Potrebnosť modlitieb odosielaných k Bohu.

23.02.2018 10:34

Potrebnosť modlitieb odosielaných k Bohu.

23.02.2018

Milí čitatelia týchto riadkov. Som v duši  pevne presvedčená, že keď človek ktorý v svojom živote veľmi trpí, je zúfalý a nešťastný a bude sa k Bohu modliť každý deň s bezhraničnou vierou k neprekonateľnej nikým sile všemocného Pána Boha a bude dôverovať tomu, že mu láskavý Pán Boh pomôže tento životný jeho problém odstrániť, tak sa určite v Bohu nesklame Božím nevypočutím svojich prosebných slov, lebo náš láskavý Pán Boh počúva a vypočúva prosebné slová každej plačúcej duše volajúcej v svojom trápení o Božiu pomoc a bdie nad našimi hriešnymi dušami neustále. Jediný Pán Boh dokáže v svojej láske a všemocnej sile vypočuť všetky naše prosby a dať im aj naplnenie. Ale v tejto modernej dobe počet prosiacich duševných hlasov k Bohu je veľmi malý, nakoľko ľudia oveľa viac ako Bohu dôverujú zlej a falošnej katolíckej cirkvi, modlia sa k modlám čím zrádzajú lásku svojeho Boha, lekárskym titulom a farmaceutickým koncernom ponúkajúcim veľkolepé liečivé produkty za ktoré pýtajú nemalé peniaze a kupujú si tým veľkostné postové meno v tejto spoločnosti. Mám veľa dôkazov o tom, že keď už chorým ľuďom nedokázal pomôcť žiaden farmaceutický produkt, žiaden lekár či liečiteľ, tak takíto bezmocní a v beznádeji utopení ľudia sa dokázali okamžite bez váhania obrátiť s dôverou k Bohu a prijať od nevideného ich očami Boha hocijakú receptúru, len aby sa uzdravili a prežili. Stratiť už nemali čo, lebo peniaze všetkych svojich úspor vložili do rúk lekárov a liečiteľov spolu aj so svojou poslednou nádejou v uzdravenie. Keď sa v tomto bezútešnom stave tela a duše dokázali bezhranične odovzdať dôverou svojimi dušami v Božiu silu a pomoc a keď pochopili, že im v ich utrpení okrem Pána Boha nedokáže nikto pomôcť, keď prosili každý deň Pána Boha v modlitbách o záchranu a zastavenie svojeho trápenia v živote, tak Božiu pomoc dostali poskytnutú vyslyšanosťou ich prosebných slov. Každá duša vo svojom vnútri cíti že Pán Boh je na celom svete ten najsilnejší, najmocnejší, najláskavejší, najspravodlivejší, v svojej múdrosti najdokonalejší a vždy neomylný. A keď toto Boh láskavý v duši človeka uvidí, tak je tak "Milostivý", že ani jedného prosebníka od ktorého počuje v jeho každodenných prosbách volanie k Bohu o pomoc a záchranu nenechá padnúť do priepastnej jamy zvanej beznádej, ale podá mu vždy blízkosťou svojeho dotyku svoju Božiu ruku a vytiahne ho nahor do sveta zdravých a duševne spokojných ľudí svojou láskou ku nám všetkým hriešnym. A preto chcem povedať všetkým, aby ste sa nikdy pred nikým v svojom živote nehanbili povedať o tom, že jediný Pán Boh je váš celoživotný vzor, nezapierali  nikdy jeho Božie meno pred svojimi priateľmi a pred nikým, pred kým by ste akože v hanbe a posmechu za svoju vieru k jedinému Bohu ostali. Toto si Váš láskavý Pán Boh nezaslúži za to, že vašu dušu a telo každý deň stráži, ochraňuje, miluje a ošetruje vám všetky boliestky keď padnete nesprávnymi životnými krokmi na dlažbu zeme a nikdy vám neodmietne poskytnúť svoju Božiu pomoc v žiadnom telesnom ani duševnom trápení, ak bude počuť váš prosebný hlas k Nemu volajúci o pomoc a keď uvidí, že svojeho Boha dokážete milovať a uctievať nielen keď sa trápite, ale aj keď ste šťastní a nepotrebujete od Neho žiadnu pomoc, vždy svojou nekonečnou láskou k vašim dušiam svoju Božiu pomoc poskytne kedykoľvek budete potrebovať a zahasí váš duševný smútok a plač, lebo Pán Boh má každú dobrú a pokornú dušu odovzdanú Božej vôli riadenia jej života rád. Pokiaľ sa Boha vy sami nepustíte a neopustíte svojimi dušami láskavý a ochranný stisk Jeho Božej náruče, pokiaľ vy