Odpustenie.

12.03.2017 00:00

Odpustenie.

Gabika | 12.03.2017
Dobrý deň pani Laura, ja by som sa chcela poďakovať pánu Bohu za to ako mi dnes ráno pomohol prísť na to čo mam spraviť. Hneď ráno ako som sa zobudila, som začala myslieť na to, že sa nemôžem mať rada pokiaľ si sama neodpustím, že keď mi Boh odpustil, musím si aj ja odpustiť. Keď som si zapla internet, hneď ako prvé som zbadala článok o odpustení. Ďakujem Bože, že mi tak pomáhaš, aj keď si to veľa krát nezaslúžim, ďakujem ti, že si mi už toľkokrát odpustil, pomôž mi prosím, aby som si aj ja dokázala odpustiť a aby som aj ja všetkým odpustila. Milujem ŤA nadovšetko na svete. Tvoje dieťa Gabika
Ďakujem Vám pani Laurika za všetko, ste úžasná žena, mám vás moc rada

Zákon odpustenia je duchovným „zákonom“ ak čelíme zdravotným problémom, potom naším problémom je často odpustenie. Ak sa chceme vyliečiť, musíme druhým odpustiť. Bez odpustenia nemôžeme očakávať, že naše uzdravenie bude permanentného rázu.
Je prekvapujúce, koľko ľudí sa snaží uzdraviť, bez toho že by sa predtým snažili zbaviť emócií, ktoré ich chorobu spôsobili. Zdravie nemôže prebývať v tele, ktoré je plné jedov vytvorených neschopnosťou odpúšťať.

 

Nenávisť môže spôsobiť rakovinu
Jedna pani povedala svojej priateľke: „Nerozumiem tomu. Mám milú susedku, ktorá umiera na rakovinu. Pripadá mi to tak neférové, pretože je to jedna z najláskavejších žien, aké poznám.“ Priateľka jej odpovedala: „Môže ti pripadať láskavá a milá, ale ak umiera na rakovinu, potom je pravdepodobné, že bunky jej tela ničia nejaké staré negatívne emócie. Asi niekoho nenávidí.“ Keď pani namietla: „Nie, to nie je možné,“ bolo jej doporučené: „Hľadajte ďalej a zistíte, že v jej živote je niekto, komu by mala odpustiť. Každý, kto má nejaký zdravotný problém, by mal niekomu odpustiť.“ Neskôr sa táto vec vysvetlila. Tá pani prehlásila: „Mala si pravdu. Zhodou okolností som sa dozvedela, že táto susedka má príbuzného, ktorého veľmi nenávidí. Tridsať rokov už spolu nehovorili.“
Rakovina často vypovedá o pocitoch nepriateľstva či horkosti. Aj keď nám dotyčný jedinec môže pripadať ako kľudný a láskavý, jeho vnútorný život je poznamenaný negatívnymi emóciami a kritickými postojmi. Odpustenie rozpúšťa negatívne emócie a spomienky. Pokiaľ k duševnej očiste nedôjde, takéto nechcené pocity nám bránia v uzdravení sa. Napriek všetkému pokroku na poli medicíny, žiadna tabletka nie je schopná urobiť to, čo by mal urobiť chorí, tj. odpustiť.

 

