Pápež Ján Pavol 2 Karol Jozef Wojtyla.

13.10.2014 13:28

Pápež Ján Pavol 2 Karol Jozef Wojtyla.

Júlia | 13.10.2014  

Milovaný Pane Môj Bože. Prosím Ťa chcela by som sa spýtať na pápeža Ján Pavol 2 splnil svoje poslanie ako pápež na zemi, keď nikdy média ani novinári nepísali o pomoci z Vatikánu od pápeža v tom čase keď tam bol a ľudia ho uctievali na celom svete očakávali ho všade ako niečo nadprirodzené? Ospravedlnil sa za cirkev, ale dôvod neupresnil. Pápež bol v úrade toľké roky. Matka Tereza obetovala život pre chudobných, chorých, brala deti do opatery nechcené, zriaďovala domy pre chudobných na celom svete a nikto ju tak neospevoval ako pápeža. Vatikán pýta verejne od ľudí peniaze, ale nie je počuť na aké charity oháňajú sa len Afrikou. Ďakujem Ti Otecko Nebeský za všetky odpovede pre nás všetkých ľudí. Pani Laura veľmi Pekne ďakujem za váš čas pre nás všetkých za TÚ VEĽKÚ OBETU A VAŠU TRPEZLIVOSŤ pre nás nepodarených ľudí.

 

Božia odpoveď:

