Ochrana ženy a detí pred agresiou muža.

16.12.2013 13:57

Ochrana ženy a detí pred agresiou muža.

Bože kroky duševného bôľu nesené cítenou nespokojnosťou svojho žitia toho, kto doteraz našim otcom a mojim láskavým manželom bol zastavuj cítenou jeho bezmocnosťou, ktorej dôsledkom sa duševný jeho bôľ vyplavuje na povrch do agresivity voči svojim najbližším následnej, lebo bez Tvojej láskavej ochrany dostanej dobrotivý Bože znesiteľnosť jeho bitkárskych útokov viac vydržať nedokážeme, čo duše naša bolesťou veľkou kŕmi každý deň. Staň do blízkosti duševnej tohoto nešťastného človeka Ty sám dobrotivý Bože svojou všemohúcnosťou a stápaj svetlom svojej lásky všetky napadnuté miesta duši jeho bolesťou, ktorej odozvou nesená agresivita nám všetkým čo ho ľúbime je každý deň a vnášaj duši jeho ľútosť každý deň do skutkov, ktoré zlobou svojou činí do trápenia nášho, čoho dôsledkom táto zloba svetlom Tvojej lásky spaľovaná bude do takého výsledku, že nástrojom Tvojho Božieho riadenia sa duša jeho stávať bude každý deň a lúče jeho žiaru zastavovať nelásku do blízkych svojich budú tak silno, že sa konečný dôsledkom opájať cítenosťou takej lásky k nám všetkým, ktorých doteraz trápil bude, že sa jeho doterajší post zurvalca a agresora v našich očiach videného začne meniť na post láskavého otca a láskavého manžela celej rodiny. Do každého dňa tieto slová dobrotivý Bože s pokorou a odovzdanosťou svojho žitia len Tebe a tvojej vôli riadenia chodu jeho plynulosti odosielať budeme všetci tí, ktorých láska k tomuto človeku sa z duše ešte nevytratila a ostala v nej nesená túžba láskavej dobrej pomoci od Teba Bože tázanej našimi dušami, lebo bez nej sami vlastným úsilím hoc tým najlepším pomôcť si nedokážeme. Len Božia každodenná láska odosielaná do blízkosti tejto duše nešťastnej dokáže túto bolesť z jeho duše vytrhnúť navždy vnesením duševnej lásky k svojim najbližším späť navrátenej.  Len Teba dobrý Bože svojou vďakou tvojej pomoci do každého dňa ľúbiť a velebiť naše duše budú až do konca žitia dňom posledným žitého. Amen.