Odkaz z druhej strany.

02.05.2020 05:26

Odkaz z druhej strany.

27.05.2016  

Vnuk sa pýta pána Boha na svojho mŕtveho deda, kde skončila jeho duša po telesnej smrti.

Objednal som sa k pani Laure, aby som sa dozvedel pravdu o svojom mŕtvom dedovi, ktorý zomrel nedávno na silvestra. na jeseň dostal nečakane náhle rakovinu a do 3mesiacov bolo "po všetkom". Malo to rýchly spád ako to už pri rakovine niekedy býva, posledné 3mesiace preležal iba v bolestiach v posteli. V okamihu keď zomrel, vyšla mu z očí slza. Počas života sa javil ako dobrák, rád rozdával všetko čo mohol. Jedine čo bolo zlé že bol "frfloš" a často nadával, hlavne posledné roky. Dalo by sa povedať že nadával na všetko čo sa pohlo. Ale ľudia naokolo aj rodina sme si mysleli že je to aj napriek tomu veľký dobrák. Ale ako mi Boh odhalil, nebol to dobrák, čo si občas zanadával. Skôr opačne, bol to zlý nadávajúci človek čo bol občas dobrý. A to si vždy treba uvedomiť keď sa niekto javí na oko ako dobrák, treba si dať pozor, lebo neviete aký v skutočnosti je...


Otče Bože ak chceš odovzdať odpoveď pre vnuka tohoto človeka, kde sa nachádza duša tohoto zomrelého. Či v dobrej alebo zlej sfére. Ďakujem za odpoveď.

Božia odpoveď:
Táto duša zomrelého človeka celý svoj pozemský život žila nevierou v existenčnosť Boha, za čo obýva sféru svojeho domova ďaleko vzdialená svojou blízkosťou od láskavej Božej náruče v spoločenstve duševných bytostí, ktoré počas svojeho žitia na zemi v existenčnosť Boha nedôverovali, no zároveň duša jeho zapríčinila svojim vysloveným zlým kliatobným slovom duševné utrpenie mnohým nešťastným ľuďom, ktorých v svojom žití zlým želaním okoval slovom kliatobným, čoho dôsledkom túto ťarchu svojich zlých slov naviazal Božou spravodlivosťou späť na svoje duševné telo ešte počas žitia na zemi, čoho dôsledkom aj skonal v smrteľnom ochorení viažúc svojim duševným telom všetky svoje kliatby do vnútra svojej duše a po svojej telesnej smrti do nekonečna nekonečného bude jeho duša všetku bolesť ktorú spôsobil druhým svojou zlobou preciťovať večný čas bez omilostenia Boha, čo duša jeho v okamihu bližiacej sa prichádzajúcej smrti pochopila a ucítila spravodlivý verdikt Boha za všetky napáchané hriechy počas svojeho života bez možného ich Božieho odpustenia a omilostenia, čo ukázalo ronenosť jeho duševného plaču viditeľnosťou slznej kvapky na jeho tvári, nakoľko Boh jeho duši dostatočne dlhý čas životný požehnal, aby svoje hriechy dokázal včas oľutovať a napraviť, čo zlé v živote svojom vykonal, no on v neviere v Boha a život po smrti, ktorý podľa jeho zmýšľania neexistoval, tak neučinil a preto jeho duša žije v zatratení bez blízkosti Boha. Do láskavej Bohom odoslanej tejto Božej odpovede bolo toto Božie jej odkázané slovo Laurinou dušou do prijatého písma tohoto duševného výkladu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.

 

Komentáre:

  1. Simona | 27.05.16 

    Pri čítaní týchto odkazov myslím stále na svojho dedka, ktorý zomrel pred 1,5rokom..tak rada by som mu odkázala že ho veľmi lúbim a že nám chýba jeho úsmev. Drahý Bože dúfam, že mi jedného dňa odpustíš moje chyby a že možno moj odkaz odovzdáš..
    Zatial len odkazujem tebe Bože že ťa velmi milujem.

  2. Tomáš | 28.05.16

    Tento odkaz od pána BOH-a, beriem ako varovný prst aj pre mňa, ak by som niekedy v budúcnosti mienil zabudnúť na pána BOH-a, čo by ma čakalo. A musím povedať, že sa veľmi pána BOH-a obávam a myslím, že je to tak správne. Pretože neviem si predstaviť horšie tresty ako sú tie Božie a večné. Ako sa hovorí, všetko raz skončí no u Božieho hnevu to platiť vôbec nemusí. Dúfam, že bezverci a vôbec všetci ľudia, čo neveria v BOH-a jediného sa tiež začnú obávať, pretože tých ľudí je toľko veľa, čo narátam len vôkol seba, že nie je naozaj dôvod pre Pána BOH-a, aby tu naďalej na zemi pestoval takú nevďačnú príživnícku "čriedu" ľudstva. Ja naozaj chcem ešte dlho žiť a nie je mi vôbec jedno, keď pán BOH nám pohrozuje a nás upozorňuje, vždy nás upozorňoval. A podľa starého zákona môžem usúdiť, že keď ľuďom nebolo rady, tak BOH nás dal rýchlo a nekompromisne do poriadku. A ostával len plač, potom si už každý vedel spomenúť kto je BOH. Naozaj je to obrovská škoda, že ľudia tak rýchlo zabúdajú a BOH musí zasahovať aby to napravil, lebo som istý, že ak by nezasiahol a nechal úplný "voľnobeh" boli by tu samí "vyvrheľovia pekla".