Pisateľ anonymov sa ma snaží pripraviť o dobré pracovné miesto.

28.03.2014 01:58

Pisateľ anonymov sa ma snaží pripraviť o dobré pracovné miesto.

Dávnejšie ma navštívila s prosbou o prijatie Božej pomoci pani Jana z Bratislavy. Žalovala sa mi, že pred nejakým časom dostala pracovnú ponuku s dobre plateným pracovným miestom, ktorú aj prijala na základe absolvovaného štúdia k jeho odbornému a kvalifikovanému vykonávaniu. Táto žena mala 37. rokov a v novom kolektíve jej pracovný post nepriali tak ako očakávala. Cítila veľkú neprajnosť a závisť najmä od svojich spolupracovníkov, ktorí svoj tichý nesúhlas s jej dobre plateným pracovným miestom dávali najavo tejto nešťastnej žene svojou odmietavosťou k nej. S touto skutočnosťou by sa dokázala ešte ako tak vyrovnať aj keď ju to v duši veľmi bolelo. No nie za dlhý čas od jej nástupu do novej práce začali jej nadriadenému chodiť na ňu písané nepekné anonymy. Šéf v práci bol s ňou spokojný a bol rád, že ju má v tejto pracovnej pozícii, lebo bola na ňu odborne dobre pripravená a zároveň aj pracovitá, svedomitá a dalo sa na ňu spoľahnúť. O pisateľovi týchto nepekných listov skrytých v podpise odosielateľa sa jej nadriadený zmienil a povedal jej ich pre jej dušu nesmierne bolestný obsah. Samozrejme, že ju uistil aby sa netrápila, že neverí ani jednému slovu, ktoré je v nich na jej snaživé pracovné meno napísané a chcel ju potešiť vyjadrením svojej spokojnosti a pochvaly s jej dobrými pracovnými výsledkami. Na nejaký čas slovo jej šéfa tejto žene pomohlo ukľudniť jej doráňanú dušu zlobou neznámeho, ale jej pokoj v jej vnútri nezotrval dlho, lebo sa obávala, že keď to takto bude ešte nejaký čas pokračovať, nemusí byť jej nadriadený už tak silno presvedčený o jej nevinnosti a bezúhonnosti a môže začať nakoniec veriť pisateľovi anonymov, čomu chcela táto žena zabrániť a preto ma navštívila s prosbou k láskavému Bohu o prijatie Božej pomoci na jej problém do písma. Aj sa stalo a pre túto nešťastnú ženu som prijala od Pána Boha slová tejto láskavej a liečivej modlitby, ktorej vyslyšaním chcel Boh pomôcť tejto žene v trápení, ktoré jej spôsoboval neznámy človek s úmyslom zlým a nečistým a to, aby stratila svoje dobré pracovné miesto o ktorého stoličku bol nemalý záujem na jej pracovisku. Odovzdala som jej Božiu pomoc a rozlúčili sme sa. Výsledok jej duševnej snahy v odriekaní slov tejto modlitby a ukážka nekonečnej poskytnutej Božej sily v pomoci tejto duši nedala na seba dlho čakať, keď mi táto žena nie za dlhý čas zavolala a oznámila mi, že anonymné listy už jej nadriadený prestal na ňu dostávať, čo jej aj povedal, lebo spolu vychádzali v pracovnom vzťahu stále veľmi dobre. Týmto príbehom hoc z dávnejších čias Vám milí čitatelia chcem poukázať na to, že pre našeho Milostivého, všemocného, dobrotivého, spravodlivého a láskavého Pána Boha nič nie je nemožné v Jeho Božích silách, čo by pre nás nešťastníkov nedokázal v nekonečnej svojej Božej všemoci vykonať ovšem ak Ho dokážeme v každom svojom trápení prosiť o Božiu pomoc. Nikdy nepochybujte o tom, či Boh dokáže nejaký Váš bolestný životný problém vyriešiť. Nech to je z akejkoľvek oblasti, či rodinné problémy, manželské nevery, pracovné alebo súdne spory. Náš jediný a láskavý Pán Boh je najmúdrejší, najdokonalejší, najspravodlivejší kráľ tohoto celého sveta a vlastní len ON jediný tú všemohúcnosť, ktorou nám dokáže zahasiť každý jeden žiaľ z našej duše. Len sa netreba svojeho láskavého Boha báť poprosiť o Jeho Božiu pomoc, ktorú nám vždy poskytne, ak náš duševný plač zachytí v odosielaných prosebných slovách volajúcich k Jeho Božej milostivej pomoci. Ľúbte milí čitatelia svojeho láskavého Pána Boha, lebo len ON jediný Vás zo všetkých ľudí na celom svete miluje najviac a nikdy Vašu dušu nezradí. ON, jediný Váš Boh vlastní tú moc, ktorú nemá na celej pozemskej zemi nik a dokáže vyriešiť každý Váš životný problém a každý Váš duševný bôľ dokáže zahasiť. Čo je potrebné k tomu, aby Vám Boh pomohol? Stačí len Boha úprimne milovať, dôverovať Jeho nekonečnej všemocnej sile a vždy sa s dôverou k Jeho Božej tvári utiekať v svojich prosebných slovách s každým aj tým najmenším svojim trápením. Pamätajte na to, že pre Boha nikdy nič nie je nemožné k tomu, aby utíšil Váš duševný plač ak bude počuť Váš prosebný hlas. Netreba však zabúdať svojemu Bohu aj každý deň poďakovať za všetko, čo Vám v svojej nekonečnej láske požehnáva do každého dňa. Treba ďakovať nielen za všetko dobré, čo nám Pán Boh v našom živote do životnej spokojnosti a cíteného šťastia požehnáva, ale aj za každé jedno trápenie v živote, lebo aj ono v príchode k Vám nie je náhodné a je poslané od Boha na Vaše zamyslenie a duševné prebudenie ak robíte niečo vo svojom živote zlé, s Božím cieľom Vašej duševnej nápravy. Boh pomáha dušiam všetkým zblúdeným zo správnej životnej ich cesty aj cez úskalia príchodzích mnohých ich duševných trápení s cieľom tým, aby sa duša zamyslela, za čo toto utrpenie od života získala a čo musí v svojom živote napraviť, aby už viac netrpela. S láskou pre Vás, Laura