Osho.

29.01.2016 18:17

Osho.

miro | 05.04.2013
Dobrý deň pani Laura, moja otázka na nášho milovaného pána sa týka človeka známeho celému svetu pod menom Osho, duchovný mystik pochádzajúci z Indie. otázka: Čo sa stalo s týmto človekom, či žil správne a či jeho názory boli správne? Ďakujem.
 

Božia odpoveď:
Bolo jeho duševné presvedčenie nesprávne cielené do menovaných ukazovateľov jeho ústami v slovách hlásaných ostatným všetkým ľuďom, do pozornosti ktorých sa chcel výnimočnosťou všetkých svojich slov svetu ukázať oproti tým, ktorých dušiam v ich pokore, skromnosti a nenápaditosti doslova šliapol na chrbát svojim ich zatienením. Veď to čo on dokázal v ukážkach svojich preslovov hlásať títo obyčajní a nenápadní v jeho povolaní mystici takto odvážne ako on hlásal s odvahou v svoje pravdy nikdy nedokázali, čo ho v blahoslavení jeho duše mnohými duševnými priaznivcami opíjalo do nemoty nekonečnej jeho veľkosti a úspešnosti mať moc nad všetkými, čo však nedokázal dlho skrývať v mene svojom a všetci tí, čo Bohu oddane slúžili v svojich postoch jeho negatívne a mocenské skryté zmýšľanie skoro odhalili, lebo sa v ich cíteniach od Boha poslaných stával farizejom na tejto zemi z úst ktorého vychádzajú jedovaté plazy a žiadne slová poučné v ktorých napĺňaní nájsť by mohli stratené a ponorené duše do nekonečnej beznádeje svoju životnú istotu oprieť sa o ich v svojom životnom napĺňaní pravdu, keď táto duša viedla svoj skrytý cieľ do osvety svojeho pred svetom mena v zvučnosti ktorého každodenného jeho posluchu sa opíjala blaženosťou a v svojich hlásaniach akože poučných pre tento celý nevedomý svet bola jeho duša prvá šliapajúca na svoje vlastné hlásané kréda o láske a potrebe spolupatričnosti a čo pre svet váš zanechala sa nazýva faloš svojeho ctižiadostivého mena a zahášanie autority všetkých v napredovanosti do duchovnej správnej cesty, čo sa snažila postojom svojeho konania zašliapnuť všetky ich duše na tejto ich životnej a správne smerovanej duševnej ceste. Do Božích zákonov nebola duša tohoto človeka nikdy ich poslušným napĺňateľom a všetko čo hlásala a v svojej chytrosti povyťahovala von ako Božie múdre kréda a pravdy hlásala s prázdnym srdcom do ich precítenia. Čo jej duševným záujmom sa nieslo sláva jeho nepoznaného mena čo sa mu aj podarilo zviditeľniť svoje hlásania pred svetom ale čo vo svojom vnútri vašim dušiam zatajil v Božom poslednom súde jeho duše pochopil, že pred Bohom nič neskryl a bol Bohom právom a spravodlivo potrestaný do záškodníckej jeho duševnej úlohy na zemi, čo následne už aj odčiňuje v takej pridelenej Bohom k jeho duši domovskej sfére, v ktorej necíti ani tej najmenšej úcty pred dušami ostatnými do ktorých záujmu sa ani jednej duševný pohľad s jeho blízkosťou nestretá pochopenosťou a ľútosťou nad tou skutočnosťou, že tá sféra ktorú obýva jeho duša je veľká ako vaša celá zemeguľa no ani jeden duševný jej člen nejaví o neho ani najmenší záujem, čo pociťuje bolestnou tak preveľkou clivotou a samotou, že pochopil čo zlé na vašej zemi v oslavovaní ostatných svojimi hlásanými podvodnými krédami porobil, čo aj dušou svojou úprimne ľutuje a čaká trpezlivo a pokorne čo sa tu aj naučil v svojej duševnej potupe na druhej strane na Božie omilostenie. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.