na nič a aj keď myšlienky vaše sa nebude dať zastaviť a sú pre váš duševný pokoj element rušivý, v hĺbke duše popros svojeho Boha o ich odstránenie, aby tvoju dušu nenarúšali v kľude a ver tomu, že samé odídu a tvoja myseľ môže opäť konečne spokojne spať a naberať z blízkosti Božej náruče všetko čo jej duši a telu chýba, aby bola spokojná a zdravá a duchom posilnená do ťažkého kolobehu života vnesená, ktorý sa jej ťažko zvláda a bolestne trpí každým dňom zo svojich životných nezdarov, ktoré sa budú postupne deň po dni odstraňovať nájdením správneho riešenia ako ich zdolať našepkaním tvojej duši od samotného Boha, aby si bola  v svojom celom živote šťastná ty duša a spokojná vo svojom duševnom vnútri. Čo sa stáva veľmi dôležité, je každodenná napĺňanosť duševnej tvojej meditácie, lebo len touto cestou sa napĺňať dokáže jej liečivý účinok do tvojej životnej správnej cesty a nájdenosti životného kľudu zastavením každého strachu, ktorý doteraz tvoju dušu celý život sprevádzal, lebo v každej meditácii získavať budeš v spojení s Bohom nakŕmenosť duše a aj svojeho tela Božou láskou a všemocnou silou, čo dokážeš časom pozitívne cítiť určite a všetky tvoje problémy v živote budú nachádzať s pomocou Boha vždy to najsprávnejšie riešenie do konca ich zániku. Do odoslanosti k svojemu Bohu vždy odošli duševnú svoju prosbu o požehnanie tvojej meditácie, lebo len krátka tvoja prosebná modlitba za jej úspešné vykonanie dokáže vyslyšanosťou Boha splniť cieľ pre tvoje duševné vnútro ako podaný ten najúčinnejší liek na každý problém, ktorého riešenie jeho sily dokáže Boh všemocný svojou láskou k tvojej duši odstrániť navždy, ak Ho o pomoc pred každou meditáciou dušou úprimne a s dôverou v Božiu silu poprosíš. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

 

Milí čitatelia. Chcem Vám ukázať, ako sa pred meditáciou modlím ja k láskavému Pánu Bohu a som vždy spokojná.

Modlitba mojej duše pred meditáciou.

Láskavý môj Otče Bože, prosím Ťa o požehnanie tejto mojej dnešnej duševnej meditácie, ktorú idem touto chvíľou činiť. Daj jej svoje Božie požehnanie a vyslyšanie láskavo Ťa prosím aby naplnila svoj cieľ. Láskavý môj Bože, požehnaj tejto mojej meditácii také liečivé a posilňujúce účinky pre moju dušu a telo, aby naplnila Tvoj Boží cieľ a Tvoju Božiu vôľu k mojemu správnemu žitiu tu na zemi. Chráň moju dušu počas tejto meditácie pred všetkým zlom, zastavuj všetky myšlienky ktoré do dobrej meditácie nepatria a požehnaj mi v tejto meditácii úplný bezmyšlienkový stav. Ak ku mne nejaká myšlienka príde, okamžite ju vrúcne Ťa dobrotivý Otče Bože prosím spáľ Svetlom svojej Božej lásky a odnes ju z mojej mysle ďaleko a navždy nenávratne preč. Posilni v tejto meditácii môjho ducha, moju dušu a moju schránku telesnú. Prosím Ťa láskavý môj dobrotivý Bože vyživuj, kŕm moju dušu a telo Svetlom svojej Božej lásky a svojou Božou všemocnou liečivou silou v tejto mojej meditácii a pošli tok prúdenia svojich Božích lúčov do všetkých oslabených mojich duševných a telesných miest. Každú moju duševnú a telesnú slabosť premieňaj silou účinkov tejto meditácie na moju duševnú a telesnú silu. Láskavý Bože odovzdávam touto chvíľou túto moju duševnú meditáciu do Tvojej Božej ochrannej náruče a vrúcne Ťa s pokorou a skromnosťou duše prosím o silu naplnených jej účinkov do nárastu mojej duševnej a telesnej sily, upevnenia dobrého zdravia v mojom tele a do odstránenia všetkých bolestí z hĺbky mojej duše navždy. Prihováraj sa k mojej duši v tejto meditácii Ty sám láskavý Bože a odkazuj mojej duši to, čo potrebuje k svojej pomoci od Teba počuť. Požehnaj mi láskavý Bože len príjemné pocity v tejto dnešnej meditácii, aby sa mojej duši dobre meditovalo a aby priebeh tejto mojej meditácie nerušili žiadne vonkajšie rušivé podnety. Ďakujem Ti láskavý môj Bože za požehnanie tejto mojej duševnej meditácie a pevne verím Tvojej Božej pomoci a ochrane Tvojej Božej mojej duši. Milujem Ťa láskavý môj dobrotivý Pán Boh a vždy po celý svoj život budem až do konca. Klaniam sa len Tebe jedinému Otče Bože láskou svojej duše nesmiernou a celý svoj život navždy len Tebe jedinému budem. Amen. 

