Ochrana mojej duše pred zlými účinkami zrkadla.

16.12.2013 12:43

Do každého dňa toto Bohu odkázané slovo odovzdajte, ktorého silnými účinkami dokážete temnotu skrytosti úniku priehľadnosťou zrkadla zastaviť pôsobeniu na vaše duše.

           

Ochrana mojej duše pred zlými účinkami zrkadla.

Krok každý kráčaný pred týmto tieňom zla sa nestane temnotou nikdy zachytený do slabosti mojej duševnej a to, čo príkazom Božím vašej blízkosti týmto slovom odkazujem, sa stáva pečaťou nedostupnou ku prekročeniu svojho tieňa za toto zrkadlo, ktoré sa touto chvíľou stáva vášmu pohľadu navždy nepriehľadnou stenou mojej duše. Amen.