Ochrana na cestách pred autohaváriami.

24.11.2014 16:55

 Božia ochrana na ceste pred haváriami.

Milí čitatelia. Publikujem pre Vás modlitby diktované mojej duši láskavým Pánom Bohom na ochranu Vašich duší na cestách pred autohaváriami. Veľa ľudí ma navštívilo položenosťou tejto otázky Pánu Bohu. Boli to v mnohých prípadoch šoféri z povolania, ktorí mali na svojich cestách autom, kamionom nevysvetliteľné kolízie. Sami sa považovali za dobrých šoférov a stávali sa na ich cestách nečakané situácie blížiace sa k autohavárii. A keď bolo týchto situácií už nevysvetliteľne moc, požiadali Pána Boha o pomoc. Výsledok z ich reakcií následných po naplnení Božej pomoci bol fantastický. Bože vďaka! Nikto z nich nemal už problém na cestách, aký predtým mal.

Môj Pán Boh každému jednému vodičovi odovzdal túto radu. Bude potrebné na palubnú dosku pod predné sklo na stranu vodiča pred volant položiť do bieleho plátenka alebo servítka OREGANO, ktorého moc bude žehnať v svojej sile. Ja sama som bola prekvapená, že obyčajné oregáno zachraňuje ľudí od havárií na cestách. Bude ale potrebné Pána Boha poprosiť o požehnanie a vloženie Jeho Božej sily do naplnenosti silných účinkov tejto bylinky. Nie jeden, ale mnohí vodiči, ktorí ma navštívili s týmto problémom mi telefonovali spätne a ďakovali za Božiu pomoc. Všetky kolízne stavy na ich cestovaní do ďalekých zemí skončili a vždy dorazili do cieľovej stanice bez sebemenších problémov. Silu tejto bylinke musel žehnať Pán Boh, lebo ináč sa to nedá vysvetliť žiadnymi argumentami ľudských teórií.

 

Ochranná modlitba k Bohu pred haváriami a nešťastiami na cestách.

Svoje telo treba pred každou jazdou pokrižovať 12x svetlom sviečky a zakaždým odriecť tieto slová:

Križovaním týmto láskavý Bože Tebou žehnaným svojej duši ochranu Tvoju dostať potrebujem, silou ktorej sa odnášať všetky nebezpečenstvá kladených prekážok zlými silami do blížiacej sa havárie a smrti tela môjho posielané do pekelných diaľav budú týmto okamžikom vyslovenia mojich slov Tvoju pomoc sa dovolávajúcich Tebou dobrotivý Bože. Amen.

Len tieto slová do každého križovania vysloviť musí a až po ich odrieknutí sa do auta stať priblížený môže. Amen.

 

Božia ochrana pred haváriou na motorke.

Bože koreňami zla duša moja prenasledovaná Ťa prosí o Tvoju ochranu, keď život môj ohrozením sa ukazuje odoslanými zlými želaniami do mojej blízkosti posielanými. Staň sa štítom tela môjho sám Bože svojou láskou k duši mojej a zastav silu každého zlého slova do straty jeho naplnenia, ktoré sa skončiť životom mojim má. Touto prosbou korene zla Bože dostaň tak ďaleko od duše mojej, aká veľká je láska mojej duše k Tebe. Do každej cesty sám smeruj každé vozidlo do správneho smeru, ktorý silou zlých želaní nikdy nebude odklonený do smeru mojej blízkosti stratou života riadený. Bože len Ty sám dokážeš túto jazdu na motorke viesť bezpečne a do šťastného konca bez straty života. Amen. (slovo motorka môžete zameniť za auto).

 

Ochrana pred haváriami a nešťastiami na cestách.

Do každého prvotného začiatku dostanej cesty autom treba tieto slová 12x po sebe zakričať otočenou tvárou k východu:

Kroky láskavý Bože, ktoré touto cestou autom kráčať budeme, sprevádzaj neustále svojou blízkosťou ochrannou bez okamihu stratenia svojho pohľadu k našim dušiam, ktoré Tvoja bedlivosť na celom svete jediná svojou mocou všemohúcou ochrániť od havárie tohoto krásneho vozidla dokáže. Amen.   

Toto treba zakončiť otočením na západ svojim telom a zapľuť troma slinami.

 

Vodiči, ktorí budete chcieť túto Božiu ochranu používať, máte na výber z troch modlitieb ktoré tu uvádzam. Každý z Vás nech si vyberie takú, ktorá bude jemu osobne najviac pasovať. Neznamená ale, že sa budete spoliehať iba na ochranu modlitby a Božiu pomoc cez ňu získanú a nebudete ostražití a pozorní pri vedení svojho vozidla. Mali by ste byť veľmi opatrní a plne sa venovať riadeniu svojho vozidla. Nepreháňať to s rýchlou jazdou a už vôbec nie pod vplyvom alkoholu s tým myslením, veď som sa pomodlil, čo sa mi môže stať? Takto to nefunguje!

Človek ktorý ma navštívil pýtal Božiu pomoc. Povedal mi takúto skutočnosť. Šiel som po ceste správne a niekto sa znezazdajky do mojej cestnej dráhy votrel. Kto to bol? Moja žena? Asi hej. Cítim to, lebo moja manželka ma neľúbi a viem, že v jej snahách byť silná je čierna mágia. Viem to a moju manželku už ľúbiť prestávam. Cudzie auto svojimi kúzlami voči mne nasmerovala proti mne a ono to skutočne funguje. Znezdajky z protismeru vošlo do mojej jazdnej dráhy auto priamo oproti mne bez brzdenia. Po následnej kolízii kde sa mne až na pár odrenín nič nestalo, lebo som sa jej dokázal čiastočne vyhnúť aby som zabránil čelnej zrážke, som sa rozprával s vodičkou auta a pýtal som sa, čo robila keď vošla priamo proti mne. Odpovedala mi, že vôbec si neuvedomovala čo robí, bola akoby zmyslov zbavená. A takto presne funguje čierna mágia. Zoberie Vám slobodnú vôľu, ktorú nám Pán Boh dal a Vaše kroky a činy riadi peklo. Zabiť ma ale nedokázala. Pochopil som, že moja vlastná manželka ma chce životu skončiť. Nepasujem sa za jej protivníka lebo viem, že môj Boh stráži môj život a nikdy nedovolí, aby človek zastavil život komukoľvek kto Ho prosí o pomoc a je pod Jeho Božou ochranou. Bože nedaj si ma! Ľúbim Ťa. Zdenko