Obľúbené vaše mliečko z obchodných trhov.

27.05.2020 15:49

Obľúbené vaše mliečko z obchodných trhov.

Kto ako smerodajný  výrobca toto akože zdravé mlieko predáva sa v pomenovaní svojeho postu nazýva doktor smrť. Čo dávate svojim nevinným deťom, sa nápoj lásky smrti volá. Čo chcete pre zdravie svojich detí do ich telesných schránok odovzdať pýtam sa ja Boh sám, keď tí čo zdravie vašich detí majú pestovať, postávajú na kameni slávy svojej piedestály. Preto som mojej Laure odkázal toto pre vás duševné moje varovanie Božie, nie piť mlieko na zdravie ale pre skorú budúcu smrť tela. Krabice do ktorých útrob je vaše mlieko vložené, sú nedezinfikovateľné a sú len spracované  a vaše zdravé akože mlieko do nich vložené sa stáva ožiarené takou silou, ako vnášajú do vašich tiel vaše obľúbené mobily. Toto chcete svojim deťom do ich budúceho šťastia dopriať? Veď rozmýšľajte, aj keď vy budúci rodičia nemáte čas. Otrávim svoje dieťa včas alebo počkám na jeho pomalú smrť, ktorú nedokáže nik zastaviť, ale ty už vieš odo mňa Boha znie táto rada dieťa svoje už viac mliekom  z obchodných centier nenadájaj, lebo odozva bude pre tvoju rodičovskú dušu nesladká. Počúvajte mňa svojeho Boha, ktorý vám odkazuje navštevovať farmy kravského mlieka, no nie určite konečný výrobný produkt ich snáh, papierové fľaše mliečnym tovarom uzatvárať. Len Boh k vašim dušiam odoslal toto slovo varovným príkazom. Je už len na vás samotných či strach alebo pravda Božia bude víťaziť. Ochranný obal, v ktorého náruči sa obsah mlieka stáva uschovaný, sa nesie toxicitou oveľa silnejšou ako do jeho útrob obsahom mliekového zloženia vloženou. Moje Božie odoslané slovo bolo správnosťou  zapísané Lauriným duševným príjmom. Amen.