Na odpustení nie je nič nepríjemné
Medzi najväčších liečiteľov všetkých dôb patrili Kahunovia z Havaja, ktorí boli prostredníctvom svojich jasnovidných schopností a ďalších neštandardných techník schopní chodiť po rozžhavenom drevenom uhlí, predpovedať budúcnosť, meniť počasie a zázračným spôsobom liečiť chorých.
Max Freedom Long strávil dlhé roky skúmaním ich tajomstiev, o ktorých píše vo svojej fascinujúcej knihe „Tajomná veda ukrytá za zázrakmi“. Zistil, že poznajú liečebné princípy doporučované modernou psychológiou. Kahunovia si boli napríklad vedomí skutočnosti, že odstránenie pocitov viny (čo popisovali ako „čosi, čo človeka vo vnútri hlodá“) je jedným z prvých zákonov liečenia. Tento stav dosahovali prostredníctvom „obradu odpustenia“, ktorý sa ukázal ako veľmi účinný rituál prispievajúci k vyliečeniu.
Na akte odpustenia nie je nič nepríjemného či zahanbujúceho. Váš „obrad odpustenia“ môže byť jednoduchý. Odpustiť druhému neznamená, že sa musíte pred tými, ktorý vám nejakým spôsobom ublížili, ukláňať. Znamená to ale, že by ste sa mali vzdať pocitov, ktoré nie sú namieste. Vo väčšine pripadov nie je nutný fyzický kontakt s tými, ktorým si prajete odpustiť. Ak sa tak stane, potom to bude súčasťou liečebného procesu. Ak zmeníme svoje postoje voči druhým, podvedome zmenia svoje postoje voči vám.
Podnikateľ sa začal snažiť niekoľkým svojim spolupracovníkom odpustiť, pretože s nimi nevychádzal príliš dobre. Negatívnym spôsobom to ovplyvňovalo jeho zdravie. Po istej dobe sa stala zujímavá vec: títo ľudia sa ku nemu začali chovať ako ku svojmu priateľovi, než ako ku svojmu starému nepriateľovi. Uvedomil si, že aj oni mu podvedome odpustili a jeho zdravie sa zlepšilo.

 

Ako odpúšťať
Existuje veľmi jednoduchý spôsob, ako odpustiť. Každý deň povedzte a premýšľajte o týchto slovách: „Tým, ktorí mi nejakým spôsobom ublížili, odpúšťam.“ Niekedy je nutné byť vytrvalý a dôsledný. Prvé slová odpustenia nemusia zmeniť naše postoje a priniesť kľud, ktorý hľadáme, aj keď môže dôjsť k istému zlepšeniu. Tieto negatívne pocity nevznikli behom jedného dňa a jeden deň nestačí na to, aby sme sa ich zbavili.
Frustrovaná, obézna, rozvedená žena sa dozvedela o liečivej moci odpustenia a došla k záveru, že je to liek na kopu jej problémov. Rozhodla sa, že odpustí. O týždeň neskôr s nadšením povedala svojej priateľke: „Každému som odpustila!“ Avšak niekoľko týždňov potom, čo liečivá sila odpustenia začala prinášať prvé výsledky, si svojej priateľke posťažovala: „Nevedela som , že som nenávidela toľkých ľudí.“ V snahe prekonať svoje zdravotné problémy táto žena v domácnosti pravideľne opakovala slová odpustenia: „Odpúšťam všetkým, ktorí potrebujú moje odpustenie. Ja aj oni sme slobodní.“ Tej noci mala sen, v ktorom si spomenula na svoje silné pocity nenávisti voči jednej príbuznej, ktorú naposledy videla pred dvadsiatimi rokmi. Zvolala: „To nie je pravda. Nič proti tebe nemám. Odpúšťam ti.“ Keď hovorila tieto slová, prebudila sa a uvedomila si, že došlo k aktu odpustenia. Napriek tomu, že si tejto nenávisti nebola vedomá, ani si ju nepamätala, keď sa snažila všetkým odpustiť, jej podvedomie si na ňu spomenulo, aby tento vzťah mohol byť vyliečený.
Nemusíte si byť vedomí toho, komu by ste mali odpustiť. Ako je vidieť, nie je to nutné, často krát je nám to odhalené našou snahou odpustiť. Jedinou požiadavkou je, aby sme boli ochotní opakovať slová odpustenia a tie sa potom postarajú o zbytok.
Skutočné odpustenie nie je záležitosťou jedného dňa. Vyžaduje to čas a vytrvalosť, pretože ku zmene musí prísť aj na úrovni nášho podvedomia.
O liečebnej sile odpustenia sa dozvedela aj ďalšia žena v domácnosti a začala túto silu využívať v nádeji, že sa jej zdravotný stav zlepší. Rok každý deň opakovala tieto slová: „Všetkým odpúšťam, dovolím Bohu, aby vyliečil moju myseľ, moje telo a dal v mojom živote všetko čo treba do poriadku.“ Keď jej dlhodobé zdravotné problémy postupne zmizli, jej lekár prehlásil, že je to zázrak. Povedala, že je to zázrak odpustenia. Na konci toho roku sa stal ešte jeden zázrak – zdedila značný majetok od jedného z tých, ktorým odpustila.

