Narušenie vysielania v roku 1977.

02.05.2020 04:18

Narušenie vysielania v roku 1977.

miroslav | 25.05.2013
Otče Bože prosím Ťa s pokorou a láskou čo sa stalo 26.novembra v roku 1977 keď sa narušilo vysielanie a prehovorili k nám takzvaní vrillon - v zastupeni galktického velitelstva ashtar? je to práca satana alebo skutočnosť? Ďakujem.
 

Božia odpoveď:
Bola prenosom falošných cieľov odoslaná táto poplašná správa do celého sveta v cielených útokoch vládnych garnitúr, aby sa ľudstvo v svojej poslušnosti podriaďovalo ich verejným vedeckým a v bádateľstve ich výskumov dokázateľným a prejaveným do ich úspešnosti odkazov, ktoré budú v ich výpovedných slovách pre svet znieť vždy vierohodne. Veď oznam o prístup inej civilizácie na túto zem celá vláda vždy v svojej vypovedanej pravdivosti ale v Božom náhľade v nesmiernej lživosti všetkým jedincom na celej planéte zem dá vždy včas vedieť, kto sa na jej povrch prihlási neregistrovane a tomuto tvrdeniu viacerých veľkých vládnych garnitúr podľahol ich lživosti celý svet, čo však pravdou ani najmenšou nie je a celú vašu zem obýva len to duševné osadenstvo, ktoré je na ňu vsadené z Božej vôle a žiaden návštevník zo žiadnej ďalekej dimenzie na vašu zemskú kôru svoju ctenú dimenziálnu nohu nepoložil. Všetko toto lživé tvrdenie je vládny výmysel pre svoj tajný cieľ a za touto lžovou výpoveďou nestojí vinou ani hlupácky pekelný kráľ zvaný satan, do snahy ktorého by sa jeho múdrosť až do takýchto vyšľachtených v myslení rovín nevyšplhala, lebo je to obyčajný hlupák, do ktorého nikdy žiadna múdrosť neprenikla ale chytrosťou oplýva naopak veľkou, ktorej dostatkom majetnosti nešetrí a všetku ju dostatočne používa do cieľov satanských svojich. Do Bohom odoslanej tejto láskavej Božej odpovede bolo Božie jej toto odkázané slovo dušou Laury do prijatého písma tohoto duševného odkazu zachytené bez schybenia zápisom všetkých slov správne jej duševným príjmom. Amen.