Pomoc svetu.

01.05.2019 17:50

Pomoc svetu.

Ľubo | 18.03.2013
Myslím si, že všetci tí, ktorí čítajú túto stránku vedia, že tieto odpovede a rady patria Tebe Bože a treba tieto informácie šíriť ďalej veľkou rýchlosťou do celého sveta, aby došlo k náprave myslenia celého ľudstva. Pýtam sa preto Teba Očinku Nebeský ako to máme dokázať, aby sa pravda rýchlo šírila po celom svete???
 

Božia odpoveď:
Ku odpovedi na tázanosť tejto duše bude najskôr do jej Božieho naplnenia to potrebné, aby všetky duše ktoré stránku túto poznajú vedeli takú vec, že vstupujem do nej v každej odoslanej pre vás odpovede ja Boh sám, čo sa pýtate odpovede z lásky k vám posielam, no do každej duše z vás vidím, že odkryť v poznanosti pravdy túto stránku do jej čítanosti vašim blízkym sa už bojíte za odkryté Božie pravdy, že čo si oni o vás budú myslieť keď čítate takýto nezmysel, čo sa stáva ale veľká chyba, lebo to, čo zakrývate v svojom strachu zo svojeho zosmiešnenia pred priateľmi sa nepáči Bohu, do ktorého odpovedí netreba dostávať žiadnu hanbu za Božiu pravdu a dostaňte túto stránku do osvety v svojich možnostiach, ktoré moja Laura nepozná výberom. Ozvučujte moje meno v príklade všetkým chodcom na ulici, nebojte sa povedať nikomu, že je tu tá Laura, ktorej duši samotný Boh prehovára, čo je veľká Božia pravda a stápajte úvahy vnášané do tých predstáv, že to nie je možné a ak tomuto nezameniteľnému faktu nedôverujete, prečo čítate moje Božie v zatajení dychu odpovede a ak chcete aby celý svet vedel o tomto mojom poslednom prorokovi, začnite dnešným dňom bez cítenej v svojej duši hanby, ozvučovať známosť jej mojou vôľou Božou predurčeného postového mena a obsah tejto stránky neste do obrovskej reklamy, v zisku ktorej za jej platby budem ja Boh sám ten, čo nebude lakomý do žiadnej odmeny pre žiadnu z vás, u ktorej uvidí túto snahu zviditeľňovať meno mojeho Božieho proroka, ale vždy bez cítenej hanby voči všetkým tým ktorých osloví. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.