Na pápežskej korune je latinský nápis: VICARIVS FILII DEI, čo je rímskymi číslami 666.

06.03.2017 07:47

Na pápežskej korune je latinský nápis: VICARIVS FILII DEI, čo je rímskymi číslami 666.

miro|06.03.17  07:47

Milí osprostení katolíci,
     už keď tak veľmi radi citujete Bibliu, tak určite viete o Zjavení Jána, kde opisuje šelmu s číslom 666. Mali by ste vedieť aj to, že celý popis sedí na cirkev. Ak chcete vedieť viac, je o tom veľa dokumentov... Bude sa Vám to páčiť, je to o vašej cirkvy. O tej, ktorej tak veríte a skrz ktorú ste zabudli na Boha. Na toho Boha o ktorom Vám Laura hovorí. Bránite sa cirkvou-šelmou, ježišom, citátmi z biblie, tak tu to máte!
     Držíte sa kolesa hodeného z ľode, ale tá loď ide ku dnu. Ako Titanic. Nikto neveril že pôjde ku dnu a išiel. Tak ako pôjde ku dnu vaša cirkev. Padne na úplné dno z tých výšin kde teraz je. A Vy s ňou!!!

 

Zjavenie apoštola Jána

Zjv 13, 1-18
1 Videl som vystupovať z mora šelmu, ktorá mala desať rohov a sedem hláv; na rohoch desať diadémov a na hlavách rúhavé mená. 2 Šelma, ktorú som videl, podobala sa leopardovi; nohy mala ako medveď a jej tlama bola ako tlama leva. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. 3 Jedna z jej hláv bola akoby smrteľne ranená, ale jej smrteľná rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu; 4 klaňali sa drakovi, že dal moc šelme, a klaňali sa aj šelme a volali: „Kto je podobný šelme a kto môže s ňou bojovať?“ 5 A dostala tlamu, aby hovorila veľké veci, aby sa rúhala, a dostala moc pôsobiť na štyridsaťdva mesiacov. 6 A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stánku i tým, čo bývajú v nebi. 7 A bolo jej dovolené viesť vojnu proti svätým a zvíťaziť nad nimi. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom a národom. 8 Budú sa jej klaňať všetci, čo obývajú zem, ktorých mená nie sú zapísané od počiatku sveta v knihe života Baránka, ktorý bol zabitý. 9 Kto má uši, nech počúva: 10 „Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom, zabitý. V tomto je trpezlivosť a viera svätých.“ 11 Potom som videl inú šelmu vystupovať zo zeme. Mala dva rohy podobné baránkovým, ale hovorila ako drak. 12 Vykonáva všetku moc prvej šelmy pred jej očami a pôsobí, že sa zem a jej obyvatelia klaňajú prvej šelme, ktorej sa zahojila smrteľná rana. 13 A robí veľké znamenia, ba spôsobuje, že aj oheň z neba pred zrakmi ľudí zostupuje na zem. 14 A zvádza obyvateľov zeme znameniami, ktoré môže konať pred očami šelmy, nahovára obyvateľov zeme, aby urobili obraz šelme, čo má ranu od meča a ožila. 15 A bolo jej dané, aby do obrazu šelmy vložila ducha, aby obraz šelmy aj hovoril a pôsobil, že každý, kto sa nebude klaňať obrazu šelmy, bude usmrtený. 16 A pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, prijímajú na pravú ruku alebo na čelo znak, 17 a že nik nemôže kupovať alebo predávať, iba ten, kto má znak: meno šelmy alebo číslo jej mena. 18 V tomto je múdrosť: Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy; je to číslo človeka a jeho číslo je šesťstošesťdesiatšesť.
Na pápežskej korune je latinský nápis: VICARIVS FILII DEI, čo je rímskymi číslami 666.
I = 1
V = 5
L = 50
C = 100
D = 500

500 + 100 + 50 + 5 + 5 + 1 +1 +1 +1 +1 +1   =    6 6 6

takže šelma = cirkev

 

Viera S.|0603.17  

Ako krásne všetko do seba zapadá. Len ľudia to nevedia, alebo nechcú vedieť. Tiež som veľa vecí nechápala, ale niekedy sa len stačí pozrieť na dejiny z pohľadu cirkvi a tzv. vládcov sveta. Školský dejepis je o ničom. Súvislosti ľuďom unikajú. Ani teraz mnohým veciam nerozumiem, ale verím, že jedine Pán Boh vie, prečo je to tak a verím, že s jeho pomocou budem stáť na správnej strane.

Kontakt

045/540 1849

  • BOH VÁM RADÍ

   05.12.2018 

   Olej z austrálskeho čajovníka odnášať bude z vašeho vnútra všetky zápalové získanosti.

  • LAURA PRE VÁS

   23.11.2018 

   Charakter alebo necharakter?

 1. ĎAKUJEME TI BOŽE

  30.11.2018 

  1. Rýchla choroba

  2. Ďakujem za dobrého partnera
  3. Nový byt
  4. Zapálené očká

 2. 5. Cysta sa mi vďaka Tebe Bože stratila
 • ŽIVOTNÉ PRÍBEHY

  20.11.2018 

  Moje životné rozhodnutie.