sami nedovolíte aby jeho všesilu zatienil v úspechoch vedy a pokroku tento svet, pokiaľ dokážete bez cítenej hanby pred všetkými priznať svoju vieru a lásku k jedinému Bohu a šíriť velehlasnosť Božieho všemocného mena všetkým tým dušiam, hoc aj s neúspechom, ktoré ešte nepoznajú Jeho meno, tak verte tomu, že Pán Boh vaše duše bude po celý váš život neustále sprevádzať svojou blízkosťou, bude si vás láskať, ochraňovať a odmeňovať svojimi darmi odovzdanými pre vašu životnú spokojnosť a šťastie za vašu duševnú lásku, pravú a neochvejnú stabilnú navždy vieru k Jeho jedinečnej Božej existencii ako tá najláskavejšia a najstarostlivejšia pre svoje malé dieťa matka a nebude jeden váš životný krok vykročený životom bez pomoci a ochrany Božej všemocnej náruče. Na záver Vám milí čitatelia všetkým odkazujem milujte svojeho jediného Pána Boha najviac na celom svete a viac ako kohokoľvek na zemi koho ľúbite a milujete ako najbližšieho človeka v svojom živote, vaša láska k Pánu Bohu musí byť silnejšia ako láska vašej duše k rodičom láskavým, k životným partnerom a ku všetkým ďalším ľuďom ktorých máte v svojom živote veľmi radi. Žiadna láska cítená dušou k žiadnemu človeku na zemi nesmie byť väčšia ako láska k Bohu, keď toto zlé a nesprávne duševné konanie Boh trestá do toho cieľa, aby duša včas svoje nesprávne postavenie lásky k Bohu zmenila a skoro napravila. Nikdy svoju lásku k nikomu v svojom živote nesmiete prevýšiť nad lásku k Pánu Bohu. Modlite sa k Bohu každý deň a proste Boha o pomoc v každom vašom trápení. On vás bude veľmi rád a pozorne počúvať a všetky vaše prosebné slová napĺňať, ak to bude Jeho Božia vôľa a bude vyslyšanie vašej prosby pre vás to najlepšie a najsprávnejšie vyriešenie vašeho problému podľa vôle Boha. Dovoľte svojemu Pánu Bohu riadiť váš život, dokážte odovzdať svoje duše a celý svoj život pokorne a s bezhraničnou dôverou do náruče Božej a verte tomu, že s Božou pomocou prídete k takým životným získaným darom, ktoré by vám nedokázal poskytnúť ani ten najlepší a najláskavejší váš priateľ alebo člen vašej rodiny. Milujte, velebte, oslavujte a proste len jediného vašeho láskavého PÁNA BOHA každý deň o pomoc, zahŕňajte Ho denne svojou duševnou láskou a každodenne Mu nezabudnite poďakovať za všetko čo vám život prináša, lebo život každého jedného človeka na tejto zemi je darom od Boha, či ste šťastní alebo sa v živote trápite. Aj vaše trápenie v živote je pre niečo a za niečo. Preto sa treba v svojom duševnom vnútri zamyslieť prečo tak veľmi trpíte, komu ste počas svojeho života ublížili, lebo aj vaša bolesť a trápenosť v duši je Božia cesta a riadenosť vašeho života Bohom v tom, aby ste začali prehodnocovať svoje zlé skutky v živote voči blížnym svojim, aby ste ľutovali pred Bohom svoju hriešnosť a všetky zlé konania a začali ich naprávať opravnými láskavými dobrými skutkymi a tie duše, ktoré neveria v existenčnosť Boha začali k Nemu cestu hľadať a naučili sa veriť tomu že Boh existuje, naučili sa dôverovať svojemu Bohu a začali sa modliť k Nemu a prosili o Božiu pomoc, aby sa dokázali vždy s istotou v duši spoľahnúť na pomoc svojeho Pána Boha a váš život na tejto zemi sa určite od základov zmení do šťastnej vašej osudovej predurčenosti. Tomu ja Laura verím a veriť nikdy neprestanem, lebo môj učiteľ a smerovateľ mojich životných krokov na tejto životnej mojej púti je samotný Pán BOH, ktorého všemocné Božie meno a existenčnosť budem všetkým dušiam každý deň osvetľovať do duševného ich poznania a smerovať ich na cestu k Božej láske a pochopenosti tej, že kráčať životom svojou dlaňou vloženou do dlane láskavej Božej deň po dni, bude pre každú takúto dušu tá najkrajšia a najbezpečnejšia životná prechádzka.