 

Komentáre:

 1. Kristina | 06.05.2021
  Ďakujem pekne Bože za tento odkaz a poučenie ako meditovať. Meditácia je zaujímava vec ale vždy ma odrádzala, práve preto ako komplikovane je opisovana. Keď som si prečítala tento odkaz a riadila sa ním, výsledok som pocítila okamžite. Ďakujem pekne Bože za tento odkaz a aj Vám pani Laura za vašu ochotu a rady, ktoré na túto stránku vkladate a prímate od Pana Boha. Kristína

 2. Julia L. | 23.04.2021
  Otče Bože Láskavý z celého srdca Ti úprimne láskou veľké Ďakujem za prevzácnu Tvoju jedinečnu odpoveď správne meditovať .Veľmi pekne Ďakujem za všetko ako nás účíš Láskavy Môj Bože správne žiť dušou ,telom ,duchom aké je to veľmi dôležité pre náš život na zemi .Správna meditácia je skutočny liek v jednoduchosti je sila .Ľubím Ťa Otecko Môj Nebeský pre moju dušu Najstarostlivejší .Ešte raz Veľmi pekne ĎAKUJEM do Nebička .Milá p . Laura veľmi pekne Vám Ďakujem za prijatie odpovede.

 3. Dominika | 22.04.2021
  Otče Bože láskavý, ďakujem Ti za tento odkaz, ako správne meditovať, potešil ma, nakoľko veľmi rada meditujem aj keď nie každý deň. Vyskúšala som viacero technik a precitala si rôzne návody, ako správne meditovať. Občas, keď som sa snažila nájsť riešenie alebo nejakú odpoveď na otázku, ktorú som očakávala od meditácii, vtedy som väčšinou nič nevnímala ani nepociťovala. Neskor som prišla na to, že vždy, keď som išla bez očakávania meditovať, len tak si skludnit svoju myseľ, pravé vtedy som sa dokázala najlepšie uvolniť a riadiť sa intuitívne. Bol to úplne iný a krásny zážitok. Ďakujem Ti Bože za Tvoje rady a za Tvoju starostlivosť. Ďakujem Vám pani Laura za tuto Božiu odpoveď.

 4. Renata R. | 22.04.2021
  Ďakujem z duše láskavý môj Tatinko milujem Ťa vždy budem. Už len ten rovný chrbát. P. Laura s láskou ďakujem.

 5. daniela | 22.04.2021
  Bože milovaný jedno úprimné a milujúce ďakujem. Koľko som sa natrápila, že veď ja nevidím žiadne motýle, kvetinky, obláčiky a vôbec to nie je o tom. V jednoduchosti je krása a úspech. Aké jednoduché a dokonalé.
  Laurinka ďakujeme     

Pridať komentár