 

Milionarové tajomstvo zdravia
Pocity závisti, odsudzovanie, hnev, túžba odplatiť zlo či niekoho poškodiť sú veci, ktoré sú zhubné pre vašu dušu a vaše zdravie. Musíme odpustiť rany minulosti, nie pre dobro druhých, ale pre naše vlastné dobro. Milionár na dôchodku, ktorý nedávno oslávil sedemdesiatku, sa so mnou podelil o svoje tajomstvo neuveriteľnej vitality, úspechu v podnikaní a osobného šťastia, ktorého súčasťou bola aj jeho mladšia nevesta:
„Niekoľkokrát do týždňa hrám s niekoľkými mojimi priateľmi golf. Nie sú to rovnocenný súperi, pretože počas desiatich rokov sa ich zdravotný stav podstatne zhoršil. Dôvod ich problémov je takýto: neustále sa pozerajú do minulosti, hovoria o problémoch, ktoré mali ako podnikatelia pred mnohými rokmi, a o ľuďoch, ktorý im ublížili. Neustále druhých kritizujú a nachádzajú na nich chyby. Tieto ich postoje zničili ich zdravie, aj ich schopnosť hrať golf.Už pred mnohými rokmi som objavil, že musím neustále odpúšťať, ak chcem zostať zdravý a šťastný. Odpustenie je jednoduchšie, než si väčšina ľudí myslí, hlavne ak sa to stane našim zvykom. Všetko čo teraz mám, čo sa týka zdravia a osobnej spokojnosti, dlžím svojej schopnosti odpúšťať rany minulosti.

 

Odpustenie odstránilo nádor
Nenávisť akéhokoľvek druhu poškodzuje dušu a je príičinou telesných problémov. Nemôže dôjsť k úplnému vyliečeniu, ak nezmeníme svoje postoje a neodpustíme.
Žena vo svojom prsníku objavila nádor. Namiesto toho, aby sa poddala pocitom zúfalstva a zmätku, rozhodla sa, že situáciu v ktorej sa ocitla, analyzuje a že požiada vyššie sily o pomoc. Uvedomila si, že jej neutešený telesný stav vypovedá o neutešenej mysli. Modlila sa:
„Otče, akých pocitov nenávisti, závisti a odsudzovania by som sa mala vyvarovať? Komu by som mala odpustiť?“
Vzhľadom k tomu, že odpoveď neprišla hneď, svoje modlitby každý deň opakovala: „Akých postojov by som sa mala zbaviť, aby mi bolo odpustené?“ Jedného dňa si uvedomila, že premýšľa o svojom manželovi a žene, s ktorou mal pred niekoľkými rokmi vzťah. V tej dobe k tejto záležitosti zaujala zhovievavý posotj a s postupom času stratila pre ňu význam. Ona aj jej manžel boli spoli teraz šťastní, ale teraz si uvedomila, že tej žene úplne neodpustila. „Druhej žene“ vyslala tieto myšlienky: „Odpúšťam ti. Je to navždy preč.“ Svojmu manželovi v duchu povedala: „Odpúšťam ti. Si verný, láskavý manžel a máme úžasné manželstvo. Z tohto zväzku môže vzísť len dobro.“ Tieto slová potom opakovala počas svojich každodenných modlitieb počas niekoľkých týždňov. Jedného dňa zistila, že nádor zmizol; nevedela kedy sa to stalo.

