Pobyt duší z iných galaxií na našej zemi v našom časovom horizonte.

04.02.2020 10:23

Pobyt duší z iných galaxií na našej zemi v našom časovom horizonte.

24.05.2013
Ku pozemskej vašej planéte zvanej zem sa vo vôli Boha nepresunula žiadna duševná bytosť svojim žitím medzi vašimi dušami, lebo toto Boh nikdy v svojej vôli súhlasom nedovolil a pre tých, čo o svojom pôvode vyhlasujú, že nie sú pôvodnými patriacimi dušami prislúchajúcimi žitím na tejto zemi, sa nesú nervove chorí a podlomení v svojom duševnom zdraví a duševnými mnohými bytosťami v telesných schránkach okupovaní, v ktorých okupačnom nájazde cítia zmenenú duševnú svoju identitu správne a zatienenou nesprávnou mysľou svojou sa vydávajú za mimozemšťanov a vzdialené zemskej vašej kôre ďaleké príchodzie civilizácie, v naučenom ich morbidnom kozmickom slengu rozprávať o ďalekých kultúrach ich vyspelosti myslenia a poznania a čo pre dialekt ich pomenovanie „človek“ v ich chorej hlave posadnutej tieňami temnoty znamená, „obyčajný hlúpy smrteľník“, ktorého však vždy oni v svojom vyslanectve z múdrej všegalaxie poučia a nasmerujú na tú správnu cestovnú koľaj života. Do každej duše ktorá obýva celú vašu očistnú planétu zem, Boh vložil každú jednu dušu v jej duševnom poslaní sám a nikdy nevstúpila na pôdu tejto zeme duša z inej galaxie, lebo nebol Boží záujem splietať duše očistné s dušami prebývajúcimi paralelne v ich časovom horizonte vneseného do horizontu času vašeho pozemského, aj keď súbežne prebývajú na tom istom mieste, no ale ich úrovne sú od seba míle vzdialené do splynutosti ich vzájomnej, lebo keby Boh toto bol dovolil pre vašu očistnú a útrpnú duševnú cestu žiť v spojitosti s inou dimenziou duševných bytostí, prelínali by sa karmické spletitosti do jedného hromadného karmického celku, čo by spôsobiť mohlo duševnú explozívnosť. Pochopením pre vás, jadro duše by sa rozplynulo nesprávne vstrebaným k jeho základu nepatriacemu karmickému nánosu, čo nemôže nastať nikdy. Keď Boh nad všetku inteligenciu celého pozemského aj vesmírneho sveta je dokonalosťou v svojej moci nadstavený v svojej neprekonateľnej inteligencii nad každým kto podlieha jeho vlastníckej moci a to je všetko a vy všetky duševné bytosti. A preto nemusíte nedobre spávať v svojom rozmýšľaní, či sú medzi vami návštevníci z iných planét ako je vaša zem, lebo nie je medzi vami z nich ani jeden, ktorého domov by bola planéta Zem. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.