POMOC OD MÁGIE.

05.11.2019 09:44

POMOC OD MÁGIE.

Ku zlom vedení sa nesú všetci tí, ktorých liečiteľská moc pečatená je bielou alebo čiernou mágiou ich slovom, skrze ktoré oznamujú všetkým ktorí ich liečebnú pomoc potrebujú, čo všetko oni až za hranice ľudských možností v čineniach svojich praktík nedokážu. Zásah žiadnej duše vloženej do tela žiadneho človeka nemá žiadnu od Boha požehnanú moc činiť rituály magické či čierne či ako pod rúškom skrytosti čiernych kúziel nazvané biele, keď ani jeden nespadá do žehnanosti Božej vôle. Snažte sa svoje duše výstrahou brzdného vašeho systému zastaviť vašou návštevou u toho liečiteľa, ktorý dobre ovláda mágiu ako osvedčený ľudskými dušami znalec odborný, lebo sa duše dostanú zatiahnuté do veľkostných spárov temného pekla a po návšteve každého takéhoto liečiteľa nebude dlhý čas trvať, keď budete cítiť dopad svojej návštevy u mága na zastavenosti cítenosti duševnej spokojnosti a šťastného ponímania celého svojeho života lebo položením jeho ovládanej magickej moci na váš telesný alebo duševný problém sa niesť bude vaša duša doslova vlčným hladom temného pekla požieraná v živosti svojej existencie, keď ten čo vašej duši pomoc svoju prisľúbil odovzdal celé jej vnútro temnote o ktoré sa ona pečlivo začína v svojej moci starať a smerovať celý váš duševný život do skorej záhuby keď to čo liečiteľom ovládajúcim mágiu malo byť odstránené ostalo vo vás ako slabá bolesť toho, čo nastalo následkom vašej návštevy u neho získané a čo ani poriadne pomenovať nedokážete, keď toto všetko začína chaotickým myslením od nikiaľ prichádzajúcich strašlivých duševných múk a depresií, ťažko sa vám dýcha a neviete z čoho veď predsa toto vo vašom tele nikdy nebolo, váš manželský partner vás prestane znenazdajky zaujímať veď no a čo, už aj tak jeho blízkosť stále rovnakou tvárou vidím dlho, čo keby som začal prehodnocovať svoj život a nežil ako obyčajný ťulpas doteraz a našiel si nejakú krásavicu, veď čo moja žena stále unavená a o seba moc nedbá a taký flirt s nejakou kráskou by určite posilnil a otužil náš unavený dlhoročný stereotypný manželský vzťah, ku nikomu prívetivosť ukazovať nikdy nebudem veď prečo, aj tak zlý sa stáva tento celý svet. Boh nemôže existovať lebo keby naozaj bol, nežil by som v takomto osamotení a odcudzení ostatnými, zavalený len chudobou a nesplatiteľnými dlhmi. Čo Boh na tomto svete riešiť chce keď nedokáže mojej duši splniť ani jeden sen, no a všetci tí čo navštívia jedno akého, či čierneho alebo bieleho mága, ktorý každému v svojej naučenej moci má snahu len pomáhať dostanú časom nie dlhým spätnou odozvou jeho návštevy zmyselnosť svojeho žitia stratenú navždy. Tí, ktorí sa hoc aj slabou vierou o moju Božiu pomoc opierali stratia svoju vieru ku mne navždy duševnou odchytenosťou svojou celým peklom, ktorého pekelný účet získava platbou svojou ten, čo jeho pekelnej papuli odosiela nič netušiace a nevinné duše hľadajúce odbornú liečiteľskú pomoc a odmenou za svoje služby pre peklo dostáva od samotného satana do svojich liečiteľských praktík veľkú moc, veľkú silu do rituálov všetkých, ktorých naplnenosť pre spokojného klienta prichádza okamžite a bez nároku reklamácie. Ku spoznanosti vašej duševnej neobozretnosti v duševnej vašej vnímavosti do ktorého spomedzi veľkého množstva liečiteľov dostal Boh vloženú svoju žehnanú moc do jeho liečiteľskej odbornosti sa pre jeho nájdenosť blízkosti stáva ten u ktorého platby sa nestáva žiaden tarifný výmer, ktorého chudoba vaše duše k jeho službám neláka a viditeľnosť jeho úspešnosti nenabrala veľký reklamný smer. Tak takéhoto liečiteľa sa určite obávať nemusíte ako oddaného priateľa pekla lebo tí všetci liečitelia, ktorých odmena za prácu nepýta žiadnu odmenu a vždy ochotne bez nároku na ňu pomôžu, sa stávajú tí pravostní obdarení mojim požehnaním svojej liečiteľskej služby. Do každého jedného liečiteľa, ktorého práca stojí nemalý peniaz dostaňte okamžitý úskok späť, keď za drahú vašu platbu začarujú vašu dušu vrhnutím do pekelných spárov za čo získava od satana veľkú moc vloženú do svojich liečiteľských praktík a veľkú osvetu svojeho dobrého liečiteľského mena, ktoré však aj za tieto dobré služby potrebuje pre svoju spokojnosť dobrého finančného ohodnotenia, do ktorého vkladom nemalých vsádza vysoké počtom hodnoty eura sám satan v platbách a všetky duše oceňujú vysoké tarifné ceny liečiteľov na základe ktorých výšky ukazujú silu svojej dobrej kvality, ale naopak tieto ich kvality opečatil certifikátom moci satanský kráľ, ktorého aj keď nevidíte v svojom pohľade putuje po celom svete každý jeden váš pozemský deň a získava duše nevedomé si veľkého nebezpečenstva do svojich osídiel ľahkosťou v ich hlúposti získané do satanovej moci. Keď každú dušu ktorá v existenčnosť Boha neverí alebo len slabo verí, dokáže satan dostať pod svoju moc svojim satanským každodenným našepkávaním k nej, čo aj v svojej dovolenej moci Bohom poctivo robí pre získanosť do počtu čo najväčšieho množstva duší k sebe do odchytenosti  ktorých sa viac nedokážu ani jedna z nich bez Božej pomoci zachrániť a čo sa ku získavanosti nevedomých duší do moci satana stáva ako lákadlo ktorému každá z vás veľmi ľahko podľahne tak to sa stáva uznanie v tomto svete, dokázateľnosť svojej moci a úspešnosti nad ostatnými, zväzok partnerský žitý voľne bez viazanosti sľubných slov do manželskej cesty, neschopnosť strádať v materiálnych statkoch a byť stále neukojený v túžbe po peniazoch, nachádzať pomoc aj u takých liečiteľov pred prahom ordinácie ktorých sa treba do bielych ponožiek vyzuť aby ste svojou špinou nezaniesli jeho drahú dlažbu, zachádzať do návštevy tých liečiteľov odborníkov na dobrú „ veď mágiu“. Veď čo nám Boh bude prikazovať, čo on vie keď píše o len svojej dobrej Laure dobrozdanie, ku komu máme a nemáme svoju tvár ubolenej duše v žiadosti o pomoc obrátiť ale verte tomu, že žiadne skryté nástrahy satana bez mojeho Božieho varovania nedokážete ani v tej najväčšej a najsilnejšej obozretnosti predvídať a odkrývať do odhalenia, keď bolo Božie toto moje varovné slovo odoslané k vašim dušiam s tým cieľom, aby ste zbytočne neskákali dobrovoľne do jamy levovej keď nemusíte a dušami už Bohom poučení ste týmto slovom varovným. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár