Nádor v mozgu mojej ženy rastie každý deň.

26.05.2014 20:17

Nádor v mozgu mojej ženy rastie každý deň a lekári sú bezmocní jeho nárast zastaviť. 

Jarmila 44. ročná

Božia diagnostika a pomoc:

Bolo toto ochorenie spôsobené silou jej lásky k manželovi, ktorú stavila nad lásku k Bohu. Do tohoto strašného ochorenia mozgu sa stať zachránenou môže len vtedy, keď svoju situáciu zoberie vážne a spozná príčinu tohoto ochorenia, ktoré sa stať jej záhubou tela môže, aby sa duša jej nezaťažila svojou láskou k manželovi tak veľkou, že silu lásky k Bohu stratila cítiť ako tú najväčšiu. Do tohoto dať dôveru môže, lebo sa stala obeťou svojej prílišnej naviazanosti k láske manžela, ktorý sa stal pre jej život všetkým čo šťastie pre ňu znamená. Každá liečba lekárov bude neúspešná, hoc aj tými najsprávnejšími liekmi liečená, keď sa svojim pochopením týmto slovám nedostane svojou dušou. Stalo sa toto ochorenie zámerom Božím, keď sa stáva duša jej ohrozená záhubou stratenia lásky k Bohu. Do každého dňa sa stať musí liečená týmito slovami, ktoré duša Laury do jej záchrany prijať schopnosť od Boha dostala:

 

Bože láskou duše svojej sa k Tebe utiekam slovami tejto prosby, ktorou sa Tvojej pomoci dovolávam. Strašná choroba, ktorá sa stala Tvojou vôľou telu môjmu zoslaná na záchranu duše sa stáva dušou mojou už pochopená, keď som na Teba Bože v živote zabudla a svoju lásku najväčšiu som dávala nie Tebe ale svojmu manželovi, ktorého som postavila v svojom živote na vyššie miesto ako Teba Bože. Bože ľutujem z celého srdca svoju zblúdilosť duše, ktorou som trestom tejto choroby Tebou skúšaná. Staň sa Bože svojou láskou ku mne milosrdný a odpusti mi toto stavenie lásky v mojom živote do nesprávnych smerov, keď som nevedomosťou svojej duše takto Teba zabudla do svojho srdca vpustiť. Láskou svojou k Tebe Bože najväčšou sa Bože celý život stávať Tebe oddaná duša budem, ktorá sa už nikdy tohoto omylu nedopustí samou nevedomosťou. Bože dostaň túto strašnú chorobu z môjho tela navždy preč a sľubujem Ti, že len láska k Tebe bude tá najväčšia cítená celý život dušou mojou. Len Ty Bože staň sa silou svojej všemohúcnosti skutočným odstrániteľom tohoto nádoru, ktorý sa s Tvojou vôľou do môjho mozgu dostal, aby som pochopiť mohla, akého omylu som sa v živote cítením lásky nesprávne postavenej dopustila. Odpusti mi Bože vrúcne Ťa prosím a sľubujem Ti, že za Tvoju pomoc len Teba ako záchrancu vyzdvihovať a velebiť celý život budem. Ľúbim Ťa Bože samou najväčšou láskou a len táto láska cítená dušou mojou k Tebe bude najväčším šťastím celého môjho života. Amen.
 

Boh do týchto slov dostávať svoju silu a požehnanie bude, keď dosť dôvery do ich sily vloží. Do tejto choroby sa zachrániť život jej môže, keď skutočne pochopí slová tohoto výkladu, ktorý sa jej pochopením stať môže oslobodením duše od silnej lásky cítenej nesprávne ako najväčšej svojmu manželovi a nie Bohu. Slovám týmto dôveru dať musí, lebo keď nie, skutočnosť sa stane naplnená jej smrťou tela, kedy sa duša včas oslobodí od tohoto zblúdenia nesprávneho odovzdávania svojich citov do hodnôt v svojom merítku duše. Bolo do tejto otázky dobré prijatie odpovede dušou Laury od Boha. Amen.