Pondelok

30.06.2018 14:45

PONDELOK

Pred začatím celého cvičenia je potrebné pokrižovať svoje telo a poprosiť našeho láskavého Pána Boha o požehnanie liečivých účinkov dnešného cvičenia, aby splnilo svoj cieľ pre naše telo a zároveň sa Pánu Bohu poďakovať za liečivú silu týchto cvikov. 

Ako prvý cvik treba začať v tento deň úvodný cvik nabíjajúci organizmus kozmickou energiou a potom k nemu pridať tieto štyri cviky.

 

1. cvik

V stoji ukloniť trup do pravej strany. Pravá ruka voľne visí popri nohe ale sa jej nedotýka. Prsty sú vystreté. Ľavou vystretou rukou krútime ponad hlavu do prava smerom dole k zemi popred nohy a potom smerom nahor do ľavej strany a ponad hlavu v smere hodinových ručičiek. Tieto kruhy rukou robíme 24x. Keď ideme rukou ponad hlavu sa nadychujeme a smerom dole popred nohy vydychujeme. Vystrieme sa a sekundu zotrváme. Potom urobíme úklon trupu do ľavej strany, ľavá ruka voľne visí popri nohe, ale sa jej nedotýka. Prsty sú vystreté a pravou vystretou rukou robíme kruhy ponad hlavu a smerom k zemi tak isto ako pred tým ľavou rukou v smere hodinových ručičiek a tiež 24x. Pohyb ruky nad hlavou je nádych a nadol výdych.

Liečivé účinky:

 •  lieči choroby lymfatického systému a pľúc

 •  mierne znižuje krvný tlak

 •  pôsobí relaxačne na nervový systém

 

2. cvik

V stoji upažiť ruky. (pri všetkých cvikoch, keď je uvedené v stoji sa myslí stoj mierne rozkročný, asi na šírku ramien, pokiaľ nie je uvedené inak). Ukloníme trup s obidvoma upaženými rukami do prava, zároveň unožíme aj pravou nohou tak, aby sa ruka s nohou dotkla. Pri dotyku by mala byť ruka aj noha vystretá, pokiaľ sa Vám bude dať. Znova sa treba vystrieť, nohu položiť späť do východzej polohy, ruky sú stále upažené. Ten istý pohyb vykonáme do ľavej strany s ľavou rukou a nohou. Tiež sa obe končatiny musia dotknúť. Pri úklone trupu výdych, pri spätnom pohybe do vystretia nádych. Cvik sa cvičí celý 7x. To znamená úklon do prava a do ľava sa počíta ako jeden krát.

Liečivé účinky:

 •  regenerácia ľadvín a ďalších orgánov látkovej výmeny

 •  čistí vnútorné orgány od nánosov toxínov

 •  čistí lymfatickú tekutinu od nečistôt

 

3. cvik

V ľahu na bruchu vytáčať hlavu do ľavej strany s nádychom a do pravej strany s výdychom. Hlavu pri cvičení nepokladať na zem a pohyb hlavou robiť pomaly, plynule a bez zastavovania. Do každej strany treba hlavu vytočiť 24x. To znamená, že pohyb do ľava a do prava sa počíta ako 1x. Treba ho zopakovať 24x.

Liečivé účinky:

 • prekrvenie ľavej mozgovej hemisféry

 • regenerácia mozgového centra reči

 • regenerácia mozgových centier riadiacich koordináciu pohybov

 

4. cvik

V stoji upažiť ľavú ruku, dlaň ruky smeruje dopredu. Pravá ruka je pripažená pri boku. Pravú pripaženú ruku zdvihneme a urobíme pohyb taký, aby pravá ruka popred telo sa posunula smerom k ľavej vystretej a stále upaženej a dlaňou do nej tleskla. Pravá ruka sa tým istým pohybom vráti späť k pravej nohe. Pohľad a tvár smerujú dopredu pred seba. Tento pohyb pravou rukou od začiatku opakujeme 12x. Po krátkej pauze urobíme cvik do opačnej strany, to znamená: pravá ruka upažená a ľavá pripažená pri ľavej nohe tlieska do pravej upaženej dlane. Cvik tak isto urobíme 12x za sebou.

Pri tlesknutí rúk výdych a pri pohybe späť nádych.

Liečivé účinky:

 •  uzdravenie ťažkých ochorení látkovej výmeny – hlavne pečeň  a ľadviny

 •  lieči leukémiu

 

Poznámka: 

Tieto cviky od Pána Boha sú liečivé, ale nemajú zázračné uzdravovacie účinky. Zámerne to píšem po tomto cviku, ktorý pomáha liečiť ľadviny, pečeň a leukémiu. Napríklad keď niekto bude dlhé roky piť alkohol nadmieru, fajčiť 40 cigariet denne a bude mať nesprávnu a slabú životosprávu, tak nech si nemyslí, že keď že si bude tlieskať do dlaní, že si napríklad vylieči cirhózu pečene. Samozrejme že treba zdravo žiť, chrániť si svoje telo, mať správnu životosprávu a potom tieto cviky môžu byť liečivé a uzdravujúce pre telo. Taktiež záleží podľa druhu choroby a tak isto aj jej štádia rozvinutosti. Tieto cviky môžu byť či už samé o sebe uzdravujúce, alebo len doplnkové k ďalšej liečbe. Napríklad keď má niekto krvný zápal a má ním postihnutý určitý orgán v tele, konkrétny účinný cvik na tento postihnutý orgán môže byť len ako doplnkový k hlavnej liečbe krvného zápalu.