Otrava ťažkými kovmi.

27.12.2012 00:30

Otrava ťažkými kovmi.

Tento prípad je veľmi dávny a uvádzam ho preto, lebo je z môjho hľadiska zaujímavý. Bol u nás pár krát jeden pán z Trenčína, ktorému sa zakaždým v jeho probléme pomohlo ale už si nepamätám o čo konkrétne išlo. Ale toto čo následne idem písať si pamätám veľmi dobre pre výnimočnosť prípadu. Raz mi zavolal telefónom, viem že to bolo cez víkend okolo obeda. Skoro nemohol hovoriť. Priduseným hlasom žiadal o pomoc. Sťažoval sa že mu očervenel a opuchol krk, hrdlo a celá ústna dutina vrátane jazyka. Povedal že toto ďalej pokračuje a ak nedostane pomoc hrozí mu zadusenie. Nevolal pohotovosť ale mňa, lebo sa bál že ak pohotovosť nepríde rýchlo už nemusí žiť. Ja som okamžite sadla a keďže okolnosti žiadali rýchly zásah, behom pár minút som prijala pre neho prvú pomoc. Okamžite sa mu telefonicky odovzdala Božia rada, že musí si dať do úst veľké množstvo jednej koreniny, nepamätám už presne aké. Musel ju dlho žuť, sliny a šťavu z nej prehĺtať. To aj urobil. Asi po 2-3 hodinách mi telefonoval už normálnym hlasom, že opuch a červená farba z hrdla skoro úplne zmizli a môže voľne dýchať. Na to ešte dostal pre úplné odoznenie problému piť počas niekoľkých dní po lyžiciach liečivý macerát. Čo je na celej veci zaujímavé je to, že sa pýtal na príčinu tohto vzniklého problému, keďže si nebol vedomý toho že by niečo zjedol, čo by spôsobilo takúto reakciu-nebol na nič alergický. Ani ho nepoštípala včela, osa a nič podobného čo by tento stav mohlo spôsobiť. Ja som mu na to prijala od našeho láskavého Pána Boha príčinu vzniku tejto reakcie. Tá bola v tom, že sa mu v tele nahromadilo za posledné obdobie nadlimitné množstvo kadmia, čo už organizmus nevedel zniesť a takto zareagoval. Upozorňujem že som nevedela akú prácu tento človek vykonáva, ani ako mohol prísť do styku s týmto ťažkým kovom ktorý mu zahltil organizmus. Keď som mu túto skutočnosť otravy kadmiom oznámila bol veľmi prekvapený. Až potom mi povedal s úžasom, že ako malý živnostník má v meste otvorenú drobnú prevádzku kde opravuje dáždniky a hlavne brúsi nože, nožnice a iné rezné nástroje, na ktorých ostrenie používa kadmiové brúsne kotúče. Túto prácu vykonáva on sám osobne. Keďže vtedy bolo horúce leto, potil sa a prach vzniknuvší pri brúsení mu sadal na ruky a predlaktia a cez pot a teplom otvorené póry sa lepil na pokožku a prenikal do krvi. Pýtal sa ma odkiaľ to môžem vedieť, keďže o svojej práci nikdy so mnou nehovoril. Odpovedala som, že je to od Boha. On vie všetko a odhalí každučkú príčinu akéhokoľvek ochorenia aj s následnou jeho pomocou a liečebnou radou. Veď nás ľudí On sám stvoril. Boh je ten najdokonalejší „rôntgen“,diagnostik a neomylný lekár!  Zasahuje aj tam a v mojom prípade najmä tam, kde už tradičná medicína nestačí a zlyháva!