Pomôž mi Otče Bože aj keď slúžim celý život satanovi.

24.05.2014 23:34

Pomôž mi Otče Bože aj keď slúžim celý život satanovi.

24.05.2014

S týmto problémom sa ku mne objednal pán Ján 63. ročný a prosil ma o prijatie Božej pomoci pre jeho dušu.

Tohoto pána som prijala a odovzdala mu túto Božiu odpoveď:

Bola do zlého smeru duša jeho dostaná, keď sa snažila žiť svoj život bez lásky k Bohu. Do každého dňa sa sile svojej snažil dostať kúzlami mágie, ktoré sa stali dennou jeho náplňou práce. Bolo do tohoto človeka poslané silné zlo, ktoré dušu jeho tak veľmi ovládlo, že sa snaží hľadať pomoc od Boha. Keď sa celý svoj život Božích prikázaní nedržal, tak sa Boh svojou pomocou od neho odklonil. Každý skutok, ktorý sa stal jeho zásluhou druhým ľuďom do trápenia činený sa Bohom trestať ešte do tohoto života bude žitého na tejto zemi. Korene zla silou svojou dušu jeho vtiahli do svojej moci, ktorej sa vzdialiť už nedokáže. Bolo splnenie túžby jeho stať sa silným s pomocou zlých mocností zaplatené daňou, ktorou je jeho duša stopená do každodenných útrap, ktoré sa budú každý deň životu jeho ukazovať. Boh sa duši jeho odmieta prikloniť svojou pomocou a do budúceho života sa telo jeho poškodí tak ťažkou chorobou, že smrť a cesta do pekla budú pre neho vykúpením. Do druhého sveta sa stane peklo jeho domovom, kde sa bude striasať od horúčavy, ktorú bude cítiť neustále a do konca sa stane len peklo svetom jeho duše ktorá sa Bohu odklonila. Týmto strašným zblúdením sa stal satanovým prisluhovačom, ktorý sa duši jeho odmení za jeho oddanosť hrôzami, ktoré ho čakajú ešte tu na zemi. Stane sa strašný koniec jeho života zakončený smrťou, ktorú si ani predstaviť nedokáže. Len toto do odpovede bolo správne prijaté odkazom od Boha jeho duši skrz dušu Laury. Amen.

 

Dotyčný pán bol podľa pravdy Božej pravý a skutočný čarodejník a venoval sa čiernej mágii dlhé obdobie svojeho života. No na každého takéhoto „duševného siláka“ milí čitatelia príde návštevou Božia spravodlivá odveta, ktorú cítil tento muž veľmi intenzívne na troskotajúcom svojom celom živote. Nedá sa sedieť na dvoch koňoch. Slúžiť peklu a získať do vlastníctva pekelnú výslužku vo veľkých magických schopnostiach cez ktoré porábam druhým ľuďom a teším sa z ich utrpenia a zároveň keď nadišiel čas platby satanovi za jeho poskytnuté služby mojej duši, čo cítim nepriazňou osudu silnou, tak už si spomeniem aj na Boha, ktorý mi predsa musí pomôcť! Veď je to Boh, ktorý miluje nás všetkých hriešnych smrteľníkov. Na tomto príbehu vidíte milí čitatelia, že to tak nie je a nie je pravda, že Boh nás miluje keď sme nepolepšiteľne zlí za naše hriešne myšlienky alebo skutky. Áno, Boh nás veľmi miluje aj hriešnych a aj nám dokáže odpustiť, ale najskôr si musíme svoje hriechy odčiniť utrpením, nápravou svojich zlých skutkov a kajaním sa úprimnou ľútosťou duše pred Bohom. Tento dotyčný pán si nechcel priznať, že slúži diablovi aj keď o tom dobre vedel. Preto mu náš láskavý Pán Boh pomoc odmietol poskytnúť, lebo jeho duša bola prázdna a bez Boha. Môj osobný názor na tých ľudí, ktorí slúžia satanovi a robia čiernu mágiu je taký, že sú to obyčajní zbabelci a tupé vymyté mozgy, ktoré sa tešia len z momentálnej satanom obdarenej sily, ale neuvažujú nad tým čo bude s nimi alebo s ich dušami neskôr. Akú daň budú musieť ako protislužbu za svoju moc satanovi zaplatiť. Kto má len trochu rozum a nie je úplny hlupák musí vedieť, že služba satanovi vedie dušu do úplného zatratenia a skôr či neskôr bude musieť takýto človek za trápenie spôsobené druhým ľuďom čiernou mágiou Božím spravodlivým trestom draho zaplatiť. Keď majú ľudia moc ubližovať čiernou mágiou nevinným, tak sa všetci cítia ako nikým neporaziteľní frajeri. Ale keď im príde do života trápenie a satan im pomoc odmieta, lebo mu musia zaplatiť daň za moc ktorú ich dušiam dal, chovajú sa zbabelecky a sú strachom zatiahnutí do kúta v ktorom cítia len obrovský strach z toho, čo s nimi bude ďalej. Toto je ale satanova obľuba. Vypľuvnúť nepoužiteľný a zdevastovaný službami satanovi ľudský duševný materiál ako nepotrebný zo svojej tlamy a zbierať ďalší nový duševný materiál pre svoje satanské potreby. V takejto záverečnej fáze satanovho kopanca do svojeho čarodejníckeho zadku, už nie je nikto frajer a už začína každý černokňažník v svojom veľkom strachu rozmýšľať aj o existencii Boha. Vieme ale, či už nie je pre naše duše neskoro? A či Boh ešte v svojej nekonečnej Milosti a trpezlivosti bude mať vôľu našej hriešnej duši odpustiť? Milujte svojeho láskavého Boha a žiadnej životnej prekážky sa nikdy nemusíte báť. Len náš jediný Pán Boh je ten, kto vládne nad celým svetom a aj nad satanom. Keď budete svojeho Boha úprimne milovať, zo satana nemusíte mať nikdy ani ten najmenší strach!