Na pápežskej korune je latinský nápis: VICARIVS FILII DEI, čo je rímskymi číslami 666.

06.03.2017 07:47

Na pápežskej korune je latinský nápis: VICARIVS FILII DEI, čo je rímskymi číslami 666.

miro|06.03.17  07:47

Milí osprostení katolíci,
     už keď tak veľmi radi citujete Bibliu, tak určite viete o Zjavení Jána, kde opisuje šelmu s číslom 666. Mali by ste vedieť aj to, že celý popis sedí na cirkev. Ak chcete vedieť viac, je o tom veľa dokumentov... Bude sa Vám to páčiť, je to o vašej cirkvy. O tej, ktorej tak veríte a skrz ktorú ste zabudli na Boha. Na toho Boha o ktorom Vám Laura hovorí. Bránite sa cirkvou-šelmou, ježišom, citátmi z biblie, tak tu to máte!
     Držíte sa kolesa hodeného z ľode, ale tá loď ide ku dnu. Ako Titanic. Nikto neveril že pôjde ku dnu a išiel. Tak ako pôjde ku dnu vaša cirkev. Padne na úplné dno z tých výšin kde teraz je. A Vy s ňou!!!

 

Zjavenie apoštola Jána

Zjv 13, 1-18
1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 „Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“ 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.
Na pápežskej korune je latinský nápis: VICARIVS FILII DEI, čo je rímskymi číslami 666.
I = 1
V = 5
L = 50
C = 100
D = 500

500 + 100 + 50 + 5 + 5 + 1 +1 +1 +1 +1 +1   =    6 6 6

takže šelma = cirkev

 

Viera S.|0603.17  

Ako krásne všetko do seba zapadá. Len ľudia to nevedia, alebo nechcú vedieť. Tiež som veľa vecí nechápala, ale niekedy sa len stačí pozrieť na dejiny z pohľadu cirkvi a tzv. vládcov sveta. Školský dejepis je o ničom. Súvislosti ľuďom unikajú. Ani teraz mnohým veciam nerozumiem, ale verím, že jedine Pán Boh vie, prečo je to tak a verím, že s jeho pomocou budem stáť na správnej strane.