 

Zväzujúca moc nenávisti
Ak niekoho nenávidíte, potom ste ku nemu pripútaný citovým putom, ktoré je silnejšie ako oceľ. Jediným spôsobom, ako sa dá toto puto zničiť, je odpustenie.
Počas automobilovej nehody bola vážne zranená zdravotná sestra. Keď sa uzdravila, vrátila sa do práce. Muž, ktorý bol za nehodu zodpovedný, bol opakovane opitý prijímaný do nemocnice, kde pracovala. Nenávidela ho a odmietla sa o neho starať. Jej nadriadení ju uistil, že v tomto prípade nebude zverený do jej starostlivosti. Jednej noci nebol na jej oddelení dostatok ošetrujúceho personálu a keď sa na dispečingu rozsvietilo svetlo izby, kde bol onen muž hospitalizovaný, bola jedinou sestrou, ktorá mu mohla pomôcť. Vzhľadom k tomu, že jej nič iného nezostávalo, priniesla mu potrebné lieky. Keď vstúpila do izby spoznal ju a začal hovoriť o nehode. Povedal jej, že mal obavy o jej finančnú situáciu, pretože vie, že je vdova s niekoľkými deťmi. Keď onej noci spolu hovorili, požiadal ju o odpustenie a ona mu vyhovela. V jej duši zavládol pokoj. Udivujúcou vecou je, že krátko potom bol onen muž z nemocnice prepustený a už sa do nej nikdy nevrátil. Je zrejmé, že si prial, aby mu odpustila, a keď sa tak stalo, zmizol z jej života.

 

Nenávisť priťahuje to, čo si neprajeme
Podnikateľka sa presvedčila o moci nenávisti priťahovať k nám situácie, ktorým by sme sa najradšej vyhli. Jej milenec zomrel, a napriek tomu že sa poznali desať rokov, na smrteľnej posteli bol stále ženatý. Jeho nečakaná smrť v nej prebudila nenávisť voči jeho mnaželke, pretože zdedila celý jeho majetok. Ako nenávisť tejto podnikateľky rástla, prehlbovali sa aj jej problémy. Začala svoje telo ničiť pitím a drogami. Napriek tomu, že sa nachádzala vo veľmi zlej duševnej kondícií, bola nútená nastúpiť do zamestnania, aby bola schopná splácať svoje narastajúce dlhy. Začala pracovať ako predavačka. Iróniou je, že manželka jej bývalého milenca začala v tomto obchode nakupovať a obzvlášť ju priťahovalo oddelenie, kde bývalá podnikateľka pracovala. Vdova o jej spojení s jej manželom nemala najmenšie tušenie a neuvedomovala si, aké pocity jej prítomnosť v onej žene vyvoláva. Táto predavačka sa v duchu pýtala: „Prečo to stretlo práve mňa? Ako keby toho už nebolo dosť.“ Potom si uvedomila iróniu nenávisti a jej neuveriteľnú moc priťahovať to, čo si prajeme najmenej. Potom, čo denne opakovala slová odpustenia, sa táto bohatá vdova z jej života vytratila. Keď po istej dobe svoju myseľ celkom očistila od pocitov nenávisti, začala žiť celkom normálny život a neskôr sa šťastne vydala.

