Nádor na mozgu, metastázy – spôsobené dlhoročným strachom zo života.

16.12.2013 15:50

Nádor na mozgu, metastázy – spôsobené dlhoročným strachom zo života.

Bože láskou duše svojej  sa k Tebe o pomoc utiekam slovami tejto prosby, keď sa telo moje ťažkou chorobou zaťažilo tak silno, že smrti sa blíži. Láskavo Ťa prosím o pomoc, keď sa stávam svojou chorobou tak trápený, že sa odnieslo všetko šťastie z môjho života. Bože láskavo Ťa prosím o zastavenie tejto choroby, ktorou som ochorel.  Odnes každý nádor, každú zlú bunku do takej diaľky od môjho tela, že sa stopí navždy do ničoho vo vesmíre. Keď tak učiníš dobrý Bože, sily svojej telu môjmu toľko pošli, koľko trápenia a smútku zo života túto chorobu spôsobilo.  Do každej bunky tela môjho Svetlo svojej lásky pošli, ktorého žiar lúčov oživí ich funkciu a zastaví delenie ich navždy. Len Ty Bože sa staň lekárom tela môjho ihneď, keď sa stáva telo moje smrti  približované. Svojou láskou k Tebe sa pokorou duše svojej tvojej vôli odovzdávam s týmto trápením, ktoré Ti ako prosbu predosielam.  Staň sa sám Bože silou svojej všemohúcnosti do liečby tela môjho, ktoré len Ty sám dokážeš jediný uzdraviť. Touto prosbou k Tebe sa stanem silou jej vyslyšania celý život Tebe oddanou dušou, ktorá svoju vďaku za záchranu života len Tebe odosielať do nebeských výšin bude svojou láskou najväčšou dušou cítenou a svoje kroky vždy smerovať do Tvojich prikázaní budem. Amen.