Modlitba k Bohu na odstránenie tráviacich a vylučovacích ťažkostí dieťaťa spôsobených krvným zápalom.

20.03.2016 17:41

Nechutenstvo dieťaťa a problémy s vylučovaním.

20.03.2016  

Božia diagnostika:
Nina, 4.ročná
Bolo toto spôsobené krvným zápalom, ktorý dieťa dostalo dávno silou konzumácie liekov, ktoré poškodili jeho imunitný systém, čo malo za následok neschopnosť tela brániť sa cudzorodým látkam zo stravy a ovzdušia. Do tejto pomoci sa snažiť rodičia liečiť toto dieťa silou tejto modlitby musia, ktorej silu slov sám Boh žehnať bude ich vyslyšaním. Amen.

Okrem tejto modlitby Pán Boh poslal pre dieťa ešte liečebnú receptúru, ktorú muselo napĺňať aby sa uzdravilo.

 

Modlitba k Bohu na odstránenie tráviacich a vylučovacích ťažkostí dieťaťa spôsobených krvným zápalom.

Bože svojou láskou k Tebe Ťa o pomoc vrúcne prosím pre dušu dcérky mojej, ktorá sa tak silou liekov oslabila, že sa imunitný systém jej nedokáže brániť žiadnej infekcii k nej priblíženej. Staň sa Ty sám záchrancom jej zdravia, ktoré stráca oslabením obranyschopnosti tela, čo sa prejavuje jej nechutenstvom s následnou poruchou vylučovania škodlivín z tela. Staň sa Ty sám lekárom tela dcérky mojej, lebo som presvedčená, že jedine Ty sám na celom svete dokážeš svojou všemohúcnosťou zastaviť tento jej chorobný proces tela a vrátiť jej zdravie späť do normálu. Keď sa Bože zľutuješ nad trápením, ktoré cítim ťažkosťami telesných príznakov svojej dcéry, stane sa jej telo opäť zdravé a všetky orgány ktoré sa zastavili svojej činnosti normálu sa opäť dostanú do zdravého fungovania, ktoré bude toto dieťa cítiť silou svojho tela bez všetkých ukazovaných ťažkostí ktoré ju teraz sprevádzajú. Stop silou svojou zápal krvi, ktorého dôsledkom sa tomuto dieťaťu imunita tak oslabila, že telo nesprávnymi reakciami vedie funkcie tráviacich orgánov do omylu, ktorého následkom sa ukazuje poruchovosť trávenia a vylučovania. Staň sa Ty sám lekárom dcérky mojej, ktorej telo sa už unavené stáva bolestnou funkčnosťou orgánov trávenia a vylučovania, čo sa prejavuje skrytou rezervou obrany tela dôsledkom zlyhania imunitného systému a to odmietaním prijímania potravy, čo má za následok krutosti vylučovacieho systému spôsobované jeho ťažkým odchádzaním stolice s následným poškodením ciev vylučovacieho traktu, čo sa prejavuje jeho krvácaním. Bože láskou svojej duše cítenou najväčšou len k Tebe sa Tvojej pomoci do spätného navrátenia zdravia mojej dcérky utiekam a verím, že len Ty dokážeš tento ničivý proces jej tela navždy zastaviť a stopiť každú nezrovnalosť jej obranyschopnosti tela do jej späť navrátenej sily, ktorej účinky cítiť bude opäť navrátenou chuťou do jedla bez ťažkostí spojených s vylučovaním potravy ktorú telom prijala. Stane sa touto prosbou k Tebe telo dcérky mojej opäť zdraviu prinavrátené bez všetkých ťažkostí, ktoré  ho doteraz sprevádzali nesprávnou funkčnosťou orgánov a imunitného systému. Len Tebe Bože svoju vďaku za pomoc záchrany zdravia mojej dcérky do každého dňa odosielať budem a svojou láskou duše k Tebe cítenou sa ceste Tvojich Božích prikázaní okamihom pochybností v ich silu a pravdivosť dušou neodkloním. Len Tebe Bože vďaka prináležiť bude za záchranu zdravia mojej dcérky, čo Ti budem preukazovať vďakou slovami láskavých modlitieb do Tvojej blízkosti odosielaných. Stanem sa len Tebe celý život oddanou dušou, ktorá smeru Tvojich prikízaní sa dušou nikdy nevzdiali. Len Teba Bože celý svoj život velebiť a milovať duša moja bude. Amen.

 

Upozornenie:

Túto liečivú modlitbu k Pánu Bohu dostala matka pre svoje malé dieťa, ktoré liečila prijatou liečebnou receptúrou od Boha na krvný zápal. Modlitbu dostala k liečbe dieťaťa. Preto vám nezaručujem keď sa túto modlitbu budete modliť a vaše dieťa nebude liečené na krvný zápal, že sa uzdraví.