 

Formula odpustenia
Tým, ktorých máme tendenciu nenávidieť, či ich kritizovať, odpustíme ľahšie, ak si uvedomíme následujúcu vec: sú to božie deti, ktorí dočasne zišli z cesty. Ak vstúpili do vášho života, je to preto, ž podvedome od vás očakávajú, že im pomôžete nájsť cestu, z ktorej zišli.
Dajte im to najlepšie, čo im nôžete ponúknuť, a nebudú vám znepríjemňovať život.
O pravdivosti týchto myšlienok sa presvedčila zdravotná sestra. Bol vydatá za muža, ktorý bol už raz ženatý. Keď sa jeho bývalá manželka dozvedela, žesa znovu oženil, začala ho ohovárať. Jedného dňa vážne ochorela a bola hospitalizovaná v nemocnici, kde pracovala manželka jej bývalého manžela. Tejto zdravotnej sestre bolo jej nadriadenými oznámené: „Je tu prvá manželka vášho manžela. Nemusíte sa o ňu starať.“ Zdravotná sestra odpovedala: „Radšej by som sa o ňu nestarala, ale ak to bude nutné, neodmietnem.“ Jedného dňa sa jej táto možnosť naskytla. Keď videla, v akom zúfalom stave sa bývalá manželka jej manžela nachádza, uvedomila si, akú cenu táto žena za svoje predchádzajúce kritické postoje platí. V duchu si povedala: „Pane, zmiluj sa nad ňou, pretože vie, čo urobila.“ Keď sa táto pacientka vyliečila, nikdy ju už zdravotnú sestru neohovárala.
Ak odpustíme druhým, potom tento náš akt má vplyv na druhých a skôr či neskôr oni odpustia nám.
Mnohokrát sa ľudia zriekajú svojej zodpovednosti odpustiť: „To nie je môj problém. Nemám, čo odpustiť.“ Ak máme však nejaký problém, je zrejmé, že je tu niečo, čo by sme mali odpustiť. Každý, kto čelí nejakým problémom, má potrebu odpustiť. Každý, kto sa nachádza v nepríjemnej situácií musí odpustiť. Kedykoľvek máme čo dočinenia s bolesťou, nedostatkom toho či onoho, nepríjemnosťami akéhokoľvek druhu, jen nutné, aby sme odpustili. Jedno príslovie znie: „Ten, ktorý nie je schopný odpustiť, ničí most, cez ktorý musí prejsť.“ Ak sa nemení naša situácia k lepšiemu, je načase, aby sme odpustili. Často sa daný stav nemení do tej doby, než daný človek druhým odpustí.
Mladý pár sa dlho snažil adoptovať dieťa. Boli to mladí, šťastní a inteligentní ľudia; napriek tomu im príslušné agentúry neboli schopné pomôcť. Jedného dňa sa manželka dozvedela, že ak je nám odopierané nejaké dobro, potom to vypovedá o tom, že by sme mali odpustiť. Keď si denne v duchu opakovala: „Odpúšťam každému, kto potrebuje moje odpustenie,“ spomenula si na staré pocity závisti, nepriateľstva, nepríjemné zážitky. Každému človeku vyslala slová: „ Odpúšťam ti.“ V jej mysli zavládol pokoj.
Neskôr sa dozvedela o novej agentúre. Kontaktovala ju a výsledkom bola adopcia roztomilého dieťatka. Odpustenie je schopné z cesty odstrániť všetko, čo nám bráni v prístupe k dobrým veciam. Táto „matka“ to potvrdila.

 