Laura

 

Komentáre:

 1. Júlia P. | 24.02.18
  Ďakujem pani Laura, že nám takto prehovárate do duše a pripomínate nám, ako správne žiť, s láskou a oddanosťou k Pánu Bohu láskavému. Je pre nás pekné a potrebné sa takto zamyslieť a prehodnotiť svoj život, čo treba napraviť, čoho sa držať.
  Keby sa tak len snažilo žiť, čo najviac ľudí, svet by bol krásny. Nič iné nám k šťastiu netreba. Niečo tak krásne a pravdivé nenájde človek na inej stránke.
  Neprestanem ďakovať Pánu Bohu, že môžem velebiť a milovať jediného Pána Boha. Bola som vychovaná ako kresťan, bola som ateista, nakukla som aj do ezoteriky, až keď som objavila pravdu o Pánu Bohu na tejto stránke, až keď ma Boh vyliečil a nasmeroval, až teraz som spokojná. Lebo Pán Boh je dokonalý, spravodlivý, láskyplný, najmúdrejší, taký ako môže byť len On, čo som vždy cítila no nikde inde nenašla, preto som nebola nikde inde spokojná.
  Na rozdiel od iných náboženstiev, nestačí mať pomyslenú fajočku v kalendáriku, verím a budem spasený. Pán Boh nás učí správne žiť, úprimne ľutovať, naprávať svoje chyby, konať dobro, priať dobro, ľúbiť.. len On nám vidí do duše, pred Ním nič neskryjeme. Jemu môžeme dôverovať. On nás nesklame. Ako píše pani Laura, ak odovzdáme život pokorne do Božích rúk, bude náš život tým najlepším, čo môže pre dušu byť.

 2. Jana | 23.02.18
  Ďakujeme za krásne a poučné slová drahá Laura. Zahriali pri srdiečku a pri ich čítaní som mala pocit kľudu a miestami i zimomriavky.Kiež by každý človek našiel cestu k Bohu. Vždy je čas stať sa lepším,naprávať svoje chyby.Veď o to tu na zemi ide.Poučiť sa zo svojich chýb a snažiť sa byť lepšími ľudmi. Kiež by všedci ľudia pochopili,že všetko čo v živote máme je z Božej vôle,ako aj naše životy.On je stvoriteľ všetkého.Je pán celého sveta i vesmíru.On je vládcom nad všetkým.Ďakujem mu za všetko.A to,že ho ľúbim nad všetkých,že on je prvoradý je úplne jednoduché pochopiť.Veď bez neho by sme ani my neboli.On samotný náš láskavý Boh nám dal život,ako aj životy našich blízkych milovaných.Milujem svoju rodinu a milujem svoju dcéru nadovšetko najviac,ale bez Božej vôle by som ich nemala.Takže samozrejme najväčšia láska za to všetko patrí jemu Bohu jedinému a potom všetkým milovaným.Toto veď nie je až také ťažké pochopiť.Bez Boha je človek stratený. Milujem ťa Boh môj a ďakujem za všetko.

 3. Vierka | 23.02.18
  Hodnotný článok. Pani Laura pekne ste to napísala. Vy ste ako moje svedomie. Vždy po nejakom čase sa mi stane, že zavalená prácou, starosťou o rodinu a životnými problémami tak trochu pozabudnem na dôležitosť modlitieb a nemyslím tak často na pána Boha ako by sa patrilo. V ten čas vždy príde nejaké nakopnutie od vás, keď si otvorím vašu stránku. A to sa stalo aj dnes ako aj predtým viac krát. Ďakujem pekne a píšte pre nás nevedomých a zabúdajúcich naďalej. 

 4. Peter B. | 23.02.18
  Tento príspevok od Vás pani Laura je ako na objednávku. Zrejme je viac ľudí ktorý nevedia ako sa v živote pohnúť ďalej,a nie len v mojom okolí. Je to výstižné a priamo do terča.
  Dúfam že sekta na fb poctivo kopíruje, lebo inak budem mať pocit že idú "zlým smerom"...
  Podľa nich sa ani v tomto príspevku určite nič o Bohu nepíše...ako sa vraví: Keď je sprostá hlava, trpí celé telo.

 5. Milan | 23.02.18
  Tak toto podľa niektorých z rozumu vymätených ľudí píše človek vedený satanom. Ha-ha-ha.....Ale chorej hlave nevysvetlíš....

Pridať komentár