Ochrana duševného myslenia od každodenného toku zlých myšlienok vnášaných kolonádou temného zla.

21.02.2016 12:55

Ochrana duševného myslenia od každodenného toku zlých myšlienok vnášaných kolonádou temného zla.

Bože láskavý, dostaň toto duševné moje volanie k pomoci Tvojej do kolonád tieňov zla, ktoré slobodu mojej duše väznia blízkosťou svojou ničivou oheň Božej spravodlivosti k ich telám tak silný, že sa pod jeho páľavou stanú z nich navždy zhorené trosky, smrad ktorých pekelný sa pre ostatné temné tiene nachystané priblížiť sa do mojej schránky telesnej stane Božím varovným znamením útekom z mojej blízkosti ešte včas, skôr kým sa aj oni nestanú žiarom Božieho svetla zapálené. Ku Tvojej dobrotivej Božej ochrannej náruči odovzdávam svoje duševné telo temnotou do slabosti správneho myslenia načaté, ktorého Tvoj Boží stisk náruče bude ten posilňujúci náboj pre moje zastreté duševné myslenie, ktoré od zaspatosti do triezvosti Tvojou pomocou prebudiť môj Otče nebeský potrebujem, aby to čo doteraz slobodu môjho uvažovania okupovalo, bolo navždy Tvojou milosrdnou Božou všemocou odnesené z môjho duševného vnútra, keď tlak temého zla telo moje čoraz viac rozožiera a dušu zbavuje zdravého uvažovania a preto touto láskavou modlitbou srdcervúcim duševným plačom môj Otče nebeský volám len k Tebe o pomoc, lebo nik len Ty nedokáže to, čo dokážeš Ty a ja verím len Tebe jedinému môjmu Otcovi nebeskému, ktorého doširoka roztvorená náruč stiskom láskavým moju ubolenú dušu od tohto cíteného bolestného tlaku temnoty navždy zahojí nadobudnutým opäť správnym a triezvym uvažovaním netieneným zlom do omylov. Bolo Bohom toto Božie slovo skrz ústa moje hlasom do pekelných tieňov vyslovené dušou mojou touto chvíľou ku tomu cieľu, ktorý sa volá záchrana mojej duše a duševného myslenia Božím žehnaním týchto slov do každého pozemského dňa, ktorého konečná postupnosť sa blízkosťou vášho stretu s dušou mojou pre vaše temné útočné ciele stane osudová a posledná skrz zapálenie vášho pekelného útočného hniezda navždy Božou silou z ktorého domova vychádzate do  blízkosti mojej duše, lebo toto slovo k vašej útočnosti Boh sám svojou láskou k mojej duši odosiela vašej pekelnej blízkosti ku naplnenému cieľu opustiť moju blízkosť duševnú týmto okamihom. Buď vôľa Božia do slobody navrátenej mojej duševnej touto chvíľou naplnená Božou silou. Amen. 

Komentáre:

 1. Renata R.|21.02.16

  Milovaný Otecko,

  ďakujem ti za túto tvoju ochranu týmito slovami vypovedanú. Milujem ťa a ďakujem ti za každú tvoju modlitbičku, ktorú nám posielaš po našej drahej Laure. Ďakujeme ti za tvoju ochranu, lásku, silu a šťastie našich duší. Ďakujem ti milovaný môj BOŽE za pani Lauru, ktorá nám prináša od teba tieto krásne slová pri svojich starostiach ktoré ju trápia a preto ťa láskavý môj OTECKO prosím z celej duše miluj, láskaj túto ženu aby cítila lásku nás všetkých, ktorí ju máme veľmi radi a zo srdca jej ďakujeme za jej obetu. Ďakujeme pani Laura za každé slovo, ktoré píšete na Vašich stránkach pre nás všetkých z celého srdca ďakujem a pána Vladimíra pozdravujem a chcem poďakovať Vám všetkým ľuďom, ktorý chodíte na túto stránku za Vaše slová plné lásky a pochopenia. Ďakujem za to že žijem, že sa usmievam, milujem iba teba láska moja najväčšia OTECKO môj láskavý. Tvoja Renata.

 2. Katarína|21.02.16

   ...tvoj Boží stisk náruče bude ten posilňujúci náboj pre moje zastreté duševné myslenie, ktoré od zaspatosti do triezvosti tvojou pomocou prebudiť môj Otče nebeský potrebujem...

  Táto modlitba ma veľmi potešila a oslovila, prišla akoby v pravý čas, nakoľko ju naozaj v týchto chvíľach potrebujem. Cítim, že táto modlitba je veľmi silná, obsahuje veľmi silné slová!

  Ďakujem p. Laure, že stále príde s nejakou potrebnou modlitbou v pravý čas. Ďakujem aj za ostatných, ktorí túto modlitbu potrebujú.

  Ďakujem Ti p. Bože!

 3. Milka|21.02.16

  Nádherná a silná modlitba. Odkazujem všetkým tým, ktorí označujú pani Lauru za satana že sú klamári a nemajú pravdu. Kedysi dávno keď som chodila do kostola a verila falošnej cirkvi som sa veľa modlila z modlitebných knižiek. Môžem povedať že som z tých stovák cirkvou vymyslených modlitieb nenašla ani jednu takúto silnú a krásnu proti zlu aké diktuje pán Boh pani Laure. V niektorých cirkevných modlitbách je zlo len okrajovo spomenuté ako napríklad v Otčenáši: "a chráň nás od všetkého zlého. Amen." Nič proti Otčenášu, lebo je to dobrá modlitba k jedinému nášmu pánu Bohu. Takéto silné slovné spojenia a vyjadrenia posielajúce zlo do pekelných páľav ako uvádza pani Laura na svojej stránke som ešte v svojom živote nikde inde nečítala ani nezažila. Katolíci vážte svoje krivé slová voči pani Laure, lebo váš boj proti zlu je len slabý odvar už tri krát vyvareného čaju proti tomu ako silno bojuje proti satanovi naša pani Laura.

 4. Monika|22.02.16

  Ďakujum Ti pane Bože aj Vám pani Laura za krásnu modlitbu, ktorú neskutočne potrebujem v tých zlých chvíľach, ktoré práve preživam. Ešte raz zo srdca ďakujem budem sa ju modliť každý deň.