Keď sa opakuje stále jeden problém
Často sa jeden problém opakuje do tej doby, než odpustíme. Ďalšia žena v domácnosti čelila problému, ktorého pôvod sa snažila pochopiť. Jej predchádzajúce manželstvo skončilo úradným úmrtím jej mladého manžela. Behom druhého manželstva, ktoré nasledovalo, si čoskoro uvedomila, že čelí rovnakým problémom ako vo svojom prvom manželstve ak keď žila v inom meste a s inými ľuďmi.
Jej hlavným problémom bola jej svokra, ktorá nebola ochotná ju prijať; neustále zasahovala do chodu jej domácnosti a snažila sa jej manžela ovládať. Jedného dňa sa táto žena začala modliť: „Otče, čo je príčinou tejto situácie?“ Na myseľ jej prišla myšlienka: „Mala si problémy so svojou prvou svokrou. Aj ona sa snažila vraziť klín medzi teba a tvojho manžela. Nikdy si jej neodpustila. To je dôvod, prečo čelíš opäť tomu istému problému.“
Uľavilo sa jej, že na svoje problémy našla odpoveď a denne vysielala svojej prvej svokre tieto slová: „Odpúšťam ti. Všetko, čo medzi nami stále je, je preč.“ Rovnaké slová adresovala aj svojej terajšej svokre. Jej situácia sa potom začala postupne zlepšovať.
Jeden duchovný prehlásil, že keby Ježiš na kríži nepovedal: „Otče, odpusti im, lebo nevedia čo činia,“ nedošlo by k Jeho vzkrieseniu. Ten, ktorý odpustí, získava nad danou situáciou kontrolu. Situácia sa začne meniť. Odpustenie je magnetická sila priťahujúca k sebe dobro.

 

Účinný liek
Odpúšťať musíme nie len druhým, ale aj sami sebe. Sebeodsudzovanie vedie k nechceným zmenám týkajúcich sa zdravia, aj našich financií. Niekedy máme pocit, že nám život nedoprial to, na čo máme právo, ale dal nám nešťastné detstvo, úmrtie rodiča či nedostatok vecí materiálneho rázu. Niekedy viníme za svoje problémy Boha namiesto toho, aby sme si uvedomili, že za svoje problémy si môžeme sami.
Kansaský podnikateľ Charles Fillmore popísal liek, ktorému vďačí za svoje uzdravenie, následovne:
„Každému z nás sa ponúka následovný liek na každú chorobu: Vyhraďte si každú noc polhodinu na to, aby ste odpustili každému, ku komu cítite antipatie. Ak sa bojíte nejakého zvieraťa, vyšlite mu pocity lásky. Ak ste niekoho obvinili z toho či onoho, ak ste o niekom nehovorili dobre, ak ste niekoho kritizovali, v duchu ho požiadajte o odpustenie. Ak s niekým nevychádzate, urobte všetko pre to, aby ste tento vzťah zlepšili. Uvedomte si, že všetci ľudia sú v podstate dušami, a vyšlite im svoju lásku. Žiadnu noc nezaspávajte s pocitom, že máte nejakého nepriateľa. V duchu niekoľkokrát opakujte:
„Odpúšťam každému, kto potrebuje moje odpustenie. Boh je láska a bolo mi odpustené. Božia láska je schopná vyriešiť všetky moje problémy. S vedomím tejto skutočnosti sa nemusím ničoho obávať.“
Ako už bolo povedané, naše slová môžu spôsobiť, že nám druhí odpustia. Žena v domácnosti mala pod každou pažou nádor. Mala strach navštíviť svojho lekára, uvedomujúc si, že by jej mohli oznámiť nevyliečiteľnú diagnózu. To tej doby, než sa dozvedela o liečivej moci odpustenia, mal pocit, že jej modlitby nie sú vypočuté. K ničomu dramatickému, čo sa jej zdravotného stavu týka, nedošlo ani potom, čo druhým každý večer odpustila. Ku zmene došlo až potom, ako v duchu druhých požiadala, aby je odpustili. Nádory sa začali postupne zmenšovať až nakoniec celkom zmizli.
Ak chcete, aby vám druhí odpustili, použite tieto slová: „Odpustili mi všetci tí, ktorí majú potrebu, aby mi odpustili.“ Môžete si byť istý tým, že: Odpustenie lieči všetky choroby. Odpustenie robí slabých silnými. Odpustenie mení zbabelcov na odvážnych mužov a ženy. Odpustenie nás činí múdrymi. Vďaka odpusteniu sa smutní ľudia stávajú šťastnými. Odpustenie je schopné odstrániť čokoľvek, čo stojí medzi vami a vašim dobrom.
Catherine Ponderová

 

Komentáre:

