Počasie.

01.05.2019 18:01

Počasie.

Jaro | 15.03.2013
Otčínko náš nebeský chcel by som sa spýtat či má počasie ako napr. tornáda, zemetrasenia, víchrice,blesky alebo voda ktorá niči majetky niečo spoločné z karmou teda naším očistcom na tejto zemi. Dakujem za odpoveď.
 

Božia odpoveď:
Ku ani jednej živelnej pohrome vašej zeme sa náhoda nenesie v jej príčine, ale môj Boží zámysel do toho cieľa, aby bol váš duševný základ do nej mojou láskou vložený, smerovaný do očistnej popravy všetkých tých duší, do ktorých som dostal karmickú tiaž, náklad ktorej mohli svojim správnym žitím na zemi znižovať na hmotnostnej jeho karmickej váhe, čo ale však urobiť nedokázali a v svojich činených ďalších zlých skutkov sťahujú svoju dušu do istého večného ich zatratenia, čo odstraňujem touto cestou prírodných katastrof, do cieľa ich duševnej záchrany, kedy v príchode telesnej svojej smrti už takáto nepoučiteľná duša nemôže páchať ďalšie hriechy a nemusí sa jej duševná cesta skončiť v hladine večného zatratenia, do ktorej nečakanou predčasnou svojou telesnou smrťou nepadne mojou Božou touto záchranou, odobratím dychu jej životnej existenčnosti na zemi. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.