Položený vzťah manželský naplnenosťou dlžnej karmy v mesiaci máj.

05.05.2018 11:38

Položený vzťah manželský naplnenosťou dlžnej karmy v mesiaci máj.

17.05.2013

Tento mesiac májom menom pozemský nazvaný zastavovať bude potrebné všetkými dopredu naplánovanými už sobášmi, nakoľko dávne povery nesú do tohoto vysloveného varovania k tomuto mesiacu májovému nesmiernu a hlbokú od Boha odoslanú dušiam dávnym bytím žitých na vašej zemi pravdu obdarenými vešteckými schopnosťami, čo aj v svojich cíteniach správne zachytili a tomuto svetu v pravde odovzdali, lebo každé uzatvorené manželstvo patriace májovému mesiacu bude znášať následky zlého vplyvu vesmírnych telies k postaveniu luny na citoch svojich, ktoré samovoľne začnú z každej duše opadávať ako z oblaku dážď opustením navždy z oblohy, lebo láska bude samovoľne opúšťať každý májový vzťah a premení ho na duševný nesúlad lebo zosielané kozmické vibrácie žiarom svojim prenášajú negatívne informácie prúdiace smerom na vašu zem do každej duše tej, ktorej cit duševnej lásky vedie jej snahy do zväzku manželského a určite sa pýtate čítaním týchto slov kde som ja Boh keď toto dovolím a nezachránim to, čo do lásky spolu žiť chce, no odpoveď odoslanú k vašim dušiam z mojich úst nikdy nepochopíte, lebo aj vesmír ktorý som v svojej všemoci vytvoril vlastní sebe patriace vlastné zákony a všetko v ňom musí fungovať presne a neomylne. Lebo keby to tak nebolo už by tu nebola vaša zem, keď aj tieto zlé vibračné prenosy pôsobiace z kozmických galaxií majú svoju príčinnosť svojeho prenosu, lebo kozmos nenosí v sebe žiadnu satelitnú poruchovosť pripustením ani naplnením, keď existenčnosť pre nikoho z pozemšťanov neni v ňom dovolená nikomu prežitím a to čo do májového mesiaca odosiela v svojich vibráciách do zastavenosti lásky pečatenej v tomto období sa nazýva položená a vnesená karmická tiaž z dávneho žitia výberom poznanosti presne tých duší v tomto období, ktoré chcú sľub manželský naplniť a v dávnych žitiach lásku zakopali v svojej vzájomnej dávnej nenávisti, čo sa ich dušiam bude v tomto pozemskom ich bytí navracať ako spätná vrátená karmická tiaž, ktorá však nikdy nedopadne tiahou na takú dušu, ktorej vlastníctvom právom nepatrí ale získa ju presne tá duša, do ktorej vložená byť má a bude pre jej duševný základ škodná v svojom karmickom napĺňaní, lebo kozmos nenosí v svojom obsahu len vesmírne telesá a hviezdy ale aj dlžné karmy, ktorých spätný dopad návratom do duševných základov ktorým patrí by v nečakanosti svojeho príchodu a nepripravenosťou duší ich naplnenosť cieľa do predstáv láskavého manžela zahubil, čo určite aj touto chvíľou ťažko chápete ale aspoň vidíte že chod riadenia celej planéty zem a aj existenčného sveta mimo nej sa pre vaše duše v pochopenosti stáva nezvládnuteľný v myslení a chápaní a preto vezmite za gro počiatok týchto odkázaných odo mňa vašeho láskavého Boha slov a zastavte každý plánovaný sobáš v mesiaci máj vždy a v každý rok, lebo neprinesie vašej láske žiadne potešenie žiadne manželské májové prisľúbenie ani pred oltárom v chráme Božom. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

Pridať komentár