Postihnutie.

02.05.2020 04:36

Postihnutie.

Niki | 12.11.2013

Drahý môj Bože, mám na teba jednu otázku. Rada by som vedela, prečo majú niektorí ľudia nejaký druh postihnutia-handicap? Sú nim potrestaní alebo je to pre niečo iné? Ty vieš prečo sa to pýtam. Ďakujem, že pri mne stojíš.

 

Božia odpoveď:
Keď telesná schránka postihnutá následnosťou získanej neliečiteľnej lekárskou vedou choroby navštívi dušu takéhoto človeka, zapríčiňuje jej nečakaný príchod záťaž karmy, ktorej dopad očisťuje v cítenom utrpení buď duševné vnútro chorobou postihnutého, alebo bolesťou nad utrpením takéhoto chorého do ktorého musia vložiť každodennú celoživotnú svoju opateru, odčiňujú svoju karmu najbližší členovia rodiny takéhoto postihnutého jedinca. Do tohoto karmického chorobného postihnutia Boh sám pre každú dušu prináležiaci jej dávnym duševným schybeniam karmický trest posiela do života cieľom tým, aby následnosťou získaného utrpenia svoju dušu očistila od karmických nánosov.Za žiadnu obyčajnú nepriazeň osudu alebo obyčajnú náhodu sa nemôže pomenovať získané alebo vrodené postihnutie žiadneho človeka, ktorého duševné celé vnútro pred očami každého lekára ukrýva príčinnosť jeho neliečiteľného ochorenia, do zániku ktorého dokáže Boh jediný na celej vašej pozemskej zemi dostať skončenie, ak tak v svojej vôli Božej rozhodne a ak duša chorého človeka oslovuje v svojich každodenných prosbách o uzdravenie svojeho chorého tela láskavého svojeho Boha, do ktorého stratu dôvery v jeho existenčnosť v cítenom svojom životnom utrpení, nikdy obvinením sa Jeho Božieho Majestátu neodoslala ani v tých najťažších chvíľach na osud svoj nereptala, ak takáto duša postupom času začne prichádzať na to v svojich trpiteľských úvahách, že nič na tejto zemi neni náhoda a viniť láskavého Boha v svojom precitnutí viac nebude, svojeho karmickým trestom zaneseného duševného vnútra v snahe nápravy a začne deň po dni úprimne ľutovať, čo vedomie jej bdelé nepozná ale duša si veľmi dobre pamätá každé svoje jedno schybenie, do ktorého zlým konaním priberať v svojich zásluhách začala tiaž karmy až v tejto dobe duševnej prebudenosti a pochopenosti duše cítenosťou správneho svojeho duševného postoja voči chorobe, ktorú karmickým trestom získala, pomôcť môže Boh v zníženosti karmickej jej nadelenosti odpustením dostaných hriechov v jej úprimnom kajaní, čo pre ňu znamenať môže to, nakoľko dopad karmy správne pre svoje ochorenie pochopila, že oslobodená dušou bude spod tohoto karmického jarma, alebo bude Bohom znížená jej telesná bolesť zo získaného ochorenia. Ku všetkým dedičným a iným neliečiteľným od narodenia ochoreniam dostáva príčinnosť záťaž karmická nadelená duši tej, ktorá v mnohých dávnych bytiach veľa hrešila a žiadnym ďalším novým svojim bytím svoje duševné schybenia v svojej nepoučiteľnosti nenapravila, ale zatápala svoju aj naďalej v nánosoch karmického bahna dušu. Čo znamená v súčasnej jej reinkarnácii do tohoto pozemského bytia získaný handicap do odnesenosti ktorého neodovzdá účinný liek žiaden lekár, lebo na karmický trest zoslaný duši človeka má to správne liečivo každá jedna duša z nás v svojom pochopení získanej príčiny karmickej pre jej telo choroby a to sa nazýva ľútostná modlitba od karmickej tiahy, do ktorej slov Boh odovzdal ich príjmom zápis dušou Laury, ktorý nadiktoval oslobodzujúce znenie liečivej modlitby pre chorých tých, ktorým dá zvolenie Boh sám láskavý znižovaním ich karmy v ich duševnom pochopení a ak bude toto následné ich postupné uzdravovanie od neliečiteľnej choroby vo vôli Božej. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.