ODPOVEĎ PO 40 ROKOCH.

20.11.2016 15:40

ODPOVEĎ PO 40 ROKOCH.

Margita|20.11.16  

Pozdravujem ŤA BOH môj, ďakujem Ti za všetko čo si pre mňa, moju rodinu a podnikanie urobil, nebolo toho málo, Vám pani Laura za Vašu obetavosť, lásku a všetko čo pre nás robíte.

Každý deň si pozriem Božiu stránku, prečítam príspevky, poučím sa z nich, poteším sa, ale mnoho krát som smutná aj sa hnevám, aký je Slovenský národ – bez vlastného názoru na existenciu BOHA, ako povie väčšina tak to je pravda , či je to dobré alebo zle, lebo tak to niekto – cirkev, farár, väčšina povedala.

Keď som ešte chodila do kostola pri nadchádzajúcich sviatkoch vždy v kostole po omši kňazi prosili ženy, aby prišli upratovať kostol. Môj otec nikdy moju mamu nepustil a nedovolil ani mne túto pomoc vykonať. Ja som sa ho pýtala prečo a môj otec mi povedal nepôjdeš a hotovo. Nechcel chodiť na spovede, nerád dával do „zvonca“ a keď sa mama modlila ružence tak to komentoval „ zas šuštíš“? Nemal rád farárov a patrične okomentoval, aj „spoplatnené“svatby, krsty, ofery a pohreby. Môj otec už teraz zomrelý chodil každú nedeľu a na sviatky do kostola, ale vždy keď sme prišli z kostola vznikla doma zvada, krik a bola nespokojnosť. Vždy som sa čudovala prečo to tak je. ODPOVEĎ som dostala po 40 ROKOCH cez BOŽIU STRÁNKU, kde som sa dozvedela odpoveď na PREČO spred 40 rokov, že aj satan a temné sily existujú, a veľmi nás vedia ovplyvniť, to čo mi môj otec nechcel povedať a to na čo som v kostole za celý svoj život odpoveď nedostala. Preto ak môžem odporučiť momentálne neveriacim slušným čitateľom, venujte pozornosť, čas, nepremeškajte príležitosť a prečítajte si BOŽIU stránku celú- zodpovedne a dostanete odpovede na všetko čo je karma, ako máme žiť, pracovať, myslieť, milovať, oddychovať, modliť sa, liečiť si choroby, spolunažívať, spytovať si svedomie a tak ľutovať svoje zlé skutky, prosiť o odpustenie a o  pomoc nášho JEDINÉHO BOHA, aby náš svet mohol, pokračovať ďalej , aby sme NÁŠHO JEDINÉHO VŠEMOHÚCEHO STVORITEĽA PÁNA BOHA už nehnevali. Ja teraz viem, že je to veeeeľmi DOLEŽITÉ pre každého človeka lebo  čas je drahý a krátky. LEBO ZA CHYBY V ŽIVOTE SA „PLATÍ“ -nie nadarmo sa hovorí Božie mlyny melú pomaly ale isto.

 

Bez BOŽEJ POMOCI sa veľmi ťažko žije, preto denne prosím Pána BOHA o pomoc zvládnuť každý deň.

PANE BOŽE ešte raz ďakujem za všetku pomoc, prosím o pomoc zvládnuť cviky a liečby, ktoré si mi poslal, prosím o odpustenie za schybenia.

Vám pani Laura a Vladimír za obetavosť, Váš čas, vážim si Vás a mám Vás rada.

S láskou, vďakou a pokorou Margita