Od láskavého Boha odoslaná Božia ochrana do mojeho tela od získanosti ničivého ochorenia nazvaného korona vírusová záhuba.

30.08.2020 14:04

Milí návštevníci tejto stránky tvorenej Božími radami, poučeniami, modlitbami a rôznymi liečivými receptúrami, rozhodla som sa s láskou k Vám prijať od Pána Boha pre Vaše duše túto ochrannú modlitbu, aby ste s Božou pomocou nikdy neochoreli na koronavírus. Slová tejto modlitby mi do vnútorného počutia diktoval samotný Pán Boh láskavý slovko po slovku a som nesmierne šťastná, že som toto pre Vás urobila aby sa nikomu z Vás nič zlé nestalo čo sa týka tohoto korona ochorenia. Vedzte tomu, že sila tejto Božej modlitby je postavená nad všetky preventívne liečby v užívaní veľkého množstva vitamínov, nad sérami očkovacích látok ešte nepoznaných tých správnych a neotestovaných mnohých.  Jediný Pán Boh milostivý keď bude sám chcieť a bude vidieť Vašu neskonalú dôveru v Jeho Božiu pomoc odriekanosťou týchto prosebných slov s veľkou dôverou, tak určite nedovolí aby ste na toto kovidové ochorenie ochoreli. Chcem ale zdôrazniť, že treba napĺňať ochranu ktorú nariadil štát pred týmto ochorením a nevystavovať sa zámerne nebezpečiu nechránenosťou rúškom a stretávaním sa na miestach s veľkým počtom ľudí, čo je v súčasnosti obrovské riziko. Aby Vám Pán Boh pomohol, musíte sa vyhýbať nebezpečným stretom s ľuďmi a nevyhľadávať riziká vzniku možnej nákazy len preto, že sa modlíte túto modlitbu a myslíte si, že keď zámerne pôjdete napríklad na diskotéku alebo k nebezpečnému chorvátskemu moru a pomodlíte sa s tým, že Vás Boh ochráni, tak toto fungovať nebude. Modlite sa a zároveň sa chráňte tak ako káže vláda, lebo káže v nosení rúšok povinných dobre a vtedy táto modlitba bude pre Vaše telo účinná a Bohom požehnaná naplnenosťou jej slov pre dobré vaše budúce zdravie, ak sa budete snahou svojou chrániť aj Vy sami pred touto nákazou. S láskou Laura


Od láskavého Boha odoslaná Božia ochrana do mojeho tela od získanosti ničivého ochorenia nazvaného korona vírusová záhuba.

Dobrotivý Otče môj nebeský. Odnášaj do každého žitého dňa z mojej telesnej blízkosti všetky korona nástrahy vnesené do telesných schránok každého človeka ktorý sa ku mne v žití mojom priblíži a ja nevidím to vírusové nebezpečenstvo ktoré vo svojom vnútri nosí, ale Ty Bože dobrotivý áno, lebo Tvoje vševidiace oko neminie v svojom pohľade ani jeden duševný prosiaci o Tvoju milostivú Božiu pomoc cieľ, ktorého dotyk láskavý Božou prítomnosťou naplnený dokáže v Tvojej neprekonateľnej všemoci postaviť pred moje telo ochranný štít takej obrovskej liečivej sily, že v jeho domobrane mojeho tela neprenikne nikdy žiadna vírusová nákaza korona do jeho vnútra, lebo bude zapaľovať okamžikom stretu s mojou blízkosťou tento neviditeľný vírusový smrtiaci náklad do takej premeny, že sa stanem aj pri strete s ním nedotknutý a imúnny voči jeho príchodzím nárazom, do ktorých len Ty jediný láskavý môj dobrotivý Bože môžeš likvidáciu k poslednej ich ceste dať, keď dobre viem, že bez Tvojej Božej vôle sa ani lístok na strome nepohne a keď Ťa do každého dňa prosiť budem o záchranu mojeho zdravia úprimne a pokorne vierou vo vyslyšanie mojich slov, neochvejnou a nikdy neslabnúcou, tak som v hĺbke duše presvedčená (ý), že do mojeho vnútra tela nikdy nevnikne žiadna vírusová korona, nakoľko Ty jediný si stvoril tento náš žijúci duševný svet a vo svojom všemocnom mocenskom postavení jediný Ty môžeš v svojom nikým neobmedzenom práve rozhodnúť kto bude v tejto smrtiacejm koronovej pandémii žiť a kto musí zomrieť aj napriek lekárskej odbornej snahe všetkých. Prosím Ťa dobrotivý môj Bože Otče láskavý, zachráň môj život pred touto smrtiacou korona pandémiou, keď len Ty jediný vlastníš túto obrovskú moc v sile nad všetkými lekármi a očkovacími sérami a preto Ťa úprimne prosím, nechaj ma ešte žiť v dobrom zdraví do ďalších dlhých rokov, nikdy nedotknutú(tého) telom korona nákazou a za poskytnutú Tvoju Božiu pomoc do záchrany mojeho žitia Ti láskavý môj dobrotivý Bože sľubujem, že svoju  duševnú lásku zo svojej duše cítenú k Tebe nikdy nestratím, lebo Ty vždy budeš pre dušu moju jediný dobrotivý Boh, ktorého celý svoj ďalší pozemský život ľúbiť budem a nikdy Tvoje Božie meno pred nikým nezapriem v svojej viere v Tvoju existenčnosť a neprekonateľnú láskavosť ku všetkému čomu si dych života v svojej všemocnej sile požehnal ako dar života darom od boha ku našim dušiam. Každý jeden deň bude táto prosebná z Tvojej Božej náruče odoslaná modlitba pre mňa jediná istota dobrého zdravia, nepodlomeného nikdy vírusovou korona nákazou za vďaku čoho Tvoju Božiu existenčnosť budem milovať navždy celý svoj pozemský život a dodržiavať všetky Tvoje Božie prikázania príchodom každého jedného mojeho žitého dňa. Nech sa stane láskavý môj dobrotivý Bože táto moja úprimná prosba k Tebe vyslyšaná a požehnaná láskavou Tvojou Božou rukou z nebíčka v ktorom prebývaš a strážiš všetky duše žijúce na planéte Zem a spravodlivosťou svojou trestáš a zdravie navraciaš tej, ktorá si Tvoju milostivú pomoc zaslúži a ja dobrý môj Bože chcem patriť k tým dušiam ktoré ochraňuješ a strážiš každý deň láskou svojou a zaslúženosť Tvojej Božej pomoci budem získavať pravostnou cítenou láskou len k Tebe jedinému Bože celý svoj život, ktorého kompasový ukazovateľ bude cesta kráčaná navždy len k Tebe bez mojich zlých činených skutkov, ktoré zo svojeho života navždy vynechám a pomáhať budem celý život všade tam, kde budem slzy žiaľu a beznádeje nezastaviteľným, narastajúcim do zdvihnutej veľkej hladiny prúdom vidieť tiecť, kedy sa trpiacim dušiam stanem ich záchranným kolesom svojou pomocou nezištnou. Bože, toto Ti ja duša sľubujem, že budem napĺňať všetky dobré svoje skutky každý deň za vďaku Tvojej Božej pomoci k mojemu telu do jeho navždy nedotknuteľnosti vírusovej korona blízkosti, ktorá moje telo pod Tvojou Božou ochrannou náručou nikdy nenavštívi v svojej život berúcej zákernosti. Amen.

Pridať komentár