Kreácie tohoto pápežského celým svetom hodnoteného ako Bohom zvoleného Božieho služobníka boli cielené vnútrom celého jeho duševného myslenia do veľkého farizejstva voči Božej existencii cez skutky svojeho postu ktorý vykonával v plnom poznaní celej Božej pravdy aj všetkých Božích zákonov a ohlasoval celému svetu slová len takého poznania, ktorých duševná napĺňanosť sveta duše ľudí do večného zatratenia smerovala. Vôbec nehľadel na zákony Boha ktoré dobre poznal, ale v svojom najvyššom cirkevnom poste sa celý čas snažil moc katolíckej cirkvi upevňovať v svojich vyrčených hlásaniach od ktorých vyslovenia dostával cielene a vedome celý váš duševný svet do nesprávnej viery v Boha, no za to zvyšoval a cielene smeroval celý svet kľakať tvárou na zem pred umučenú tvár Ježiša Krista a jeho nemenej slávnu matku Máriu do ktorej zjavení nikdy nepoprel svoju súhlasnú pravdu a všetky miesta jej zjavení predkladal svetu ako absolútne pravdy do ktorých nesmie dať žiaden smrteľník ani tú najmenšiu pochybnosť a z týchto v jeho pohľade svätých miest vytvoril v svojich kázaniach modlársky pútnicky svet, aby všetky duše chodili uctievať falošnosť nikdy neexistujúceho zjavenia, čo on však sám dobre v hĺbke duše svojej znal, že panna Mária nikdy panna nebola a ani na celej zemi sa nikdy nikomu nezjavila. Zradnosť duševných skrytých pohnútok dávneho tohoto pápeža bola taká veľká, že ani samotný láskavý a všemocný Boh nedal jeho duši po telesnej smrti milosť za páchané hriechy žitím na zemi, nakoľko bol si plne vedomý, že celý svet svojimi pápežskými hlásaniami viedol lžami do večnej tmy a dobre poznal históriu hlbokej Božej pravdy, ktorej atribúty v svojej pápežskej moci zastieral slovami smerovanými do upevnenia mocenskej pozície katolíckej cirkvi. Za túto faloš v svojej duši dostal od Boha obývateľnosť sféry večného zatratenia, lebo celý svoj život Božie pravdy pred celým svetom zapieral a kázal nesenosťou svojich lživých slov svetu samé klamstvá prostredníctvom ktorých dostával mnohé duše do večného zatratenia v učení ich duší vo viere v nesprávneho Boha, do ktorého ich očiam ukazoval obraz Ježiša Krista a jeho matku Máriu, v ktorých modelné tváre ich pohľadu nakreslil tvár akože pravého Boha. Váš svet viac ako existenčnosť Boha nesie dôveru v mocenský post vami a nikdy nie mnou zvoleného pápeža, ktorého šatu dotýkať sa neustále chcete, ktorého vyrčeným slovám bez rozmýšľania dôverujete, ktorého silu svojimi mnoho miliónovými návštevami podporujete a keď na otvorený balkón svoju tvár ukáže, ihneď všetci na holú zem tvárou pokľaknete a cítite jeho veľkú pápežskú moc, v ktorej žehnanosti davu cítite akoby do vašich duší a schránok telesných vlial ozdravnú silu, čo ale je veľký klam lebo duševné jeho celé vnútro nevidíte vy ani jedna duša z vás ale ja Boh áno, v ktorého celom obsahu sa skrývalo veľmi špinavé a čierne jadro, lebo on aj napriek vonkajšiemu svetu cez sklonenú hlavu k svojemu srdcu, keď sa snažil pred vami ukazovať pokoru, bola táto cnosť v jeho duši nikdy nenavštívenou a za náhradu svoju dušu živil majetníckosťou a samoľúbosťou svojeho pápežského postu voči všetkým či biskupmi, nepoznanými kňazmi alebo davmi ktoré chodili do ďalekého Ríma za jeho dušou svojimi návštevami. V jeho duši rozkvitla záhrada tých najhorších vlastností aké charakter zlého človeka nosí, čo však dobre si on uvedomoval, no duševný svoj základ vyživoval do každého dňa pokrmom nesprávnym a škodlivým k jeho duši, za čo po svojej telesnej smrti od Boha omilostenie nedostal nakoľko milióny duší v ich nevedomosti a poslušnosti voči svojej pápežskej moci svojimi falošnými hlásaniami dostal do večného zatratenia, čo sa v Božom pohľade stáva chyba pre dušu neodpustiteľná, čo znamená že v duševnom svete za hranicami zeme dostal odmenou od Boha spravodlivý pre svoju dušu trest a to večné zatratenie, lebo mnohé duše dostal do cesty zvanej navždy duševné zblúdenie a odtrhol ich od lásky Boha svojou nesprávne hlásanou pápežskou rečou, čo nedokázala spravodlivosť vašeho sveta dokázať a vypátrať v hlásaniach falše slov vašeho pápeža, odkryla Božia spravodlivosť a odmenila túto dušu bez čo najmenšieho omylu a nespravodlivosti v tom svete, ktorý len duševné telá nosí a obsahuje domovy pre každú dušu také, ktoré si každá duša v spravodlivosti Božej zasluhuje. Charitná pre svet výpomoc tohoto pápeža bola postavená len na jeho chceniach nikdy neuskutočniteľných a falošných slovách, pretože by on sám nikdy ani jeden cent pre chudákov zo svojich bohatých sýpok nezainvestoval, veď stačilo len že prekrásne pred davmi rozprával a hladil si svoje pápežské ego hlaholom a aplauzom veriacich ľudí a keď videl skoro veriacich odpadávať od šťastia keď zazreli na balkóne jeho pápežský talár, doslova tento šťastný pocit v duši musel zhlboka predychávať aby dokázal na pápežskom balkóne tieto úcty vzdania veriacich priamosťou a silou postavených nôh ustáť bez zakývania. Bol tento pápež výberom zvolenia do svojej funkcie celý čas vedený a riadený satanom, lebo Boh bol pre jeho duševný pohľad celý jeho pápežský život veličinou neznámou a zapieranou vstavaním pohľadu všetkým veriacim za Boha tvár umučeného Krista, čo nedokázal ani v hodine svojeho telesného skonu neexistujúcou pokorou pred tvárou Boha priznať a včas oľutovať, lebo aj napriek všetkým jeho duševným chybám sa jeho duši blízkosťou telesnej smrti pravý a menu jeho nepoznaný Boh ukázal a šancu jeho duši dal oľutovať všetky svoje hriechy ale nestalo sa tak, lebo duša jeho vypestovala v svojom vnútri veľký mamon a nadbytok pýchy do ktorej ani v blízkosti svojej smrti nedokázal dať svoju ľútosť v jej odovzdanosti ani pre lásku k Bohu, za čo dostal odmenou od Boha trest pre svoju dušu spravodlivý a to sa volá večný pekelný domov z ktorého brán jeho duša oheň pálivý nikdy oslobodením neopustí, nakoľko sa jeho duša v blízkosti prichádzajúcej telesnej smrti vzoprela Božej milosti odporom neľutovať svoje všetky hriechy napáchané na zemi v svojom pápežskom menovaní. Do Božej odpovede poslal toto slovo tvojej duši odkazom samotný Tvoj Boh cez duševný príjem svojej Laury. Amen.

Pridať komentár

Kontakt