 1. Zuzana | 10.08.2019
  Ďakujem za pekný článok. Je to pripomenutie na nezaplatenie. Túto Božiu stránku navštevujem 5 rokov a v minulosti som čítala o odpustení. Bolo to obdobie kedy som bola nahnevaná na 4 tety (sestry) ktoré si zo mňa takpovediac spravili srandu. Mala som zdediť dom po dedkovi , za prvé my ho on sam chcel prepisať a za druhé dochovali sme babku aj jeho takže som sa napočúvala od nich samotných, že kto iný by mal mať ich rodičovský dom ak nie ja. Dom prepísali na môjho Otca akože je môj , no pozemok pod domom si rozdelili medzi seba. Keď som sa pýtala, čo s pozemkom , že ho kúpim , aby som sa nala ako do domu dostať , povedali, že však aj oni niečo musia zdediť a chcu si tam postaviť chatky. Tak som povedala , že načo mi je dom bez pozemku , predsa nebudem doňho lietať . Oco prepísal dom na krstnú a hneď si ho začal prerábať bratranec a hneď mu ďalšie dve dali pozemok. To ma dostalo.... Bola som nahnevaná , ranená a stále som premýšlala prečo? Stále som hovorila , že sa im to raz vráti. A vrátilo sa . Začali byť chorľavé a hlavne krstná. A ja stále nepokojná , každú noc som preplakala ( netrápil ma dom , ale ten postoj mojích tiet a hlavne krstnej, ktorá mi bola skoro viac ako mama, vždy som jej všetko hovorila, potom som sa cítila využito, podcenene , že som menej ako iný a trápilo ma, že som svojej vlastnej mame nevešala všetko na krk ako jej) to ma ubíjalo a nemohla som spávať dlhé 3-4 roky. Potom som sa na stránke dočítala o odpustení a odpustila som im a vrátilo sa mi to pokojným spánkom. Pomohla som odpustením asi najviac sama sebe. Videla som , že aj v zdravotnom stave krstnej nastali zmeny k lepšiemu. Veľmi som prosila Otecka, aby mi môj hnev odpustil aj všetko čo s ním bolo spôsobené. Momentálne komunikujem s tetami ako predtým no už sa nezdôverujem s osobnými vecami. Držím menší odstup, ale nehnevám sa. Je to naozaj veľmi dôležité odpustiť, hlavne preto, že tým pomôžeme sami sebe. A hlavne je dôležité prosiť o odpustenie každý deň, na čo som ja pozabudla, preto ďakujem za tento príspevok. Pretože každodenným opakovaním odpustenia nám naše podvedomie ukáže kde je probléma a s kým. Aj keď si to my nepamätame, podvedomie nàm pripomenie.
  To je na tom to zázračné....

 2. Margita | 07.08.2019
  Ďakujem Gabika,za tento silný odkaz.Ďakujem Bohu za pani Lauru a ďakujem Pani Laure za Božiu stránku, tu nám dáva liečivá na naše telá a dušu.
  Pane Bože ďakujem za všetko a prosím o odpustenie
  Pani Laura pozdravujem Vás a ďakujem za Vašu ochotu a obetavosť.

 3. daniela | 06.08.2019
  Ano...silny odkaz Gabika, dakujeme: už viem, že to nebola náhoda ked som si nedávno uložila túto piesen medzi oblúbené...už viem...

  www.youtube.com/watch?v=5f51zPwDjYk&feature=share

 4. renáta reaguje:
  Ďakujeme, Gabika, za tento príspevok, je to naozaj silný odkaz pre každého z nás. Všetci by sme sa mali zamyslieť nad svojim životom a čistiť odpúšťaním svoju dušu. Aj Pán Boh nás učí odpúšťať a prosiť o odpustenie a On vie, že je to pre nás dôležité. Pozdravujem pani Lauru a ďakujem jej za obetavú službu pre nás všetkých.