Očkovanie proti chrípke, áno alebo nie?

10.05.2020 12:57

Očkovanie proti chrípke, áno alebo nie?

Božia odpoveď:

Ku lákavosti zradného očkovania voči mnohým infekčným ochoreniam zadržať vpichu injekčnej striekačky do vašeho tela ruku lekára každého treba, nakoľko zastavená bude celá vaša imunitná obrana tela, ktorej všetka snaha nesená bude do vynesenia z vašeho tela tohoto naočkovaného cudzorodého nositeľa a následkom tohoto svojeho snaživého obranného boja sa tak veľmi unaví, že do budúcnosti sa stane neaktívny túto ochrannú akciu vašeho organizmu ešte opakovať, keď nebudú jeho sily vládať zo získanej oslabenosti jeho dobrej funkčnosti následkom očkovania vašeho tela voči infekčným chorobám. Pre čo najlepšie vaše dlhodobo nastavené telesné zdravie sa oveľa lepšia cesta nesie získať infekčnú chorobu a následne sa poctivo liečiť z jej príchodu, ako dostať do tela zaspaté mnohé bacile, ktoré v mnohých v oslabenej imunite schránkach telesných naopak nažijú a vyvolajú nečakané ochorenie, ktoré dostane aj lekárov úžasom do kolien. Veď toto telo bolo dôkladne voči nákaze infekčnej zaočkované a nechcú pripustiť, že telo hoc aj pred očkovaním keď bolo zdravé, zakončieva svoj správny funkčný chod vďaka tejto očkovacej vakcíne, od ktorej dôsledkov začali v oslabenom tele tieto zaspaté bacile byť zobúdzané a naprogramované v svojej snahe prežiť v cudzom organizme a byť silné, čo nesie v organizme takomto nesmierne a ťažko liečiteľné poškodenia ťažké, lebo bojom za svoje prežitie dokázali vytvoriť zo svojich zaspatých záškodníckych tiel štruktúry v ňom neporaziteľné žiadnym farmaceutickým liekom a v nakrížení svojom vytvorili tú najsilnejšiu zbraň svojim zmutovaným telom voči všetkým lekárom a osvojené ľudské telo považovať začali za svoje domáce a vlastnícke územie, z ktorého ich blízkosť nikdy nikto nevyženie, čo môže sa nazvať začiatok postupného chátrania a časom úhynu takéhoto zaočkovaného tela, nakoľko vaša pozemská medicína do pravostného odhalenia štruktúrneho zloženia týchto cudzopasníkov pravé pomenovanie nezná a oni v svojej mutačnej schopnosti a v svojich mutačných premenách dokážu tak meniť svoj ochranný kabát, že v zradných ich meniacich sa bacilových úlohách vždy vytvoria nový kmeň, ktorý nielen že medicína pomenovať nevie, ale nepozná ani jeho obsahové zloženie a ani záškodnícke ciele vytýčené do zneškodnenia toho organizmu, do ktorého ich dostala nádej odbornej starostlivosti lekárskej. Do neškodnejšej cesty vašich schránok telesných, je počas zimy aj nabrať viacero ochorení z infekčnej nákazy, ako prijať do nich očkovací zárodok v snahách vašej múdrej lekárskej vedy, lebo jeho vnik do nich neostane nikdy neviditeľný a necítiteľný svojimi vedľajšími účinkami, ktoré vaše telo skôr pochovajú, do akého času ho budete liečiť od infekčnej nákazy dobou pre vaše zmeškané pracovné ambície dlhou ale život nikdy neohrozujúcou. Do láskavej tejto odpovede odoslal Boh svoje slovo poučné cez duševný príjem svojej Laury. Amen.