Posielam vašim dušiam do tohoto vianočného obdobia veľkú svoju lásku ja láskavý Boh sám.

20.12.2014 12:24

Posielam vašim dušiam do tohoto vianočného obdobia veľkú svoju lásku ja láskavý Boh sám.

20.12.2014

Pozeraj duša každá jedna do obrazu tváre svojeho láskavého Boha a dôveruj jeho všemocnej sile neprekonateľnej nikým na celej vašej zemi zvanej planéte. Odovzdávaj do každého dňa duša každá jedna ľútostnú spoveď do blízkosti mojej a ver tomu, že jej prijatím mojim Božím v jej úprimnosti požehnám tvojej duši odpustenosť hriešnych a zlých skutkov, čo dokážeš cítiť v uhasínajúcom trápení svojom duševnom. Zasievaj lásku všade tam, kde krokom vstúpiš na zem a preukázanosťou jej odovzdanosti všetkým svojim blížnym získaš po svojej telesnej smrti svoju dušu ku mojej Božej blízkosti. Staň sa dušou Bohu milá odovzdávanosťou svojej úprimnej lásky priamosťou svojich slov pred moju Božiu tvár. Miluj dokázanosťou dobrých činených skutkov všetkých svojich blížnych. Odopieraj všetky svetské slasti a pôžitky, ktorých lákadlá príchodom k tvojej nevedomej duši posiela satan do tvojej blízkosti. Porozprávaj svojemu Bohu čo ťa trápi a v čom potrebuješ odo mňa pomôcť. Tvoj duševný hlas každej jednej z vás bedlivo počúvam a vždy tvoj plač zahasiť dokážem ak svojemu Bohu povieš, čo tvoju dušu tak preveľmi bolí. Zastav celoživotný svoj strach zo všetkého, čo vidíš ako neprekonateľný ťaživý a dusivý tieň, chlad ktorého prúdi na tvoj oslabený duševný chrbát, lebo tvoj milostivý a láskavý Boh dopadajúcu chladivú srieň na tvoje duševné telo dokáže jediný premeniť na hrejivé teplo. Odosielam všetkým vašim dušiam Božiu svoju nesmierne silnú lásku z mojej otvorenej Božej náruče, aby dotyk jej sily posilňoval a hrial duše každý deň v dopadajúcich iskierkach prúdiacich do vašeho duševného vnútra. Odovzdajte tento váš pozemský vianočný čas mojej láske Božej a nie modlám ako vaše duše naučila cirkev, keď len touto duševnou svojou pochopenosťou a poučitelnosťou získate kráľovstvo Božie svojou duševnou blízkosťou. Začínajte prebúdzanosť svojeho duševného tela vždy smerovať do blízkosti svojeho Boha. Do každého dňa pýtajte odo mňa ochranu pre svoje duše a schránky telesné, čo ja váš Boh vždy budem vypočúvať a vyslyšovať a ani jednu z vás nenechám spadnúť do nebezpečného a hlbokého priepastného dna utopené v bolesti a nekonečnej duševnej beznádeji. Výhra tvojej duše nad nepriazňou osudu bude vždy postavená len na cítenosti jej lásky k jedinému Bohu. Odosielaj všetko svoje trápenie duše mojej tvári Božej a spoľahni sa na to, že ťa padnúť do neuhasiteľného smútku nikdy nenechám ja tvoj Boh sám a pamätaj duša na to pochopenosťou svojou, že Boží môj bedlivý pohľad ťa nikdy neopustí, ak dokážeš dôverovať mojej Božej existencii. Začni sa tešiť a radovať z každej sekundy svojeho bytia na tejto zemi, lebo sa v každom svojom utrpení a životnej bolesti môžeš schovať v žiali svojom do náruče svojeho Boha, ktorej dotykovosť stretu určite pocítiš zbavená každej bolesti ak dokážeš svoje duševné trápenie odoslať mojej Božej tvári. Dokáž dôverovať aj tomu čo pohľadom nevidíš, ale cítiš každým dňom vypočutím svojich prosieb a tie vyslyšujem ja tvoj Boh, lebo tvoju dušu milujem. Odoberaj duševnú bolesť tým svojim blízkym, do ktorých sa priateľstvom dostávaš v priblíženosti častého kontaktu a nemysli len na svoje blaho, obetuj aj kúsok šťastia svojeho pre toho druhého a plačúceho. Vo všetkých tvojich dobrých skutkoch čistíš svoju dušu od skutkov napáchaných tvojou dušou zlých a nesprávnych, čo dokáže tvoja duša pociťovať od každého jedného Božím odpustením ich a následnou úľavou od trápenia ktoré ju v živote kvári. Odoberaj svojou štedrosťou zo svojeho bohatého stola prenesenosťou na stôl hladným a trpiacim. Odober závisť zo svojej duše voči všetkým, ktorých osudová nadelenosť sa stáva obrazom krajšieho náhľadu ukázaná ako tá tvoja. Povedz svojej duši že nebudeš sa závisťou trápiť nad šťastným a bohatým osudovým nádelom druhých, nakoľko tvoja cítená závisť ich neochudobní, pokiaľ bolo v mojej Božej vôli duševné ich dávnymi bytiami na zemi láskavé a dobré počiny odmeniť za duševnú ich čistotu a dobrotu, keď ešte nežili ako duše na tejto zemi. Skloň duševnú pýchu v premene na cítenú jej pokorenosť zastavením navždy duševnú svoju obohatenosť a kor sa svojemu láskavému Bohu za svoju hriešnosť. Nepýtaj pomocnú ruku od svojich priateľov, ktorých skrytá záludnosť tvojej duši pomoc málokedy odovzdá, ale od svojeho láskavého Boha, ktorého všeobjímajúca láska tvoju dušu nikdy nezradí a nepochová do bezútešnosti. Boh tvoj je pre každú jednu z vás ten najlepší kamarát, ktorý ťa nezradí a pomôže vždy. Osuš svoje slzy zo svojej tváre a nasmeruj jej pohľad priamosťou ku svojemu Bohu, lebo jediný ja dokážem navždy zastaviť tvoj duševný plač a osušiť tečúce slzy bolesti z tvojej tváre navždy. Dôveruj mi ty duša, že ja Boh vzhliadam na teba do každého dňa a vidím všetky tvoje skryté myšlienky a aj činy ktoré činíš či dobré alebo zlé. Zastav duševnú svoju nedôveru voči mojej Božej existenčnosti, nakoľko ťa môže tvoje neverectvo v Boha dostať do večného ohňa. Staň sa Bohu dušou milou a hodnou mojej Božej lásky, lebo touto duševnou svojou výhrou zastavíš všetky doterajšie svoje životné ťažkosti a duševné bolesti do odstránenosti ktorých tvojej duši vždy pomocnú ruku podám a nakŕmim ťa zoslaním sily svojej z nebeských výšin. Dokáž v úcte duše svojej voči Bohu napĺňať v skutkoch tieto poučné slová, ktoré ti odkazujem aby som ťa miloval a netrestal. Odožeň zo svojej duše všetky zlé myšlienky na kohokoľvek, lebo môžu byť smrteľné v svojej sile. Ku tejto odpovedi som vašim dušiam odkaz dal ja Boh sám. Amen.

Pridať komentár