Odkaz od Pána Boha pre duševný náš svet.

06.02.2020 11:48

Od Boha prijatý odkaz pre tých duše všetkých, do hĺbky ktorých nebola láska k Jeho všemocnej existencii pochovaná ku dnu racionálneho myslenia a dokážu do každého dňa milovať toho láskavého Boha, ktorého v presvedčeniach tento pozemský svet opomína vo velehlasnosti Jeho Božieho mena.

Bude celý tento váš pozemský svet dobou nie dlhou zastavený v svojej existenčnosti, ak duše prebývajúce v ňom nezačnú považovať jediného Boha za svojeho kráľa, ale neustále sa budú v svojich vedeckých poznaniach nad všemoc Boha vyzdvihovať v dokázateľnosti svojich vybádaných múdrostí, keď nezačnú do pokľaku pred láskavým a dobrotivým Bohom svoje duše v úcte a velebení Božieho všemocného mena obracať, až vtedy, keď čas tento príde, zachránený môže byť celý tento váš svet Božím vypovedaným slovom do svojej záchrany. Do láskavej Bohom odoslanej tejto Božej odpovede bolo toto Božie jej odkázané slovo Laurinou dušou do prijatého písma tohoto duševného výkladu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.